English | FAQ | Sơ đồ website
TỔNG CỤC THỐNG KÊ
Số 54 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội
Thương mại, dịch vụ 
  Tổng điều tra kinh tế năm 2017
  Điều tra thống kê định kỳ xuất, nhập khẩu dịch vụ của các doanh nghiệp ngoài nhà nước định kỳ hàng quý
  Điều tra thống kê định kỳ các doanh nghiệp ngoài nhà nước, hợp tác xã và các cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể có hoạt động vận tải, kho bãi định kỳ hàng tháng
  Tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp năm 2012
  Điều tra chi tiêu của khách du lịch năm 2011
  Điều tra cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể năm 2011
  Điều tra giá bán sản phẩm của người sản xuất hàng nông, lâm nghiệp và thủy sản định kỳ hàng tháng (Thời kỳ 2010-2015)
  Điều tra giá bán sản phẩm của người sản xuất hàng công nghiệp định kỳ hàng tháng (Thời kỳ 2010-2015)
  Điều tra và báo cáo thống kê giá tiêu dùng định kỳ hàng tháng (Thời kỳ 2009-2014)
  Điều tra giá cước vận tải kho bãi định kỳ hàng tháng (Thời kỳ 2010-2015)
  Điều tra và báo cáo thống kê giá nguyên, nhiên, vật liệu dùng cho sản xuất định kỳ hàng quý (Thời kỳ 2009-2014)
  Điều tra giá dịch vụ định kỳ hàng tháng (Thời kỳ 2013-2015)
  Điều tra giá xuất nhập khẩu hàng hóa định kỳ hàng tháng (thời kỳ 2010-2015)
  Điều tra chi phí bảo hiểm, chi phí vận tải hàng nhập khẩu của các doanh nghiệp năm 2010
  Điều tra xuất, nhập khẩu dịch vụ của các doanh nghiệp năm 2009
1 2