English | FAQ | Sơ đồ website
TỔNG CỤC THỐNG KÊ
Số 54 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội
GIÁ TRỊ XUẤT NHẬP KHẨU 
  Trị giá xuất, nhập khẩu phân theo nước và vùng lãnh thổ chủ yếu sơ bộ các tháng năm 2020
  Số liệu xuất nhập khẩu các tháng năm 2017
  Trị giá xuất, nhập khẩu phân theo nước và vùng lãnh thổ chủ yếu sơ bộ các tháng năm 2019
  Trị giá xuất, nhập khẩu phân theo nước và vùng lãnh thổ chủ yếu sơ bộ các tháng năm 2018
  Số liệu xuất nhập khẩu các tháng năm 2016
  Số liệu xuất nhập khẩu các tháng năm 2015
  Kim ngạch hàng hóa xuất nhập khẩu chính thức năm 2015
  Trị giá xuất, nhập khẩu phân theo nước và vùng lãnh thổ chủ yếu sơ bộ các tháng năm 2017
  Trị giá xuất, nhập khẩu phân theo nước và vùng lãnh thổ chủ yếu sơ bộ các tháng năm 2016
  Số liệu xuất nhập khẩu các tháng năm 2014
  Kim ngạch hàng hóa xuất nhập khẩu chính thức năm 2014
  Kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa chính thức hàng tháng phân theo mặt hàng chủ yếu từ năm 2010 - 2013
  Số liệu xuất nhập khẩu chính thức năm 2013
  Trị giá xuất, nhập khẩu phân theo nước và vùng lãnh thổ chủ yếu sơ bộ 11 tháng năm 2014
  Trị giá xuất, nhập khẩu phân theo nước và vùng lãnh thổ chủ yếu sơ bộ 10 tháng đầu năm 2014
1 2 3 4 5 6 7