ࡱ> Jbjbjqq ;Pee. 8%A0UUkkk$mF4!4kk{UVVV(kkVVVVk`7Vk0V(VVV44@ : i mi v nng cao cht lng cng tc thng k Bi pht biu ca Th tng Phan Vn Khi ti Hi ngh trin khai cng tc ca ngnh Thng k nm 2003 Trong thi gian qua, nht l t sau i hi ln th IX ca ng, ngnh Thng k bao gm c h thng thng k Nh nc v t chc thng k ca cc ngnh, cc n v kinh doanh v s nghip c gng vt qua kh khn, khng ngng i mi v nng cao cht lng cng tc t c bc pht trin mi. Ton ngnh chuyn i dn h thng ch tiu ca c ch k hoch ho tp trung sang h thng ch tiu ph hp vi c ch kinh t th trng nh hng x hi ch ngh)a. Phng php thu thp thng tin, s liu tng bc c ci tin ngy cng ph hp vi c ch qun l mi ca nc ta. Vic p dng cng ngh thng tin mi kt hp vi ng dng c chn lc cc phng php thng k quc t, cc phng php phn tch khoa hc bc u pht huy hiu qu trong cng tc thu thp v x l thng tin. T chc thng k qua nhiu ln thay i n nay khng nh c tnh hp l ca h thng ngnh dc, to iu kin thc hin thng nht v chuyn mn, nghip v, bo m c tnh khch quan ca s liu v thng tin. i ngi cn b thng k c quan tm o to, nng cao v trnh chnh tr, chuyn mn, tin hc v ngoi ng. Tuy thu nhp cn thp, i sng ca cn b trong ngnh cn nhiu kh khn, nhng cc ng ch vn yu ngh, yu ngnh; l iu ng qu. Nhn chung, ngnh Thng k c gng p ng yu cu v thng tin ca cc c quan ng, Chnh ph v c quan qun l cc cp, cc ngnh. Thng tin thng k l c s quan trng nh gi, phn tch v d bo xu hng pht trin kinh t - x hi ca c nc cing nh ca tng ngnh, tng a bn, gp phn quan trng vo cng tc ch o, iu hnh ca Chnh ph, ca cc c quan Trung ng v a phng. Nhiu ti liu thng k c cng b v xut bn p ng c nhu cu thng tin ca x hi. to iu kin cho ngnh Thng k pht trin mnh hn na, ngy 21 thng 10 nm 2002, Th tng Chnh ph ph duyt nh hng pht trin thng k Vit Nam n nm 2010; trong , xc nh mc tiu: Thng k Vit Nam i mi c v ni dung v hnh thc nhm cung cp kp thi thng tin kinh t - x hi y v ni dung ton din v phm vi, tin cy v cht lng nhm phc v tt nht yu cu ca ng, Nh nc trong s nghip xy dng v pht trin t nc, p ng ngy cng y thun li nhu cu s dng thng tin ca cc i tng khc; a thng k Vit Nam t trnh thng k tin tin ca cc nc trong khu vc v ph hp vi thng l quc t, gp phn tch cc vo vic thc hin l trnh hi nhp kinh t quc t ca t nc . Chng ta cn nghin cu ra chng trnh, k hoch ph hp vi tnh kh thi cao, tm ra cc gii php, t chc hp l thc hin thng li nh hng v mc tiu pht trin ca ngnh. Ti xin gp thm mt s kin sau: Mt l, phi khn trng i mi, ci tin phng php thng k, phng php thu thp thng tin; tip tc hon thin h thng ch tiu thng k bo m c cc ch tiu c bn v kp thi b sung cc ch tiu phn nh nhng vn mi ny sinh trong thc tin; c bit ch trng cc ch tiu phn nh cht lng ca s pht trin nh nng sut lao ng, chi ph sn xut, sc cnh tranh, hiu qu kinh t; cht lng ca cc hot ng vn ho, x hi, cht lng cuc sng ca nhn dn v ch tiu so snh quc t vv& Cn c cc bin php ng b, p dng cc phng php thng k tin tin theo cc chun mc quc t v ph hp vi thc tin nc ta, nhm nng cao cht lng thng tin v s liu thng k, khng ngng phc v tt cng tc qun l Nh nc ca cc cp, cc ngnh m <>`bd0 2 4 6 *֭n\G0G0,h&Vh&V@CJOJPJQJaJmH sH (h&Vh&VCJOJPJQJaJmH sH "h]CJOJPJQJaJmH sH (h&Vh&VCJ OJPJQJaJmH sH 'h]h&V5OJPJQJ^JmH sH +h&Vh&V5CJOJPJQJaJmH sH +h&Vh&V5CJOJPJQJaJmH sH %h]5CJ&OJPJQJaJmH sH +hFh&V5CJ&OJPJQJaJmH sH %hF5CJ&OJPJQJaJmH sH >bd2 4 6 z*h-7$7d((1$9DH$`7a$gd]$7d((1$9DH$`7a$gdHD$7d1$9DH$`7a$gd]$7d((1$9DH$`7a$gdHD$d1$9DH$a$gd]$,h-t-77??(CFJJJJJJJJJJJJJJиЌm^mM!h2CJOJQJaJmHnHuhHDhHDCJOJQJaJ%jhHDhHN}CJOJQJUaJhjhU,h]h&V@CJOJPJQJaJmH sH (h&Vh&VCJOJPJQJaJmH sH +h&Vh&V5CJOJPJQJaJmH sH U,h]h&V@CJOJPJQJaJmH sH /h]h&V5@CJOJPJQJaJmH sH cn p ng nhu cu thng tin ca x hi c bit l ca cc doanh nghip, cc nh nghin cu v ca nhn dn trong qu trnh nc ta tham gia hi nhp kinh t khu vc v quc t. Hai l, phi nm vng nhim v trng tm, ch yu ca t nc trong tng thi k v tng nm  ra chng trnh, k hoch hnh ng trong ton ngnh nhm p ng cao nht yu cu ca cng tc lnh o, iu hnh, qun l nn kinh t - x hi. Cn p dng cng ngh thng tin tin tin, u t trang thit b hin i thu thp, x l v cung cp thng tin nhanh chng, chnh xc, thun tin. c bit coi trng cng tc phn tch thng k, nng cao cht lng phn tch tng hp tnh hnh kinh t - x hi v phn tch cc chuyn v tng l)nh vc ang c quan tm nh: chuyn dch c cu kinh t, hiu qu v sc cnh tranh ca nn kinh t, hiu qu u t, chi ph trung gian v gi thnh, quan h gia tin lng vi tch lu v tiu dng, v khong cch giu ngho vv& Cng tc phn tch thng k phi lm sng t thc trng v nguyn nhn, nh gi v d bo xu th pht trin ca tnh hnh  xut cc ch trng, chnh sch ph hp v cc gii php cn thit. Vic khc phc tnh trng yu km, bt cp v cng tc phn tch thng k khng nhng nng cao hiu qu phc v ca ngnh Thng k i vi s lnh o ca ng, cng tc qun l ca Nh nc m cn gip cho ngnh Thng k thy r nhng vn cn ci tin, b sung trong cng tc iu tra, thu thp, tng hp s liu. Ba l, pht huy li th ca h thng ngnh dc sp xp hp l t chc ca ngnh Thng k tng khu vc, tng a phng ph hp vi yu cu i mi ni dung v phng php thng k. Tng cng cng tc o to v xy dng i ngi cn b thng k t Trung ng n cc a phng nhm bo m cc yu cu cao v chnh tr, chuyn mn; pht huy lng yu ngh v tinh thn trch nhim cao trong cng tc, vi thc su sc: Ngi cn b thng k l nhng ngi vit lch s bng nhng con s, m vit lch s th phi trung thnh vi thc t . Cn b thng k khng c chy theo thnh tch o. Con s thng k phi thc s l ting ni trung thc, khch quan, phn nh ng, ton din v c h thng tnh hnh kinh t - x hi ca t nc. Chng ta tip thu kin ca Quc hi, khn trng hon thin d n Lut Thng k trnh Quc hi xem xt, thng qua vo k hp th 3 sp ti. ng thi, chun b y cc vn bn hng dn thi hnh lut trnh Chnh ph ban hnh nhm nhanh chng a Lut Thng k vo cuc sng. Bn l, Tng cc Thng k, cc B, ngnh v cc a phng phi tng cng hp tc trong vic thc hin cc ch bo co, iu tra thng k bo m thng tin thng k kinh t - x hi y , chnh xc, kp thi v nht l tn dng tt cc ngun s liu, thng tin