English | FAQ | Sơ đồ website
TỔNG CỤC THỐNG KÊ
Số 54 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội
Hỏi đáp về Luật Thống kê 
Câu hỏi 14. Đối tượng áp dụng Luật thống kê gồm những tổ chức và cá nhân nào?

Trả lời:

Đối tượng áp dụng được quy định trong Luật thống kê bao gồm:

1. Tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin thống kê.

2. Tổ chức, cá nhân sử dụng thông tin thống kê.

3. Tổ chức thống kê, người làm công tác thống kê.

 
CÁC THÔNG TIN KHÁC
  Câu hỏi 1. Hoạt động thống kê là gì?
  Câu hỏi 2. Thông tin thống kê là gì?
  Câu hỏi 3. Chỉ tiêu thống kê là gì?
  Câu hỏi 4. Hệ thống chỉ tiêu thống kê là gì? Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia là gì?
  Câu hỏi 5. Thống kê có vai trò như thế nào?