English | FAQ | Sơ đồ website
TỔNG CỤC THỐNG KÊ
Số 54 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội
Dân số và Lao động 
  Điều tra thu thập thông tin về thực trạng kinh tế-xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2015
  Điều tra lao động và việc làm năm 2013
  Điều tra lao động và việc làm năm 2012
  Điều tra lao động và việc làm năm 2011
  Điều tra lao động và việc làm năm 2010
  Điều tra biến động dân số và kế hoạch hóa gia đình thời điểm 1/4/2013
  Điều tra biến động dân số và kế hoạch hóa gia đình thời điểm 1/4/2012
  Điều tra biến động dân số và kế hoạch hóa gia đình 1/4/ 2011
  Điều tra biến động dân số và kế hoạch hóa gia đình 1/4/2010
  Phương án điều tra biến động dân số và kế hoạch hoá gia đình 1/4/2004
1