sn c cc ngnh tit kim nhn lc, ti lc ca x hi. Cc B, ngnh v a phng phi coi s hp tc cht ch vi ngnh Thng k Nh nc va l quyn li va l trch nhim. Ton ngnh Thng k, trc ht l c quan Tng cc cn tng cng on kt, nng cao tinh thn hp tc, thng nht, kin quyt u tranh vi nhng hin tng chia r b phi, tng cng n nh ni b nhm pht huy sc mnh tp th hon thnh tt nhim v c giao; tt c phi v nghip chung, v s pht trin ca ngnh. ng thi, ton ngnh phi nng cao hn na k lut hnh chnh, trit thc hnh tit kim, chng lng ph v chng tham nhing. ng v Chnh ph ta lun quan tm ch o v xy dng ngnh Thng k vng mnh bi v thng k l cng c quan trng trong cng tc qun l v iu hnh t nc. Sp ti Quc hi s thng qua Lut Thng k v Chnh ph s ban hnh Ngh nh mi v chc nng, nhim v, quyn hn v t chc b my ca Tng cc Thng k. Ngnh Thng k t Trung ng n a phng v h thng thng k cc B, ngnh cn pht huy mi kh nng thc hin thng li nhim v cng tc vi hiu qu cao nht.   PAGE \* MERGEFORMAT 2 7?(CFJJJJJJJJJJJJJJJJJ$a$ dgdeq$7((1$9DH$`7a$gd#V$7((1$9DH$`7a$gd]JJJJJJJJJȲ+h&Vh&V5CJOJPJQJaJmH sH hheqheqheqCJOJQJaJhdhHD0jhHDhHN}CJOJQJUaJmHnHu9 0&P 1h:pHD. A!"n#n$n% j 666666666vvvvvvvvv666666>66666666666666666666666666666666666666666666666hH66666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666p62 0@P`p2( 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p8XV~ OJPJQJ_HmH nH sH tH J`J HN}Normal dCJ_HaJmH sH tH DA D Default Paragraph FontRiR 0 Table Normal4 l4a (k ( 0No List fBf &V Body Textdhx1$9DH$a$ CJOJPJQJ^JaJmH sH TT &VBody Text Char CJOJPJQJ^JaJmH sH xCx &VBody Text Indentdhx1$9DH$^ha$ CJOJPJQJ^JaJmH sH b!b &VBody Text Indent Char CJOJPJQJ^JaJmH sH j>2j &VTitle!dhxx1$9DH$`a$#5CJ OJPJQJ^JaJmH sH PAP &V Title Char#5CJ OJPJQJ^JaJmH sH pJRp &VSubtitle!dhxx1$9DH$`a$#5CJOJPJQJ^JaJmH sH VaV &V Subtitle Char#5CJOJPJQJ^JaJmH sH >@r> eq0HeaderdB#.. eq0 Header Char> > eq0FooterdB#.. eq0 Footer CharPK![Content_Types].xmlj0Eжr(΢Iw},-j4 wP-t#bΙ{UTU^hd}㨫)*1P' ^W0)T9<l#$yi};~@(Hu* Dנz/0ǰ $ X3aZ,D0j~3߶b~i>3\`?/[G\!-Rk.sԻ..a濭?PK!֧6 _rels/.relsj0 }Q%v/C/}(h"O = C?hv=Ʌ%[xp{۵_Pѣ<1H0ORBdJE4b$q_6LR7`0̞O,En7Lib/SeеPK!kytheme/theme/themeManager.xml M @}w7c(EbˮCAǠҟ7՛K Y, e.|,H,lxɴIsQ}#Ր ֵ+!,^$j=GW)E+& 8PK!Ptheme/theme/theme1.xmlYOo6w toc'vuر-MniP@I}úama[إ4:lЯGRX^6؊>$ !)O^rC$y@/yH*񄴽)޵߻UDb`}"qۋJחX^)I`nEp)liV[]1M<OP6r=zgbIguSebORD۫qu gZo~ٺlAplxpT0+[}`jzAV2Fi@qv֬5\|ʜ̭NleXdsjcs7f W+Ն7`g ȘJj|h(KD- dXiJ؇(x$( :;˹! I_TS 1?E??ZBΪmU/?~xY'y5g&΋/ɋ>GMGeD3Vq%'#q$8K)fw9:ĵ x}rxwr:\TZaG*y8IjbRc|XŻǿI u3KGnD1NIBs RuK>V.EL+M2#'fi ~V vl{u8zH *:(W☕ ~JTe\O*tHGHY}KNP*ݾ˦TѼ9/#A7qZ$*c?qUnwN%Oi4 =3ڗP 1Pm \\9Mؓ2aD];Yt\[x]}Wr|]g- eW )6-rCSj id DЇAΜIqbJ#x꺃 6k#ASh&ʌt(Q%p%m&]caSl=X\P1Mh9MVdDAaVB[݈fJíP|8 քAV^f Hn- "d>znNJ ة>b&2vKyϼD:,AGm\nziÙ.uχYC6OMf3or$5NHT[XF64T,ќM0E)`#5XY`פ;%1U٥m;R>QD DcpU'&LE/pm%]8firS4d 7y\`JnίI R3U~7+׸#m qBiDi*L69mY&iHE=(K&N!V.KeLDĕ{D vEꦚdeNƟe(MN9ߜR6&3(a/DUz<{ˊYȳV)9Z[4^n5!J?Q3eBoCM m<.vpIYfZY_p[=al-Y}Nc͙ŋ4vfavl'SA8|*u{-ߟ0%M07%<ҍPK! ѐ'theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsM 0wooӺ&݈Э5 6?$Q ,.aic21h:qm@RN;d`o7gK(M&$R(.1r'JЊT8V"AȻHu}|$b{P8g/]QAsم(#L[PK-![Content_Types].xmlPK-!֧6 +_rels/.relsPK-!kytheme/theme/themeManager.xmlPK-!Ptheme/theme/theme1.xmlPK-! ѐ' theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsPK] P ***--0JJ'7J& $&0!?R$%s5;9gR$lgI@4R$`\f ?vk# AA@0( B S ?#\_~ , = psEPu3333333333333333#;e1t H#VNvp(*}.U/=028>G97J9M_HN} TZ]d1rCbZK fK`*eqF4HD&V@xhh,UnknownG*Ax Times New Roman5Symbol3. *Cx Arial7.@CalibriA$BCambria Math"1h"b'"b'pM5pM5!n20;@P $P&V2!xx Phm Tin NamdOh+'0x  (Phạm Tiến NamNormald2Microsoft Office Word@@ts7@ts7pMG Rt1 r &" WMFCC( tt$lah Rt EMFt$ pv .`  ah% % Rp@Times New Roman tN]tl XN]tl y_lt z_XG*Ax Times ew Romanl2_%{_%dv% % % TT' -W ݗ@ē@' LahP 1!ah" Rp@"CalibritN]tlXN]tl y_lt z_= _X%7.@Calibrld3_Xl2_%{_%dv% % % TTݗ@ē@LahP 6!ah" Rpb@"Arial tN]tl XN]tl y_lt z_X3.*Cx Arial_Xl2_%{_%dv% % % fRpb@"ArialtN]tl XN]tl y_lt z_X3.*Cx Arial_Xl2_% %Mv %5Nvs}dv% % TTfݗ@ē@fLahPr % ( TT8ݗ@ē@LahPa T`9ݗ@ē@LahTi m,, TTݗ@ē@LahPp T^ ݗ@ē@Lahli v nng cao ch,.VY,aXaa,XXa,Xa TT_ ݗ@ē@LahPX Rpb@"ArialtN]tl XN]tl y_lt z_X3.*Cx Arial_Xl2_%{_%dvdv% % Td ݗ@ē@LahTt l5+,r Rpb@"Arialz_X3.*Cx @v%buN?"%u_P`%b%?@%٠]:<1:%ؠ]ӂ`<4: :`ӂ %נ]:dv% % ( TT $ݗ@ē@LahPp TX%ݗ@ē@LahPngab % ( TT?ݗ@ē@LahP X % % % b T ݗ@ē@b Lahdcng tc thXaaa,5XX,5` TT - ݗ@ē@bLahP` Tl. ݗ@ē@bLahXng kaa,XX Rp@"Arial tN]tl XN]tl y_lt z_X3.*Cx Arial0`l2_%{_%dv% % % TT wݗ@ē@ bLahP 8 Rp@Times New Roman tN]tl XN]tl y_lt <z_XG*Ax Times ew Romanl2_%{_%<dv% % % TT ݗ@ē@ LahP 6 Rp@"Arial tN]tl XN]tl y_lt \z_X3.*Cx Arialld3_Xl2_%{_%\dv% % % ~ T ( ݗ@ē@ ~ LahdBi pht biB38838 TT ( ݗ@ē@ ~LahP3 T` ( ݗ@ē@ ~LahTu c73 TT ( ݗ@ē@ ~LahP8 Td ( ݗ@ē@ ~LahTa Th278 TT ( ݗ@ē@ ~LahP8 Rp@"ArialtN]tl XN]tl y_lt \z_X3.*Cx Ariall_Xl2_%{_%\dvdv% % T` (<ݗ@ē@ ~LahT tC Rp@"Arialz_X3.*Cx @v%buB?"%u_D`%b%?@%٠]:<1:%ؠ]ӂ`<4:0:`ӂ %נ]:dv% % ( TT=(}ݗ@ē@ ~LahPA Rp@"Arial\%Dt}%uT !N ~90Dt}\% %uT !N~\%Dt}%Ӆv٠]:<1:%ؠ]x<<4::< %נ]x:&" WMFC tt$dv% % ( T~(<ݗ@ē@ ~Lahhng Phan Vn Kh88=838=37B8 Rp@"ArialPhan Vn Kht}\% %uT !N~\%'d 2%bu`?"%u`b`%b%?@%٠]:<1:`%ؠ]rr<4:`:rr %נ]:dv% % ( TT=(oݗ@ē@ ~LahP3 TTp(ݗ@ē@ ~LahPi % ( TT(ݗ@ē@~LahP 3 % % % TT ݗ@ē@LahPt TT!Sݗ@ē@LahP3 T`Tݗ@ē@LahTi HB TTݗ@ē@LahP8 Tlݗ@ē@LahXi ngh887 TTݗ@ē@LahP Tdj ݗ@ē@LahT tri# TTk ݗ@ē@LahP3 T ݗ@ē@Lahpn khai cng tc c83822888323 TT ݗ@ē@LahP8 T ݗ@ē@ Lah`a ngnh Th38838778 TTݗ@ē@LahP8 Rp@"ArialtN]tl XN]tl y_lt \z_X3.*Cx Ariall_Xl2_%{_%\dvdv% % Tݗ@ē@Lahhng k nm 2003883382R3332 % ( % % % TTݗ@ē@LahP 6 Rp@Times New Roman tN]tl XN]tl y_lt |z_XG*Ax Times ew Romanl2_%{_%|dv% % % TT <ݗ@ē@3LahP Rp@Times New Roman tN]tl XN]tl y_lt z_XG*Ax Times ew Romanl2_%{_%dv% % % TTUݗ@ē@LahP 9 | T| {ݗ@ē@|Lah\Trong thL*???6#? TT| ݗ@ē@|LahPB T ݗ@ē@|Lahhi gian qua, nh#7>#7?7>>77?? TT ݗ@ē@|LahP7 Tp ݗ@ē@|LahXt l t#7#77# TT 6 ݗ@ē@|LahPD Rp @Times New RomantN]tl XN]tl y_lt z_XG*Ax Times ew omanl2_%{_%dvdv% % Tp6 ݗ@ē@|LahX sau 717?7Z Rp @Times New Romanu XG*Ax @v%bu\?"