English | FAQ | Sơ đồ website
TỔNG CỤC THỐNG KÊ
Số 54 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội
Xã hội môi trường 
  Điều tra mức sống hộ gia đình năm 2006
  Phương án khảo sát mức sống hộ gia đình năm 2004
  Phương án điều tra mức sống hộ gia đình năm 2002
  Phương án điều tra đời sống, kinh tế hộ gia đình 1999-2000
  Khảo sát mức sống dân cư năm 2013
  Khảo sát mức sống dân cư năm 2012
1