Hội nghị lần thứ 4 của Nhóm Công tác ASEAN về Hệ thống Tài khoản Quốc gia

Trong hai ngày 22-23 tháng 9 năm 2020, Hội nghị lần thứ 4 của Nhóm Công tác ASEAN về Hệ thống tài khoản quốc gia (WGSNA) đã diễn ra theo hình thức trực tuyến do ASEANstats chủ trì. (23/09/2020)

TCTK điều tra đột xuất đánh giá tác động của dịch Covid-19 tới doanh nghiệp

Cuộc điều tra thông tin từ ngày 10-20/9/2020 và công bố kết quả tại Họp báo tình hình kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2020. (09/09/2020)

Hành trình 75 năm thành lập và phát triển đất nước qua số liệu thống kê

Dấu ấn quan trọng về kinh tế - xã hội của Việt Nam trong hành trình 75 năm xây dựng và phát triển đất nước qua số liệu thống kê (03/09/2020)

Xem thêm

Điều tra đánh giá tác động của dịch Covid 19 tới doanh nghiệp

Ngày 07/9/2020 Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ký Quyết định số 1369/QĐ-BKHĐT về việc tổ chức điều tra đột xuất đánh giá tác động của dịch Covid-19 tới hoạt động SXKD của DN lần 2. (10/09/2020)

IIP các tháng năm 2020 phân theo ngành kinh tế

Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 8/2020 chỉ tăng 3,5% so với tháng trước và giảm 0,6% so với cùng kỳ năm trước. (29/08/2020)

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 8 tháng năm 2020

Tính đến ngày 15/8, cả nước gieo cấy được 1.447,2 nghìn ha lúa mùa, bằng 99% cùng kỳ năm trước. (29/08/2020)

Xem thêm

Lịch phổ biến thông tin thống kê năm 2020 của Tổng cục Thống kê

Bao gồm các ấn phẩm, chỉ tiêu thống kê công bố định kỳ hàng tháng, quý, năm và các sản phẩm không thường xuyên do các đơn vị thuộc cơ quan Tổng cục Thống kê biên soạn, phổ biến trong năm 2020. (16/12/2019)

Thông cáo báo chí Kết quả sơ bộ Tổng điều tra Dân số và Nhà ở năm 2019

Tổng số dân của Việt Nam vào thời điểm 0 giờ ngày 01/4/2019 là 96.208.984 người. (11/07/2019)

Giải thích một số chỉ tiêu thống kê lâm nghiệp

Rừng được xác định và phân loại theo Thông tư số 34/2009/TT-BNNPTNT ngày 10 tháng 6 năm 2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. (30/06/2019)

Xem thêm

Chuyên gia Nguyễn Bích Lâm: Gói hỗ trợ lần 2 cần tập trung vào khu vực doanh nghiệp

Gói hỗ trợ lần 2 cần hỗ trợ khu vực doanh nghiệp nhằm giảm thiểu tình trạng phá sản, giải thể doanh nghiệp; tái cơ cấu lại nền kinh tế phù hợp với những thay đổi trên thế giới sau đại dịch. (20/08/2020)

Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 15 tháng 01 năm 2019 của Bộ Chính trị

Thực hiện nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư giao, Tổng cục Thống kê đã chủ trì, (20/03/2020)

Quyết định số 10/2020 - TTg

Quyết định số 10/2020 - TTg quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thống kê thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư. (19/03/2020)

Xem thêm

Một số chỉ tiêu chủ yếu 8 tháng năm 2020

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) 99.43%
Tốc độ tăng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa +2,5%
Tốc độ tăng kim ngạch nhập khẩu hàng hóa +2,8%
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) 103,2%
Lạm phát cơ bản 2,2%

Ấn phẩm

Chuyên trang

Truyền thông

Bà Nguyễn Thị Hương, Tổng cục trưởng

“Xây dựng năng lực, ứng dụng phương pháp luận và công nghệ tiên tiến, nâng cao chất lượng phục vụ thông tin thống kê”

Chủ tịch Hội đồng Thi đua- Khen thưởng ngành Thống kê.

Lịch phổ biến thông tin thống kê

29/9/2020 Chỉ số giá tiêu dùng, chỉ số giá vàng và đô la mỹ

29/9/2020 Chỉ số sản xuất công nghiệp

29/9/2020 Báo cáo kinh tế – xã hội quý III và 9 tháng năm 2020