%u`^`%b%?@%٠]:<1:%ؠ]؂<4:`:؂ %נ]:dv% % ( TT ݗ@ē@|LahP7 T` t ݗ@ē@|LahTi h#7? % ( u | TTu ݗ@ē@u |LahP? T` 0 ݗ@ē@u |LahTi l#7# TT1 h ݗ@ē@u |LahP7 Tdh ?ݗ@ē@u |LahTn th?7#? TT@ ݗ@ē@u |LahPD Tl ݗ@ē@u |LahX IX c6*Z77 TT ݗ@ē@u |LahP ? Rp @Times New RomantN]tl XN]tl y_lt z_XG*Ax Times ew omanl2_%{_%dvdv% % T` ݗ@ē@u |LahTa 77[ Rp @Times New Romanz_XG*Ax @v%bu?"%u``%b%?@%٠]:<1:%ؠ]h ӂ`<4:0:`ӂ %נ]h :dv% % ( TT ݗ@ē@u |LahP7 Td ݗ@ē@u &" WMFC tt$|LahTng, ?? % (  T|<ݗ@ē@Lah\ngnh Th??7?>"L? TT<ݗ@ē@LahP> T-<ݗ@ē@ Lahdng k bao g??!?7"?7?"> TT.l<ݗ@ē@LahP? T`m&<ݗ@ē@LahTm c`"8 TT'^<ݗ@ē@LahP7 TX^<ݗ@ē@LahP h"? TT<ݗ@ē@LahP7 T`y <ݗ@ē@LahT th"#? TTz <ݗ@ē@LahP? Tl <ݗ@ē@LahXng th>?""? TT <ݗ@ē@LahP? Rp @Times New RomantN]tl XN]tl y_lt z_XG*Ax Times ew omanl2_%{_%dvdv% % T <ݗ@ē@ Lahdng k Nh n>?!?7"Z?7"?D Rp @Times New Romank Nh nXG*Ax @v%buv?"%u_x`%b%?@%٠]:<1:%ؠ]0rz<4:@:zr %נ]0:dv% % ( TT <ݗ@ē@LahPB Tp <ݗ@ē@LahXc v t7"?7"# TT7<ݗ@ē@LahP? T`8<ݗ@ē@LahT ch"7? TT<ݗ@ē@LahPD Td<ݗ@ē@LahTc th7"#> TT <ݗ@ē@LahP? T` <ݗ@ē@LahTng >> % (  TdQݗ@ē@LahTk c?7"7 TTQݗ@ē@LahP? Rp @Times New RomantN]tl XN]tl y_lt z_XG*Ax Times ew omanl2_%{_%dvdv% % TQNݗ@ē@Lahxa cc ngnh, cc n v7"777"??7??"777"?B?"? Rp @Times New Romanc ngnh, cc n vXG*Ax @v%buH?"%u_J`%b%?@%٠]:<1:CH%ؠ]aarl<4:CH :lar %נ]a :dv% % ( TTOQpݗ@ē@LahP" TqQ ݗ@ē@Lahl kinh doanh v s">#>?!??7>?"?7!1 TT Q ݗ@ē@LahPD Tl Q ݗ@ē@LahX nghi!?>?# TT Q( ݗ@ē@LahP7 Rp @Times New Roman\%x܄}%uT !N90x܄}\%%uT !N\%x܄}%Ӆv٠]:<1:%ؠ]x<<4::< %נ]x:dv% % ( T`) Q ݗ@ē@LahTp >"? Rp @Times New Roman90x܄}\%%uT !N\%'`d"%bu~?"%u``%b%?@%٠]:<1:%ؠ] ӂ`<4:0:`ӂ %נ] :dv% % ( T` QWݗ@ē@LahT c7"7 TTXQݗ@ē@LahP? TXQݗ@ē@LahP g"? TTQ/ݗ@ē@LahP7 Rp @Times New Roman\%}%uT !N90}\%%uT !N\%}%Ӆv٠]:<1:%ؠ]x<<4::< %נ]x:dv% % ( Tl/QPݗ@ē@LahXng v>?!?D Rp @Times New Romanv90}\%%uT !N\%'`d"%bu?"%u_`%b%?@%٠]:<1:%ؠ]؂<4::؂ %נ]:dv% % ( TTPQݗ@ē@LahPB TpQݗ@ē@LahXt qua "">?6 % ( cRp @Times New Roman&" WMFC tt$tN]tl XN]tl y_lt z_XG*Ax Times ew omanl2_% %Mv %5Nva}dv% % Tݗ@ē@cLahpkh khn, khng ng??>$>?7?$>?>??#?> Rp @Times New Roman khn, khng ngXG*Ax @v%bu6?"%u`8`%b%?@%٠]:<1:C%ؠ]PfrR<4:C :Rfr %נ]P :dv% % ( TTݗ@ē@cLahPD Rp @Times New Roman\%8\}%uT !Nc908\}\%%uT !Nc\%8\}%Ӆv٠]:<1:%ؠ]x<<4::< %נ]x:dv% % ( Tdݗ@ē@cLahTng ??#? Rp @Times New Romanc908\}\%%uT !Nc\%'d"%bu@?"%u`B`%b%?@%٠]:<1:%ؠ] ӂ`<4:`:`ӂ %נ] :dv% % ( TTݗ@ē@cLahP> T`ݗ@ē@cLahTi m#$` TTݗ@ē@cLahPB T= ݗ@ē@cLahli v nng cao ch#$?7$?7>?$77?$7? TT> u ݗ@ē@cLahP7 Rp @Times New Roman\%lĄ}%uT !Nc90lĄ}\%%uT !Nc\%lĄ}%Ӆv٠]:<1:%ؠ]x<<4::< %נ]x:dv% % ( Tdu # ݗ@ē@cLahTt l#$#D Rp @Times New Romanc90lĄ}\%%uT !Nc\%'d"%but?"%u_v`%b%?@%٠]:<1:%ؠ] ӂ`<4::`ӂ %נ] :dv% % ( TT# e ݗ@ē@cLahPB Rp @Times New Roman\%v؄}%uT !Nc90v؄}\%%uT !Nc\%v؄}%Ӆv٠]:<1:%ؠ]x<<4::< %נ]x:dv% % ( Te ݗ@ē@c Lahhng cng tc >?$7>??##77$? Rp @Times New Romancng tc ؄}\%%uT !Nc\%'d"%bu?"%u``%b%?@%٠]:<1:`%ؠ]rr<4:`:rr %נ]:dv% % ( TTGݗ@ē@cLahP7 Rp @Times New Roman\%}%uT !Nc90}\%%uT !Nc\%}%Ӆv٠]:<1:%ؠ]x<<4::< %נ]x:dv% % ( TdGݗ@ē@cLahTt #$?D Rp @Times New Romanc90}\%%uT !Nc\%'d"%bu?"%u_`%b%?@%٠]:<1:%ؠ] ӂ`<4::`ӂ %נ] :dv% % ( TTSݗ@ē@cLahPB TXSݗ@ē@cLahPc 6 % (  Rp @Times New RomantN]tl XN]tl y_lt z_XG*Ax Times ew omanl2_% %Mv %5Nvx}dv% % TXH" ݗ@ē@ LahPb?D Rp @Times New Romanz_XG*Ax @v%bu?"%u_`%b%?@%٠]:<1:Y%ؠ]x<<4:Y:< %נ]x:dv% % ( TTH" ݗ@ē@ LahPB TF" ݗ@ē@ Lah`c pht tri7??7##*# TTG}" ݗ@ē@ LahP7 T`~;" ݗ@ē@ LahTn m?` TT<~" ݗ@ē@ LahPB % ( TX~" ݗ@ē@~ LahPi.#TT" ݗ@ē@ LahP 9 Rp @Times New RomantN]tl XN]tl y_lt z_XG*Ax Times ew omanl2_% %Mv %5Nv}dv% % TI n ݗ@ē@ LahdTon ng&" WMFC tt$nh L?7?&??7??%? Rp @Times New Romann ngnh XG*Ax @v%bu*?"%u_,`%b%?@%٠]:<1:%ؠ]0rz<4:@:zr %נ]0:dv% % ( TpoI ݗ@ē@ LahX chuy7&7?>> TTI ݗ@ē@ LahP7 Rp @Times New Roman\%8\}%uT !N 908\}\%%uT !N \%8\}%Ӆv٠]:<1:%ؠ]x<<4::< %נ]x:dv% % ( T`I ݗ@ē@ LahTn ?&? Rp @Times New Roman 908\}\%%uT !N \%'d"%bu>?"%u`@`%b%?@%٠]:<1:%ؠ] ӂ`<4:0:`ӂ %נ] :dv% % ( TTI ݗ@ē@ LahP? T`I _ ݗ@ē@ LahTi d#&? TT` I ݗ@ē@ LahP7 T` I : ݗ@ē@ LahTn h?&? TT; I q ݗ@ē@ LahP7 T`r I ݗ@ē@ LahT th&#> TT I 7 ݗ@ē@ LahP? Tl8 I P ݗ@ē@ LahXng ch>?&7? TTQ I s ݗ@ē@ LahP# Txt I ݗ@ē@ Lah\ tiu c&##7?&7 TT I ݗ@ē@ LahP? Rp @Times New Roman\%tԄ}%uT !N 90tԄ}\%%uT !N \%tԄ}%Ӆv٠]:<1:%ؠ]x<<4::< %נ]x:dv% % ( Tx I c ݗ@ē@ Lah\a c ch7&7B&7? Rp @Times New Roman ch90tԄ}\%%uT !N \%'d"%bu?"%u_`%b%?@%٠]:<1:%ؠ]Ycrj<4:p:jcr %נ]Y:dv% % ( TTdI ݗ@ē@ LahP7 TXI ݗ@ē@ LahP k&? TTI 6 ݗ@ē@ LahP7 T`7I ݗ@ē@ LahT ho&?? TTI ݗ@ē@ LahP7 T`I ݗ@ē@ LahTch 7@ % ( [ Tl x ݗ@ē@[ LahXho t??7%# TT x ݗ@ē@[ LahP7 T x ݗ@ē@[ Lahhp trung sang h?%#)?>?%17??$? TT x ݗ@ē@[ LahP7 T` x ݗ@ē@[ LahT th%#? TT x ݗ@ē@[ LahP> Tl x ݗ@ē@[ LahXng ch??%7? TT x ݗ@ē@[ LahP# T . x ݗ@ē@[ Lahd tiu ph h%"#7?%>>?%? TT/ q x ݗ@ē@[ LahPB T`q x ݗ@ē@[ LahTp v?$? TT U x ݗ@ē@[ LahPB Rp @Times New RomantN]tl XN]tl y_lt z_XG*Ax Times ew omanl2_%{_%dvdv% % TxU x ݗ@ē@[ Lah\i c ch#%7B%7? Rp @Times New Roman chXG*Ax @v%bu~?"%u_`%b%?@%٠]:<1:%ؠ]^crj<4:p:jcr %נ]^:dv% % ( TT x ݗ@ē@[ LahP7 Tx 4x ݗ@ē@[ Lah\ kinh t%?#??%# TT5 kx ݗ@ē@[ LahP7 T`l x ݗ@ē@[ LahT th%#> TT x ݗ@ē@[ LahP# Rp @Times New Roman\%}%uT !N[ 90}\%%uT !N[ \%}%Ӆv٠]:<1:%ؠ]x<<4::< %נ]x:dv% % ( Td x ݗ@ē@[ LahT tr%#*D Rp&" WMFC tdt$ @Times New Roman[ 90}\%%uT !N[ \%'`d"%bu?"%u_`%b%?@%٠]:<1:%ؠ]X ӂ`<4::`ӂ %נ]X :dv% % ( TT x ݗ@ē@[ LahPA T` x ݗ@ē@[ LahTng ?> % (  Rp @Times New RomantN]tl XN]tl y_lt z_XG*Ax Times ew omanl2_% %Mv %5Nv,}dv% % TT ݗ@ē@ LahP? Rp @Times New Romanz_XG*Ax @v%bu?"%u``%b%?@%٠]:<1: %ؠ]x<<4:h :< %נ]x:dv% % ( TT & ݗ@ē@ LahP# Rp @Times New Roman\%}%uT !N 90}\%%uT !N \%}%Ӆv٠]:<1:%ؠ]x<<4::< %נ]x:dv% % ( Tl' I ݗ@ē@ LahXnh h>?"?D Rp @Times New Romanh90}\%%uT !N \%'d"%bu ?"%u_"`%b%?@%٠]:<1:%ؠ]؂<4::؂ %נ]:dv% % ( TTI ݗ@ē@ LahPB Tx ݗ@ē@ Lah\ng x h>?#?7"? TT @ ݗ@ē@ LahP? TdA ݗ@ē@ LahTi ch"#7? TT : ݗ@ē@ LahP? Td; ݗ@ē@ LahT ngh"?>? TT > ݗ@ē@ LahP)# Rp @Times New Roman\%Fx}%uT !N 90Fx}\%%uT !N \%Fx}%Ӆv٠]:<1:%ؠ]x<<4::< %נ]x:dv% % ( T< ; ݗ@ē@ Lah`a. Phng7#E?DB>? % ( TT< ^ ݗ@ē@< LahP #_ T_ ݗ@ē@_ Lahdphp thu th>?7?#"??"#? TT ݗ@ē@_ LahP7 T f ݗ@ē@_ Lahhp thng tin, s?"#>?>?#"#?#0 TTg ݗ@ē@_ LahP? T` ݗ@ē@_ LahT li### TT E ݗ@ē@_ LahP7 T`F ݗ@ē@_ LahTu t>## TT ݗ@ē@_ LahPC T`  ݗ@ē@_ LahTng >>  Rp @Times New RomantN]tl XN]tl y_lt z_XG*Ax Times ew omanl2_% %Mv %5Nvd}dv% % TX/ H ݗ@ē@ LahPb?D Rp @Times New Romanz_XG*Ax @v%bu?"%u_`%b%?@%٠]:<1:Z%ؠ]x<<4: Z:< %נ]x:dv% % ( TTH/ ݗ@ē@ LahPB Rp @Times New Roman\%}%uT !N 90}\%%uT !N \%}%Ӆv٠]:<1:%ؠ]x<<4::< %נ]x:dv% % ( Td/ f ݗ@ē@ LahTc 7"?D Rp @Times New Roman 90}\%%uT !N \%'d"%bu ?"%u_"`%b%?@%٠]:<1:%ؠ] ӂ`<4:@:`ӂ %נ] :dv% % ( TTf/ ݗ@ē@ LahPB T`/ 7 ݗ@ē@ LahTc c7"7 TT8/ o ݗ@ē@ LahP7 Tdo/ ݗ@ē@ LahTi ti#"## TT/ 0 ݗ@ē@ LahP7 T1/ ݗ@ē@ Lahpn ngy cng ph h?!??7>"77??"?>?"? TT / ݗ@ē@ LahPA &" WMFC tDt$T` / ݗ@ē@ LahTp v?!? TT / ݗ@ē@ LahPeB Rp @Times New Roman\%`}%uT !N 90`}\%%uT !N \%`}%Ӆv٠]:<1:%ؠ]x<<4::< %נ]x:dv% % ( Tx / H ݗ@ē@ Lah\i c ch#"7B"7? Rp @Times New Roman ch90`}\%%uT !N \%'d"%bun?"%u_p`%b%?@%٠]:<1:%ؠ]0Zcrj<4:p:jcr %נ]0Z:dv% % ( TTI / ݗ@ē@ LahP7 T` / ݗ@ē@ LahT qu"?? TT / W ݗ@ē@ LahP7 TpW / ݗ@ē@ LahXn l m?""?!` TT/ ݗ@ē@ LahPB T`/ W ݗ@ē@ LahTi c#"7 TTX/ ݗ@ē@ LahPs? Rp @Times New Roman\%}%uT !N 90}\%%uT !N \%}%Ӆv٠]:<1:%ؠ]x<<4::< %נ]x:dv% % ( Td/ s ݗ@ē@ LahTa n7"?D Rp @Times New Roman 90}\%%uT !N \%'d"%bu?"%u_`%b%?@%٠]:<1:%ؠ] ӂ`<4: :`ӂ %נ] :dv% % ( TTs/ ݗ@ē@ LahPB Tp/ ݗ@ē@ LahXc ta. 7"#7! % ( B TX A_ ݗ@ē@B LahPViZ# TTB x_ ݗ@ē@B LahPV7 Tpy _ ݗ@ē@B LahXc p d7)7?)? TT _ ݗ@ē@B LahP? T s_ ݗ@ē@B Lahdng cng ngh?>)7?>?(??? TTt _ ݗ@ē@B LahPp7 T % _ ݗ@ē@B Lahd thng tin m(#?>?>)#"?)` TT& h _ ݗ@ē@B LahPB T`h _ ݗ@ē@B LahTi k#)? TT ) _ ݗ@ē@B LahP7 T`* _ ݗ@ē@B LahTt h#)? TT _ ݗ@ē@B LahPB T` _ ݗ@ē@B LahTp v>)? TT _ ݗ@ē@B LahPB TX ) _ ݗ@ē@B LahPi ") TT* n _ ݗ@ē@B LahPD Tdn Q_ ݗ@ē@B LahTng d>?(? TTR _ ݗ@ē@B LahP> T| J_ ݗ@ē@B Lah\ng c ch??)7?)7> TTK _ ݗ@ē@B LahP? T` _ ݗ@ē@B LahTn l>)# TT R_ ݗ@ē@B LahP_? TXS _ ݗ@ē@B LahPc 6  Rp @Times New RomantN]tl XN]tl y_lt z_XG*Ax Times ew omanl2_% %Mv %5Nvh}dv% % Tt ݗ@ē@ Lahpcc phng php th778 ??DB?? >?7? #> Rp @Times New Roman phng php thXG*Ax @v%bu6?"%u_8`%b%?@%٠]:<1:C%ؠ]PfrR<4:C :Rfr %נ]P :dv% % ( TTt ݗ@ē@ LahP? T|t ݗ@ē@ Lah\ng k qu???7 ?? TTt ݗ@ē@ LahP? T`t I ݗ@ē@ LahTc t7 # TTJ t ݗ@ē@ LahP7 Rp @Times New Roman\%R}%uT !N 90R}\%%uT !N \%R}%Ӆv٠]:<1:%ؠ]x<<4::< %נ]x:dv% % ( T t } ݗ@ē@ "Lah, cc phng php phn tch khoa h 87&" WMFC t$t$8!??DA?? >?7? ??7? "#7? ???7 ? Rp @Times New Romanc phng php phn tch khoa h\%'`d"%bu?"%u_`%b%?@%٠]:<1: %ؠ] |8<4:@ :8| %נ] :dv% % ( TT~t ݗ@ē@ LahP? Rp @Times New Roman\%}%uT !N 90}\%%uT !N \%}%Ӆv٠]:<1:%ؠ]x<<4::< %נ]x:dv% % ( T`t R ݗ@ē@ LahTc 7 ? Rp @Times New Roman 90}\%%uT !N \%'`d"%bu?"%u``%b%?@%٠]:<1:%ؠ] ӂ`<4:0:`ӂ %נ] :dv% % ( TXSt ݗ@ē@ LahP 6 % (  Rp @Times New RomantN]tl XN]tl y_lt z_XG*Ax Times ew omanl2_% %Mv %5Nv@x}dv% % TX H ݗ@ē@ LahPb?D % ( H TTH ݗ@ē@H LahPB Rp @Times New RomantN]tl XN]tl y_lt z_XG*Ax Times ew omanl2_%{_%dvdv% % T` ݗ@ē@H LahTc 7? Rp @Times New Romanz_XG*Ax @v%bu*?"%u`,`%b%?@%٠]:<1:%ؠ]( ӂ`<4:0:`ӂ %נ]( :dv% % ( TT V ݗ@ē@H LahP7 TV ݗ@ē@H Lahhu pht huy hi???7#>?>?# TT ݗ@ē@H LahP7 Td ݗ@ē@H LahTu qu??? TT 1 ݗ@ē@H LahP7 T1 Z ݗ@ē@H Lahx trong cng tc thu th#*>??7>??"77#??#? TT[ ݗ@ē@H LahP7 Tp ݗ@ē@H LahXp v x??7? TT  ݗ@ē@H LahPtD T ݗ@ē@H Lahh l thng tin.#?#?>??"#? % ( TT ݗ@ē@ LahP 9 9 TT Vݗ@ē@9LahPTpL TT ;Vݗ@ē@9LahP? T`< Vݗ@ē@9LahT cho%7? TT Vݗ@ē@9LahPD Td Vݗ@ē@9LahTc th7%#? TT Vݗ@ē@9LahP> T Vݗ@ē@9 Lahhng k qua nhi?>%?7%>?7%??# TT Vݗ@ē@9LahP7 T` Vݗ@ē@9LahTu l>%# TT Vݗ@ē@9LahP7 Rp @Times New RomantN]tl XN]tl y_lt z_XG*Ax Times ew omanl2_%{_%dvdv% % T| _ Vݗ@ē@9Lah\n thay ?%"?7>%? Rp @Times New Romanhay XG*Ax @v%bu\?"%u`^`%b%?@%٠]:<1:v%ؠ]@[crj<4:v:jcr %נ]@[:dv% % ( TT` Vݗ@ē@9LahP? Rp @Times New Roman\%^}%uT !N990^}\%%uT !N9\%^}%Ӆv٠]:<1:%ؠ]x<<4::< %נ]x:dv% % ( T` % Vݗ@ē@9LahTi #%? Rp @Times New Roman990^}\%%uT !N9\%'`d"%bud?"%u`f`%b%?@%٠]:<1:%ؠ]h ӂ`<4:0:`ӂ %נ]h :dv% % ( TT& \ Vݗ@ē@9LahP7 Rp &" WMFC tt$@Times New Roman\%f}%uT !N990f}\%%uT !N9\%f}%Ӆv٠]:<1:%ؠ]x<<4::< %נ]x:dv% % ( Tx] Vݗ@ē@9Lah\n nay >%?7>%? Rp @Times New Romanay 90f}\%%uT !N9\%'`d"%but?"%u`v`%b%?@%٠]:<1:%ؠ]P[crj<4:p:jcr %נ]P[:dv% % ( Td Vݗ@ē@9LahT kh7%?? TT Vݗ@ē@9LahP7 Rp @Times New Roman\%~}%uT !N990~}\%%uT !N9\%~}%Ӆv٠]:<1:%ؠ]x<<4::< %נ]x:dv% % ( Td Vݗ@ē@9LahTng >?%? Rp @Times New Roman990~}\%%uT !N9\%'`d"%bu?"%u``%b%?@%٠]:<1:%ؠ]x ӂ`<4:@:`ӂ %נ]x :dv% % ( TT Vݗ@ē@9LahP'L" Rp @Times New Roman\%}%uT !N990}\%%uT !N9\%}%Ӆv٠]:<1:%ؠ]x<<4::< %נ]x:dv% % ( Tl Vݗ@ē@9LahXnh 'L??$?D Rp @Times New Roman90}\%%uT !N9\%'`d"%bu?"%u_`%b%?@%٠]:<1:%ؠ]؂<4:(:؂ %נ]:dv% % ( TT SVݗ@ē@9LahPB TXS Vݗ@ē@9LahPc 6 % (  Tplݗ@ē@LahXtnh h##>?&? TTl/ݗ@ē@LahPA Tp.lPݗ@ē@LahXp l c?&"?&7 TTQlݗ@ē@LahP? T`l+ݗ@ē@LahTa h77&? TT,lbݗ@ē@LahPZJ7 T`clݗ@ē@LahT th&"? TTl(ݗ@ē@LahP? T)l` ݗ@ē@ Lah`ng ngnh d>?%??7>?&> TTa l ݗ@ē@LahP'L? Td l> ݗ@ē@LahTc, t7&# TT? lv ݗ@ē@LahP7 Rp @Times New RomantN]tl XN]tl y_lt z_XG*Ax Times ew omanl2_%{_%dvdv% % Tdv l< ݗ@ē@LahTo i?&?# Rp @Times New Romaniz_XG*Ax @v%buf?"%u`h`%b%?@%٠]:<1:%ؠ] ӂ`<4:@:`ӂ %נ] :dv% % ( TT= ls ݗ@ē@LahPV7 Tdt l9 ݗ@ē@LahTu ki>&?# TT: lp ݗ@ē@LahP7 Tdq l5 ݗ@ē@LahTn th>&#> TT6 lz ݗ@ē@LahPD Tdz l8ݗ@ē@LahTc hi7&?# TT9lnݗ@ē@LahP6 Tdol4ݗ@ē@LahTn th?&#> TT5lsݗ@ē@LahP? Tltlݗ@ē@LahXng nh>?%?? TTlݗ@ē@LahP7 T`lQݗ@ē@LahTt v#%? TTRlݗ@ē@LahP7 TTlݗ@ē@LahP % ( ~ Tuݗ@ē@~Lahlchuyn mn, nghi7??>7?6`??5???# TTvݗ@ē@~LahP`6 T`^ݗ@ē@~LahTp vDd?5? TT_ݗ@ē@~LahP? T`0ݗ@ē@~LahT, b5? TT1hݗ@ē@~L&" WMFC tt$ahPlE7 Rp @Times New RomantN]tl XN]tl y_lt z_XG*Ax Times ew omanl2_%{_%dvdv% % T`h ݗ@ē@~LahTo ?5? Rp @Times New Romanz_XG*Ax @v%buJ?"%u`L`%b%?@%٠]:<1:%ؠ] ӂ`<4:0:`ӂ %נ] :dv% % ( TT R ݗ@ē@~LahP>7 Rp @Times New Roman\%L}%uT !N~90L}\%%uT !N~\%L}%Ӆv٠]:<1:%ؠ]x<<4::< %נ]x:dv% % ( TdR j ݗ@ē@~LahTm `5?E Rp @Times New Roman~90L}\%%uT !N~\%'`d"%buT?"%u_V`%b%?@%٠]:<1:%ؠ] ӂ`<4:@:`ӂ %נ] :dv% % ( TTk ݗ@ē@~LahPB T < ݗ@ē@~ Lahdc tnh khch75##??5??77? % ( TT= q ݗ@ē@= ~LahP 5r ~ Tpr ݗ@ē@r ~LahXquan c??7>57 TTݗ@ē@r ~LahPA? T`ݗ@ē@r ~LahTa s751 TTݗ@ē@r ~LahP? T`fݗ@ē@r ~LahT liF5## TTgݗ@ē@r ~LahPDd7 Tlݗ@ē@r ~LahXu v ?5?8  Rp @Times New RomantN]tl XN]tl y_lt z_XG*Ax Times ew omanl2_% %Mv %5Nv@}dv% % T9=ݗ@ē@ Lahdthng tin. #?>??,##?-Z Rp @Times New Romanng tin. XG*Ax @v%bu*?"%u`,`%b%?@%٠]:<1:%ؠ]0rz<4:@:zr %נ]0:dv% % ( TT:w=ݗ@ē@ LahPW> TdxD=ݗ@ē@ LahTi ng#->? TTE=ݗ@ē@ LahPi? Tp=ݗ@ē@ LahX cn b,77?-? TT=ݗ@ē@ LahP? T`=ݗ@ē@ LahT th-#> TT=ݗ@ē@ LahP? Rp @Times New Roman\%L}%uT !N 90L}\%%uT !N \%L}%Ӆv٠]:<1:%ؠ]x<<4::< %נ]x:dv% % ( T| =ݗ@ē@ Lah\ng k >?-?7->C Rp @Times New Romank 90L}\%%uT !N \%'d"%bu\?"%u_^`%b%?@%٠]:<1:v%ؠ][crj<4:v:jcr %נ][:dv% % ( TT =ݗ@ē@ LahPB Rp @Times New Roman\%^}%uT !N 90^}\%%uT !N \%^}%Ӆv٠]:<1:%ؠ]x<<4::< %נ]x:dv% % ( T U=ݗ@ē@ Lahlc quan tm o t7-??7?-#7`-?7?-# Rp @Times New Romanuan tm o t\%%uT !N \%'d"%bu~?"%u_`%b%?@%٠]:<1:%ؠ]@|r*<4::*|r %נ]@ :dv% % ( TTV=ݗ@ē@ LahP8 TR=ݗ@ē@ Lahho, nng cao v]?-?7??-77?-? TTS=ݗ@ē@ LahP6 TT=ݗ@ē@ LahP % (  TpSݗ@ē@LahXtrnh #*#>?/ Rp @Times New RomantN]tl XN]tl y_lt z_XG*Ax Times ew omanl2_%{_%&" WMFC tt$dvdv% % TTSݗ@ē@LahP? Rp @Times New Romanz_XG*Ax @v%bu ?"%u`"`%b%?@%٠]:<1: %ؠ]x<<4: :< %נ]x:dv% % ( TT S]ݗ@ē@LahP> T^Sݗ@ē@ Lah` chnh tr07?#>?0"* TT SBݗ@ē@LahP# TCSH ݗ@ē@Laht, chuyn mn, tin h/7??>7?0`??0##>0> TTI S ݗ@ē@LahP> T| SO ݗ@ē@Lah\c v ngo70?70?>? TTP S ݗ@ē@LahP7 Td SV ݗ@ē@LahTi ng#0>? TTW S ݗ@ē@LahPD T S/ݗ@ē@ Lahd. Tuy thu nh0L>>0#??/?? TT0Sgݗ@ē@LahP7 TpgSݗ@ē@LahXp cn >07?> % ( e TX&ݗ@ē@eLahPth#? TT'^ݗ@ē@eLahP7 Rp @Times New RomantN]tl XN]tl y_lt z_XG*Ax Times ew omanl2_%{_%dvdv% % Td^ݗ@ē@eLahTp, ?? Rp @Times New Romanz_XG*Ax @v%bu ?"%u`"`%b%?@%٠]:<1:%ؠ] ӂ`<4:@:`ӂ %נ] :dv% % ( TT\ݗ@ē@eLahPB T`\ݗ@ē@eLahTi s#1 TT ݗ@ē@eLahP> Td ݗ@ē@eLahTng c??7 TTݗ@ē@eLahP? Tx ݗ@ē@eLah\a cn b777?? TTݗ@ē@eLahP? T ݗ@ē@eLaht trong ngnh cn nhi#)?>???7>?7??>?# TT ݗ@ē@eLahP7 Rp @Times New Roman\%nȄ}%uT !Ne90nȄ}\%%uT !Ne\%nȄ}%Ӆv٠]:<1:%ؠ]x<<4::< %נ]x:dv% % ( T ݗ@ē@eLah|u kh khn, nhng cc ?>??>?7???C??777? Rp @Times New Romanh khn, nhng cc %uT !Ne\%'d"%bu?"%u_`%b%?@%٠]:<1:CH%ؠ]pdrT<4:CH :Tdr %נ]p :dv% % ( TT ݗ@ē@eLahP? T` ݗ@ē@eLahTng ?> % (  Tl#ݗ@ē@LahXch v7?#? TT#ݗ@ē@LahP7 T#ݗ@ē@ Lah`n yu ngh?>7???? TT#ݗ@ē@LahP7 Tl #ݗ@ē@LahX, yu>7? TT (#ݗ@ē@ LahP )Rp @Times New RomantN]tl XN]tl y_lt z_XG*Ax Times ew omanl2_% %Mv %5Nv}dv% % T) #ݗ@ē@)Lahlngnh; l i??7?>#??#7?# Rp @Times New Romannh; l iXG*Ax @v%buh?"%u_j`%b%?@%٠]:<1:%ؠ]@|r*<4::*|r %נ]@ :dv% % ( TT K #ݗ@ē@)LahP7 Rp @Times New Roman\%j}%uT !N)90j}\%)%uT !N\%j}%Ӆv٠]:<1:%ؠ]x<<4::< %נ]x:dv% % ( TL #ݗ@ē@) Lah&" WMFC tt$du ng qu.>?7???>? % ( TT #ݗ@ē@ LahP 9 TJݗ@ē@LahtNhn chung, ngnh ThY>">$6>>>>$>>6>>$K> TTJTݗ@ē@LahP> Rp @Times New RomantN]tl XN]tl y_lt z_XG*Ax Times ew omanl2_%{_%dvdv% % TxUJ ݗ@ē@Lah\ng k >>$>6$> Rp @Times New Romank XG*Ax @v%buJ?"%u_L`%b%?@%٠]:<1:%ؠ]+]r<4:p:]r %נ]+:dv% % ( T` J[ ݗ@ē@LahT c6%6 TT\ J ݗ@ē@LahP> TX J ݗ@ē@LahP g$> TT J3 ݗ@ē@LahP6 Rp @Times New Roman\%X}%uT !N90X}\%%uT !N\%X}%Ӆv٠]:<1:%ؠ]x<<4::< %נ]x:dv% % ( Tx2 J ݗ@ē@Lah\ng p ?>$>6>$ Rp @Times New Romanp 90X}\%%uT !N\%'`d"%buf?"%u`h`%b%?@%٠]:<1:%ؠ]+]r<4:p:]r %נ]+:dv% % ( TT J ݗ@ē@LahPC T| Jݗ@ē@Lah\ng yu c>>$=6>%7 TTJݗ@ē@LahP6 T`Jnݗ@ē@LahTu v>$> TToJݗ@ē@LahP6 TJݗ@ē@ Lahd thng tin $">>>>$""> % ( \ TTyݗ@ē@\LahPc6 TT8yݗ@ē@\LahP> Rp @Times New RomantN]tl XN]tl y_lt z_XG*Ax Times ew omanl2_%{_%dvdv% % T9{yݗ@ē@\Lahla cc c quan 6+676*7A*>>6>*Y Rp @Times New Romanc c quan XG*Ax @v%bu4?"%u_6`%b%?@%٠]:<1:%ؠ]@|r*<4::*|r %נ]@ :dv% % ( TT|yݗ@ē@\LahP7 TI yݗ@ē@\ Lahdng, Chnh ph>>*R>">>*=> TTJ yݗ@ē@\LahP> Rp @Times New Roman\%P}%uT !N\90P}\%%uT !N\\%P}%Ӆv٠]:<1:%ؠ]x<<4::< %נ]x:dv% % ( T yݗ@ē@\Lahh v c quan qu*>6*6A*>>6>*>> Rp @Times New Roman c quan qu}\%%uT !N\\%'d"%bul?"%u_n`%b%?@%٠]:<1:`%ؠ]rr<4:`:rr %נ]:dv% % ( TT yݗ@ē@\LahP6 T yݗ@ē@\ Lah`n l cc c>*">*666+6 TTyݗ@ē@\LahP6 Tyݗ@ē@\Lahhp, cc ngnh. >+766*>>6>> % (  T/ݗ@ē@ LahdThng tin thK>>>>$"!>$!> TT0mݗ@ē@LahP> Rp @Times New RomantN]tl XN]tl y_lt z_XG*Ax Times ew omanl2_%{_%dvdv% % Tnݗ@ē@ Lahhng k l c s=>#>6$"6$6A$0 Rp @Times New Romank l c sXG*Ax @v%buF?"%u_H`%b%?@%٠]:<1:`%ؠ]rr<4:`:rr %נ]:dv% % (&" WMFC tt$ TT-ݗ@ē@LahPA T|, ݗ@ē@Lah\ quan tr$>>6>$") TT ݗ@ē@LahP= Rp @Times New Roman\%Z}%uT !N90Z}\%%uT !N\%Z}%Ӆv٠]:<1:%ؠ]x<<4::< %נ]x:dv% % ( Td ݗ@ē@LahTng >=#> Rp @Times New Roman90Z}\%%uT !N\%'`d"%bub?"%u`d`%b%?@%٠]:<1:%ؠ] ӂ`<4:@:`ӂ %נ] :dv% % ( TT ݗ@ē@LahP6 Rp @Times New Roman\%d}%uT !N90d}\%%uT !N\%d}%Ӆv٠]:<1:%ؠ]x<<4::< %נ]x:dv% % ( T ݗ@ē@Lah nh gi, phn tch v d$>6>>$>"6$>>6=$"!6>$>6$> Rp @Times New Romannh gi, phn tch v d%uT !N\%'`d"%bu?"%u_`%b%?@%٠]:<1:%ؠ]p{r,<4: :,{r %נ]p :dv% % ( TTݗ@ē@LahPC T|ݗ@ē@Lah\ bo xu #>6>$>= % ( Rp @Times New RomantN]tl XN]tl y_lt z_XG*Ax Times ew omanl2_% %Mv %5Nv}dv% % TX1Gݗ@ē@LahPh>C Rp @Times New Romanz_XG*Ax @v%bu?"%u_`%b%?@%٠]:<1:,%ؠ]x<<4: ,:< %נ]x:dv% % ( TTF1ݗ@ē@LahPA T1ݗ@ē@ Lahdng pht tri>>=>6"")" % ( TT1ݗ@ē@LahP6 T|10ݗ@ē@Lah\n kinh t>>"=>" TT01eݗ@ē@LahP6 TTf1ݗ@ē@LahP TT1ݗ@ē@LahP-)TT1ݗ@ē@LahP Td1ݗ@ē@LahTx h>6> TT1ݗ@ē@LahP> T`1R ݗ@ē@LahTi c"6 TTS 1 ݗ@ē@LahP> T` 1 ݗ@ē@LahTa c66 TT 1S ݗ@ē@LahP6 Rp @Times New RomantN]tl XN]tl y_lt z_XG*Ax Times ew omanl2_%{_%dvdv% % T`R 1 ݗ@ē@LahT n?C Rp @Times New Romanz_XG*Ax @v%bu?"%u_`%b%?@%٠]:<1:%ؠ] ӂ`<4:0:`ӂ %נ] :dv% % ( TT 15 ݗ@ē@LahPA T`4 1 ݗ@ē@LahTc c66 TT 1 ݗ@ē@LahPi> Rp @Times New Roman\%}%uT !N90}\%%uT !N\%}%Ӆv٠]:<1:%ؠ]x<<4::< %נ]x:dv% % ( T| 1 ݗ@ē@Lah\ng nh c>>>>C6 Rp @Times New Romannh c90}\%%uT !N\%'`d"%bu?"%u_`%b%?@%٠]:<1:v%ؠ]@,]r<4:v:]r %נ]@,:dv% % ( TT 1 ݗ@ē@LahP> T` 1aݗ@ē@LahTa t6" TTa1ݗ@ē@LahPC T1ݗ@ē@ Lahdng ngnh, t>>>>6>>" TT1ݗ@ē@Lah&" WMFC tdt$PB T`1ݗ@ē@LahTng >= % ( CRp @Times New RomantN]tl XN]tl y_lt z_XG*Ax Times ew omanl2_% %Mv %5Nv}dv% % TT`ݗ@ē@CLahP> Rp @Times New Romanz_XG*Ax @v%bu?"%u``%b%?@%٠]:<1: %ؠ]x<<4: :< %נ]x:dv% % ( TT$`ݗ@ē@CLahP" T%`ݗ@ē@C Lahha bn, gp ph6/>6>/>>>.>> TT$`ݗ@ē@CLahP6 T#`ݗ@ē@C Lah`n quan tr>.>>6>/") TT5`ݗ@ē@CLahP= T6 `ݗ@ē@CLahpng vo cng tc ch>>.>6>/6>=>/"66/6> TT 1 `ݗ@ē@CLahP" Rp @Times New Roman\%lĄ}%uT !NC90lĄ}\%%uT !NC\%lĄ}%Ӆv٠]:<1:%ؠ]x<<4::< %נ]x:dv% % ( TX2 `ݗ@ē@CLahP /> Rp @Times New RomanC90lĄ}\%%uT !NC\%'d"%bup?"%u`r`%b%?@%٠]:<1:,%ؠ]x<<4:P,:< %נ]x:dv% % ( TT `ݗ@ē@CLahP6 Rp @Times New Roman\%rЄ}%uT !NC90rЄ}\%%uT !NC\%rЄ}%Ӆv٠]:<1:%ؠ]x<<4::< %נ]x:dv% % ( Tl `ݗ@ē@CLahXo, i>/>" Rp @Times New Romani90rЄ}\%%uT !NC\%'d"%bu|?"%u`~`%b%?@%٠]:<1:%ؠ]؂<4::؂ %נ]:dv% % ( TT `ݗ@ē@CLahP6 T| `ݗ@ē@CLah\u hnh c>/>6>>/6 TT`ݗ@ē@CLahP> T|`ݗ@ē@CLah\a Chnh 6/R>">> % (  TXv@ݗ@ē@LahPph>> TTAv~ݗ@ē@LahP> T`vݗ@ē@LahT, c-6 TTv=ݗ@ē@LahP> Rp @Times New RomantN]tl XN]tl y_lt z_XG*Ax Times ew omanl2_%{_%dvdv% % T>v ݗ@ē@Laha cc c quan Trung ng v 6-776.6A->>6>-K)>>>-CA>>->6-> Rp @Times New Romanc c quan Trung ng v G*Ax @v%buZ?"%u_\`%b%?@%٠]:<1:k%ؠ]v|J<4:k :J| %נ]v :dv% % ( TT v ݗ@ē@LahP" Rp @Times New Roman\%\}%uT !N90\}\%%uT !N\%\}%Ӆv٠]:<1:%ؠ]x<<4::< %נ]x:dv% % ( T v ݗ@ē@ Lahha phng. Nhi6->>CA>>-Y>" Rp @Times New Romanhng. Nhi}\%%uT !N\%'`d"%buv?"%u_x`%b%?@%٠]:<1:`%ؠ]rr<4:`:rr %נ]:dv% % ( TT v ݗ@ē@LahP6 T| v+ݗ@ē@Lah\u ti li>-"6"-"" TT,vaݗ@ē@LahP6 Tdbv,ݗ@ē@LahTu th>-"> TT-vjݗ@ē@LahP> Tpkvݗ@ē@LahXng k >>->7 % ( Rp @Times New RomantN]tl &" WMFC tDt$XN]tl y_lt z_XG*Ax Times ew omanl2_% %Mv %5Nv}dv% % TXGݗ@ē@LahP>C Rp @Times New Romanz_XG*Ax @v%bu?"%u_`%b%?@%٠]:<1:,%ؠ]x<<4:,:< %נ]x:dv% % ( TTFݗ@ē@LahPA T|'ݗ@ē@Lah\c cng b66>>>> TT(eݗ@ē@LahP> Tpfݗ@ē@LahX v xu>6>> TTݗ@ē@LahP6 T`Eݗ@ē@LahTt b"> TTF}ݗ@ē@LahP6 Rp @Times New Roman\%@l}%uT !N90@l}\%%uT !N\%@l}%Ӆv٠]:<1:%ؠ]x<<4::< %נ]x:dv% % ( T`|ݗ@ē@LahTn >? Rp @Times New Roman90@l}\%%uT !N\%'d"%buF?"%u`H`%b%?@%٠]:<1:%ؠ] ӂ`<4:0:`ӂ %נ] :dv% % ( TXjݗ@ē@LahP 6 Rp @Times New Roman'd"%buF?"%u`'`db%?"%vJ?"%u&'L`%b%?@%٠]:<1:,%ؠ]x<<4:,:< %נ]x:dv% % ( Tdk; ݗ@ē@LahTp >6? Rp @Times New Roman '`db%?"%vJ?"%u&''db%?"%buR?"%u`T`%b%?@%٠]:<1:%ؠ] ӂ`<4:@:`ӂ %נ] :dv% % ( TT< ݗ@ē@LahPC Rp @Times New Roman\%T}%uT !N90T}\%%uT !N\%T}%Ӆv٠]:<1:%ؠ]x<<4::< %נ]x:dv% % ( Tl ݗ@ē@LahXng >>>C Rp @Times New Roman%%EwT=ww@_}\%'d'%fהw8'}}?"%%u%!u'u8Q@٠]:<1:%ؠ]؂<4::؂ %נ]:dv% % ( TT ݗ@ē@LahPA Tx = ݗ@ē@Lah\c nhu c6>>>7 TT> u ݗ@ē@LahP6 Tlt m ݗ@ē@LahXu th>">> % ( n T|n ݗ@ē@n Lah\ng tin c>>"">6 TTݗ@ē@n LahP> Tp@ݗ@ē@n LahXa x h6?6> TTA~ݗ@ē@n LahP> T`ݗ@ē@n LahTi. " TTݗ@ē@LahP 9 ;Rp @Times New RomantN]tl XN]tl y_lt z_XG*Ax Times ew omanl2_% %Mv %5NvT6}dv% % TT Xݗ@ē@;LahPZ Rp @Times New Romanz_XG*Ax @v%bu?"%u``%b%?@%٠]:<1: %ؠ]x<<4: :< %נ]x:dv% % ( TT AXݗ@ē@;LahP7 TXBXݗ@ē@;LahP t'# TTXݗ@ē@;LahP7 Rp @Times New Roman\%$}%uT !N;90$}\%%uT !N;\%$}%Ӆv٠]:<1:%ؠ]x<<4::< %נ]x:dv% % ( TdXݗ@ē@;LahTo i?'?# Rp @Times New Romani;90$}\%%uT !N;\%'`d"%bu$?"%u`&`%b%?@%٠]:<1:%ؠ] ӂ`<4:@:`ӂ %נ] :dv% % ( TTXݗ@ē@;LahP7 &" WMFC t$t$ TdXݗ@ē@;LahTu ki?'?# TTXݗ@ē@;LahP7 T Xݗ@ē@;Lahhn cho ngnh Th?'7??'??7>?'L? TT % Xݗ@ē@;LahP? T& Xݗ@ē@;Lahhng k pht tri>?'?7'??7#'#*# TT Xݗ@ē@;LahP7 T` Xݗ@ē@;LahTn m?'` TT Xݗ@ē@;LahP7 Rp @Times New Roman\%tԄ}%uT !N;90tԄ}\%%uT !N;\%tԄ}%Ӆv٠]:<1:%ؠ]x<<4::< %נ]x:dv% % ( T| Xݗ@ē@;Lah\nh hn n??'?B?'? Rp @Times New Romanhn n90tԄ}\%%uT !N;\%'`d"%bu?"%u_`%b%?@%٠]:<1:v%ؠ]-]r<4:v:]r %נ]-:dv% % ( TTXݗ@ē@;LahPD T|Xݗ@ē@;Lah\a, ngy 7'??7> % ( Rp @Times New RomantN]tl XN]tl y_lt z_XG*Ax Times ew omanl2_% %Mv %5NvHH}dv% % Tm>ݗ@ē@Lah|21 thng 10 nm 2002, Th??/#?7>?0>?/?7`0????0L? Rp @Times New Romanthng 10 nm 2002, ThXG*Ax @v%buB?"%u`D`%b%?@%٠]:<1:CH%ؠ]barl<4:CH :lar %נ]b :dv% % ( TT?m}ݗ@ē@LahP? Rp @Times New Roman\%Dt}%uT !N90Dt}\%%uT !N\%Dt}%Ӆv٠]:<1:%ؠ]x<<4::< %נ]x:dv% % ( T`~m ݗ@ē@LahT t/#D Rp @Times New Roman90Dt}\%%uT !N\%'d"%buJ?"%u_L`%b%?@%٠]:<1:%ؠ] ӂ`<4:0:`ӂ %נ] :dv% % ( TT mV ݗ@ē@LahPB TV m ݗ@ē@ Lahdng Chnh ph>?0S>#?>0>? TT m ݗ@ē@LahP? Rp @Times New Roman\%d}%uT !N90d}\%%uT !N\%d}%Ӆv٠]:<1:%ؠ]x<<4::< %נ]x:dv% % ( TX m ݗ@ē@LahP /? Rp @Times New Roman90d}\%%uT !N\%'d"%buh?"%u`j`%b%?@%٠]:<1:-%ؠ]x<<4:0-:< %נ]x:dv% % ( T mݗ@ē@ Lah` ph duy70>?70>>> TTmݗ@ē@LahP7 Rp @Times New Roman\%|}%uT !N90|}\%%uT !N\%|}%Ӆv٠]:<1:%ؠ]x<<4::< %נ]x:dv% % ( T`mvݗ@ē@LahTt #0Z Rp @Times New Roman90|}\%%uT !N\%'d"%bu?"%u``%b%?@%٠]:<1:%ؠ] ӂ`<4:0:`ӂ %נ] :dv% % ( TTwmݗ@ē@LahP# Rp @Times New Roman\%}%uT !N90}\%%uT !N\%}%Ӆv٠]:<1:%ؠ]x<<4::< %נ]x:dv% % ( Tlmݗ@ē@LahXnh h??0>D Rp @Times New Romanh90}\%%uT !N\%'d"%bu?"%u_`%b%?@%٠]:<1:%ؠ]؂<4:(:؂ %נ]:dv% % ( TTm ݗ@ē@LahPB T` mݗ@ē@LahTng >? % (&" WMFC tt$  T|9ݗ@ē@Lah\pht tri??7#.#)# TT:pݗ@ē@LahP7 Tdq>ݗ@ē@LahTn th?.#> TT?}ݗ@ē@LahP? T|~Hݗ@ē@Lah\ng k Vi>?.?6.Z# TTIݗ@ē@LahP7 Rp @Times New RomantN]tl XN]tl y_lt z_XG*Ax Times ew omanl2_%{_%dvdv% % Tx/ ݗ@ē@Lah\t Nam #.Z8`.? Rp @Times New Romanam XG*Ax @v%buN?"%u`P`%b%?@%٠]:<1:%ؠ]`-]r<4:p:]r %נ]`-:dv% % ( TT0 f ݗ@ē@LahP7 Rp @Times New Roman\%P}%uT !N90P}\%%uT !N\%P}%Ӆv٠]:<1:%ؠ]x<<4::< %נ]x:dv% % ( Tg cݗ@ē@Lah|n nm 2010; trong , ?.?8`.????#."*?>?.>?-? Rp @Times New Romanm 2010; trong , %uT !N\%'`d"%bu~?"%u``%b%?@%٠]:<1:CH%ؠ]drT<4:CH :Tdr %נ] :dv% % ( Tpdݗ@ē@LahX xc 7.?77. Rp @Times New Romanc `d"%bu~?"%u`'db%?"%v?"%u&'`%b%?@%٠]:<1:%ؠ]؂<4:0:؂ %נ]:dv% % ( TTݗ@ē@LahP? Rp @Times New Roman'db%?"%v?"%u&''`db%?"%bu?"%u``%b%?@%٠]:<1: %ؠ]x<<4: :< %נ]x:dv% % ( TTݗ@ē@LahP# Tdݗ@ē@LahTnh m??.` TTPݗ@ē@LahP? TXQݗ@ē@LahPc 8 % ( " T?ݗ@ē@" Lah`tiu: Th##7?#"8L? TT?ݗ@ē@"LahP> T||?ݗ@ē@"Lah\ng k Vi??"?7#Z# TT}?ݗ@ē@"LahP7 Rp @Times New RomantN]tl XN]tl y_lt z_XG*Ax Times ew omanl2_%{_%dvdv% % TxM?ݗ@ē@"Lah\t Nam ##Z8`#? Rp @Times New Romanam XG*Ax @v%buF?"%u`H`%b%?@%٠]:<1:%ؠ]-]r<4:p:]r %נ]-:dv% % ( TTN?ݗ@ē@"LahP? T`2 ?ݗ@ē@"LahTi m##` TT3 u ?ݗ@ē@"LahPB T`u ?ݗ@ē@"LahTi c##7 TT ) ?ݗ@ē@"LahP7 % ( TT) K ?ݗ@ē@) "LahP #L " TTL ?ݗ@ē@L "LahPv? TT ?ݗ@ē@L "LahP7 TX # ?ݗ@ē@L "LahP n#? TT$ b ?ݗ@ē@L "LahP? Tc ?ݗ@ē@L "Lahpi dung v hnh th#"?>??"?7#?"?>#"? TT?ݗ@ē@L "LahPD Td?ݗ@ē@L "LahTc nh7#?? TT?ݗ@ē@L "LahP7 Tx?ݗ@ē@L "Lah\m cung `#7??> % % 6h6ah6a66g6`g6`66f6_f6_66e6^e6^66d6]d6]6P&WMFCtt$6c6\c6\66b6[b6[66a6Za6Z66`6Y`6Y6 6 _6X_6X 6 6 ^6W^6W 6 6 ]6V]6V 6 6 \6U\6U 6 6 [6T[6T 6 6Z6SZ6S66Y6RY6R66X6QX6Q66W6PW6P66V6OV6O6 JS."System??????????????????--@Times New Roman--- 2 08TJ ,JT'@"Calibri--- 2 =UTJ ,JT'@"Arial---R@"Arial--. 2 RTJ.-R. 2 RTJ? ..R2 RTJi mu..R 2 RTJ? ..R#2 RTJi v nng cao ch  ..R| 2 R|TJ? .@"Arial--.R2 RTJt l .@"Arial--.R 2 RTJ?..R2 RTJng .- 2 RTJ ---h.2 h TJcng tc th  ..hL 2 hLTJ? ..hX2 hXTJng kg .@"Arial--- 2 hTJ @Times New Roman--- 2 yFTJ @"Arial---5.2 5 TJBi pht bi..m 2 mTJ?..s2 sTJu ck.. 2 TJ?..2 TJa Th.. 2 TJ?.@"Arial--.2 TJ th.@"Arial--. 2 TJ?.@"Arial--. 2 TJng Phan Vn Kh.@"Arial--. 2 TJ?.. 2 TJi.- 2 TJ ---. 2 TJt.. 2 TJ?..2 TJi Hh.. 2 TJ?..2 TJi nghg.. 2 TJ?..2 TJ tri.." 2 "TJ?..(%2 (TJn khai cng tc c.. 2 TJ?..2 TJa ngnh Th.. 2 TJ?.@"Arial--. 2 TJng k nm 2003 .---- 2 TJ @Times New Roman--- 2 qTJ @Times New Roman--- 2 qTJ q.2 qTJTrong th .. 2 TJ?.. 2 TJi gian qua, nh.. 2 TJ?..2 TJt l t..2 2 2TJ?.@Times New Roman- - .:2 :TJ sau .@Times New Roman- - .f 2 fTJ?..m2 mTJi hu.- . 2 TJ?..2 TJi lu.. 2 TJ?..2 TJn th.. 2 TJ?..2 TJ IX c .. 2 TJ?.@Times New Roman- - .2 TJa .@Times New Roman- - . 2 TJ?..2 TJng, .- U.2 UTJngnh Th .. 2 TJ?..2 TJng k bao g.. 2 TJ?..2 TJm cn .. 2 TJ?..2 TJ h.. 2 TJ?..2 TJ thn..# 2 #TJ?..+2 +TJng th ..J 2 JTJ?.@Times New Roman- - .Q2 Q TJng k Nh n .@Times New Roman- - . 2 TJ?..2 TJc v t.. 2 TJ?..2 TJ ch.. 2 TJ?..2 TJc th.. 2 TJ?.. 2 TJng h.- U.2 UTJk c..n 2 nTJ?.@Times New Roman- - .v,2 vTJa cc ngnh, cc n v.@Times New Roman- - . 2 TJ?..#2 TJ kinh doanh v s..g 2 gTJ?..o2 oTJ nghit.. 2 TJ?.@Times New Roman- - .2 TJp h.@Times New Roman- - .2 TJ ch.. 2 TJ?..2 TJ g.. 2 TJ?.@Times New Roman- - .2 TJng vt.@Times New Roman- - . 2 TJ?..2 TJt qua .- U@Times New Roman- - .&2 UTJkh khn, khng ng.@Times New Roman- - . 2 TJ?.@Times New Roman- - .2 TJng .@Times New Roman- - . 2 TJ?..2 TJi m .. 2 TJ?..#2 TJi v nng cao ch..x 2 xTJ?.@Times New Roman- - .2 TJt l.@Times New Roman- - . 2 TJ?.@Times New Roman- - .2 TJng cng tc .@Times New Roman- - . 2 TJ?.@Times New Roman- - .2 TJt .@Times New Roman- - . 2 TJ?..2 TJc .- U@Times New Roman- - .2 UTJb.@Times New Roman- - .e 2 eTJ?..m2 m TJc pht tri.. 2 TJ?..2 TJn m .. 2 TJ?.- 2 TJi. 2 TJ +q@Times New Roman- - .2 +q TJTon ngnh .@Times New Roman- - .+2 +TJ chuy..+ 2 +TJ?.@Times New Roman- - .+2 +TJn h.@Times New Roman- - .+ 2 +TJ?..+2 +TJi dh..+ 2 + TJ?..+'2 +'TJn hh..+; 2 +;TJ?..+A2 +ATJ thh..+Q 2 +QTJ?..+Y2 +YTJng chy..+{ 2 +{TJ?..+2 +TJ tiu ch..+ 2 +TJ?.@Times New Roman- - .+2 +TJa c chh.@Times New Roman- - .+ 2 +TJ?..+2 +TJ k..+ 2 +TJ?..+2 +TJ ho..+ 2 +TJ?..+ 2 + TJch .- >U.2 >UTJho tc..>t 2 >tTJ?..>z 2 >zTJp trung sang h..> 2 >TJ?..>2 >TJ th ..> 2 >TJ?..>2 >TJng chc..> 2 >TJ?..>2 > TJ tiu ph h..>X 2 >XTJ?..>`2 >`TJp vc..>s 2 >sTJ?.@Times New Roman- - .>{2 >{TJi c chh.@Times New Roman- - .> 2 >TJ?..>2 >TJ kinh th..> 2 >TJ?..>2 >TJ thn..> 2 >TJ?.@Times New Roman- - .>2 >TJ tr.@Times New Roman- - .> 2 >TJ?..> 2 > TJng .- RU@Times New Roman- - . 2 RUTJ.@Times New Roman- - .R] 2 R]TJ?.@Times New Roman- - .Ra2 RaTJnh h .@Times New Roman- - .R 2 RTJ?..R2 RTJng x hh..R 2 RTJ?..R2 RTJi ch..R 2 RTJ?..R2 RTJ ngh..R 2 RTJi.@Times New Roman- - .R2 R TJa. Phng.- 2 R;TJ R?.2 R? TJphp thu th..R 2 RTJ?..R 2 RTJp thng tin, s..R 2 RTJ?..R2 RTJ lih..R 2 RTJ?..R2 RTJu th..R 2 RTJ?..R 2 R TJng h.eU@Times New Roman- - .2 eUTJb.@Times New Roman- - .ee 2 eeTJ?.@Times New Roman- - .em2 emTJc .@Times New Roman- - .e 2 eTJ?..e2 eTJc c..e 2 eTJ?..e2 eTJi ti..e 2 eTJ?..e%2 eTJn ngy cng ph h..e. 2 e.TJ?..e62 e6TJp vi..eI 2 eITJ?.@Times New Roman- - .eQ2 eQTJi c chh.@Times New Roman- - .ez 2 ezTJ?..e2 eTJ qu..e 2 eTJ?..e2 eTJn l m ..e 2 eTJ?..e2 eTJi c..e 2 eTJ?.@Times New Roman- - .e2 eTJa n.@Times New Roman- - .e 2 eTJ?..e2 eTJc ta. .- yU.2 yUTJVi ..yd 2 ydTJ?..yk2 ykTJc p d..y 2 yTJ?..y2 y TJng cng ngh..y 2 yTJ?..y2 y TJ thng tin m ..y8 2 y8TJ?..y@2 y@TJi kp..yQ 2 yQTJ?..yW2 yWTJt hp..yh 2 yhTJ?..yp2 ypTJp vp..y 2 yTJ?..y2 yTJi ..y 2 yTJ?..y2 yTJng d..y 2 yTJ?..y2 yTJng c ch..y 2 yTJ?..y2 yTJn lc..y 2 y TJ?..y2 yTJc .U@Times New Roman- - .&2 UTJcc phng php th.@Times New Roman- - . 2 TJ?..2 TJng k qu.. 2 TJ?..2 TJc tk.. 2 TJ?.@Times New Roman- - .$>2 $"TJ, cc phng php phn tch khoa h.@Times New Roman- - . 2 TJ?.@Times New Roman- - .2 TJc k.@Times New Roman- - .2 TJ .- U@Times New Roman- - .2 UTJb.- e. 2 eTJ?.@Times New Roman- - .m2 mTJc k.@Times New Roman- - . 2 TJ?..2 TJu pht huy hi.. 2 TJ?..2 TJu qu.. 2 TJ?..,2 TJ trong cng tc thu th..| 2 |TJ?..2 TJp v x.. 2 TJ?.. 2 TJ l thng tin..- 2 TJ q. 2 qTJT ..{ 2 {TJ?..2 TJ ch.. 2 TJ?..2 TJc th.. 2 TJ?..2 TJng k qua nhi.. 2 TJ?..2 TJu lh..% 2 %TJ?.@Times New Roman- - .,2 ,TJn thay .@Times New Roman- - .^ 2 ^TJ?.@Times New Roman- - .e2 eTJi h.@Times New Roman- - .u 2 uTJ?.@Times New Roman- - .|2 |TJn nay .@Times New Roman- - .2 TJ kh.. 2 TJ?.@Times New Roman- - .2 TJng .@Times New Roman- - . 2 TJ?.@Times New Roman- - .2 TJnh .@Times New Roman- - . 2 TJ?..2 TJc .- U.2 UTJtnh h..y 2 yTJ?..2 TJp l c.. 2 TJ?..2 TJa h.. 2 TJ?..2 TJ th.. 2 TJ?..2 TJng ngnh d.. 2 TJ?..(2 (TJc, t..; 2 ;TJ?.@Times New Roman- - .B2 BTJo i.@Times New Roman- - .Y 2 YTJ?..`2 `TJu ki..x 2 xTJ?..~2 ~TJn th.. 2 TJ?..2 TJc hi.. 2 TJ?..2 TJn th.. 2 TJ?..2 TJng nhc.. 2 TJ?..2 TJt vn.. 2 TJ?.. 2 TJ .- U.#2 UTJchuyn mn, nghi .. 2 TJ?..2 TJp vn.. 2 TJ?..2 TJ, bn.. 2 TJ?.@Times New Roman- - .2 TJo n.@Times New Roman- - . 2 TJ?.@Times New Roman- - .2 TJm .@Times New Roman- - .@ 2 @TJ?..H2 H TJc tnh khch.- 2 TJ .2 TJquan c.. 2 TJ?..2 TJa sn.. 2 TJ?..2 TJ lin.. 2 TJ?..2 TJu v c.U@Times New Roman- - .2 U TJthng tin. .@Times New Roman- - . 2 TJ?..2 TJi ng.. 2 TJu..2 TJ cn b.. 2 TJ?..2 TJ thn.. 2 TJ?.@Times New Roman- - .2 TJng k .@Times New Roman- - .G 2 GTJ?.@Times New Roman- - .O#2 OTJc quan tm o t .@Times New Roman- - . 2 TJ?..2 TJo, nng cao v.. 2 TJ?.. 2 TJ .- U.2 UTJtrnh .@Times New Roman- - .w 2 wTJ.@Times New Roman- - . 2 TJ?..2 TJ chnh tr.. 2 TJ?..(2 TJ, chuyn mn, tin h ..< 2 <TJ?..D2 DTJc v ngo..{ 2 {TJ?..2 TJi ng.. 2 TJ?..2 TJ. Tuy thu nh .. 2 TJ?..2 TJp cn .- U.2 UTJth..a 2 aTJ?.@Times New Roman- - .h2 hTJp, .@Times New Roman- - .~ 2 ~TJ?..2 TJi s.. 2 TJ?..2 TJng c.. 2 TJ?..2 TJa cn bo.. 2 TJ?..)2 TJ trong ngnh cn nhi..k 2 kTJ?.@Times New Roman- - .q.2 qTJu kh khn, nhng cc .@Times New Roman- - . 2 TJ?.. 2 TJng .- *U.2 *UTJch v ..*s 2 *sTJ?..*y2 *y TJn yu ngh..* 2 *TJ?..*2 *TJ, yu . 2 *TJ *@Times New Roman- - ."2 *TJngnh; l i.@Times New Roman- - .*6 2 *6TJ?.@Times New Roman- - .*=2 *= TJu ng qu..- 2 *TJ @q.)2 @qTJNhn chung, ngnh Th ..@ 2 @TJ?.@Times New Roman- - .@2 @TJng k o.@Times New Roman- - .@-2 @-TJ ck..@> 2 @>TJ?..@F2 @FTJ g..@R 2 @RTJ?.@Times New Roman- - .@X2 @XTJng p o.@Times New Roman- - .@ 2 @TJ?..@2 @TJng yu c..@ 2 @TJ?..@2 @TJu vy..@ 2 @TJ?..@2 @ TJ thng tin .- SU. 2 SUTJc..S\ 2 S\TJ?.@Times New Roman- - .Sc"2 ScTJa cc c quan .@Times New Roman- - .S 2 STJ?..S2 S TJng, Chnh ph ..S 2 STJ?.@Times New Roman- - .S% 2 S%TJ v c quan qu.@Times New Roman- - .S 2 STJ?..S2 S TJn l cc c..S 2 STJ?..S 2 STJp, cc ngnh. .- gU.2 gU TJThng tin th ..g 2 gTJ?.@Times New Roman- - .g2 g TJng k l c s.@Times New Roman- - .g 2 gTJ?..g2 gTJ quan tr..g* 2 g*TJ?.@Times New Roman- - .g12 g1TJng .@Times New Roman- - .gK 2 gKTJ?.@Times New Roman- - .gR12 gRTJ nh gi, phn tch v d.@Times New Roman- - .g 2 gTJ?..g2 gTJ bo xu .- zU@Times New Roman- - .2 zUTJh.@Times New Roman- - .ze 2 zeTJ?..zl2 zl TJng pht tri.- z. 2 zTJ?..z2 zTJn kinh t..z 2 zTJ?..z 2 zTJ . 2 zTJ- 2 zTJ z.2 zTJx h..z 2 z TJ?..z2 zTJi ch..z 2 zTJ?..z&2 z&TJa ch..z7 2 z7TJ?.@Times New Roman- - .z=2 z=TJ nh.@Times New Roman- - .zQ 2 zQTJ?..zX2 zXTJc ch..zi 2 ziTJu.@Times New Roman- - .zq2 zqTJng nh c.@Times New Roman- - .z 2 zTJ?..z2 zTJa tn..z 2 zTJ?..z2 z TJng ngnh, t..z 2 zTJ?..z 2 z TJng n.- U@Times New Roman- - . 2 UTJ.@Times New Roman- - .] 2 ]TJ?..a2 a TJa bn, gp ph.. 2 TJ?..2 TJn quan tr.. 2 TJ?..&2 TJng vo cng tc ch..s 2 sTJ?.@Times New Roman- - .w2 wTJ .@Times New Roman- - . 2 TJ?.@Times New Roman- - .2 TJo, i.@Times New Roman- - . 2 TJ?..2 TJu hnh c.. 2 TJ?..2 TJa Chnh .- U.2 UTJph..d 2 dTJ?..k2 kTJ, ch..{ 2 {TJ?.@Times New Roman- - .72 TJa cc c quan Trung ng v .@Times New Roman- - .F 2 FTJ?.@Times New Roman- - .J2 J TJa phng. Nhi .@Times New Roman- - . 2 TJ?..2 TJu ti li.. 2 TJ?..2 TJu th.. 2 TJ?..2 TJng k .- U@Times New Roman- - .2 UTJ.@Times New Roman- - .e 2 eTJ?..l2 lTJc cng b.. 2 TJ?..2 TJ v xu.. 2 TJ?..2 TJt b .. 2 TJ?.@Times New Roman- - .2 TJn .@Times New Roman- - .2 TJ .@Times New Roman- - .2 TJp .@Times New Roman- - . 2 TJ?.@Times New Roman- - .$2 $TJng u.@Times New Roman- - .F 2 FTJ?..N2 NTJc nhu cb..x 2 xTJ?..2 TJu th .- .2 TJng tin c.. 2 TJ?..2 TJa x h.. 2 TJ?..2 TJi. . 2 TJ q@Times New Roman- - . 2 qTJ .@Times New Roman- - .| 2 |TJ?..2 TJ t.. 2 TJ?.@Times New Roman- - .2 TJo i.@Times New Roman- - . 2 TJ?..2 TJu ki.. 2 TJ?.. 2 TJn cho ngnh Th ..0 2 0TJ?..8 2 8TJng k pht tri.. 2 TJ?..2 TJn mi .. 2 TJ?.@Times New Roman- - .2 TJnh hn n.@Times New Roman- - . 2 TJ?..2 TJa, ngy .- U@Times New Roman- - ./2 UTJ21 thng 10 nm 2002, Th .@Times New Roman- - . 2 TJ?.@Times New Roman- - .2 TJ tn.@Times New Roman- - . 2 TJ?..2 TJng Chnh ph ..m 2 mTJ?.@Times New Roman- - .u2 uTJ .@Times New Roman- - .2 TJ ph duy.. 2 TJ?.@Times New Roman- - .2 TJt n .@Times New Roman- - . 2 TJ?.@Times New Roman- - .2 TJnh h.@Times New Roman- - . 2 TJ?.. 2 TJng h.- U.2 UTJpht tri.. 2 TJ?..2 TJn th.. 2 TJ?..2 TJng k Vi .. 2 TJ?.@Times New Roman- - .2 TJt Nam i .@Times New Roman- - . 2 TJ?.@Times New Roman- - .!.2 !TJn nm 2010; trong , .@Times New Roman- - .2 TJ xc .@Times New Roman- - . 2 TJ.@Times New Roman- - . 2 TJ?..2 TJnh m .. 2 TJ?..2 TJc .- U.2 U TJtiu: Th .. 2 TJ?..2 TJng k Vi .. 2 TJ?.@Times New Roman- - .2 TJt Nam i .@Times New Roman- - . 2 TJ?..2 TJi ma .. 2 TJ?..#2 #TJi ca..2 2 2TJ?.- 2 8TJ =. 2 =TJv..D 2 DTJ?..K2 KTJ n..V 2 VTJ?..^%2 ^TJi dung v hnh th.. 2 TJ? ..2 TJc nh.. 2 TJ?..2 TJm cung i .--JJTTJJTTJJTTJJSSJJSSJJSSJJSSJJSSIISSIISSIISSIIRRIIRRIIRRIIRRIIRRHHRRHHRRHHRR՜.+,0 hp| 5 Title !"#$%&'(*+,-./023456789:;<=>?@BCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~   !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~Root Entry Fn;7Data )1Table1WordDocument;PSummaryInformation(A(DocumentSummaryInformation8CompObjy F'Microsoft Office Word 97-2003 Document MSWordDocWord.Document.89q