ࡱ> ?bjbjqq ;Fee;. 8%A60UUkkk^6`6`6`6`6`6`6$8:F6!6kk{6555kk^65^6555kМS745J66065;`5.;5;556656; : ng cng sn Vit Nam Pht biu ca ph th tng Phm Gia Khim ti l k nim 45 nm ngy thnh lp Tng cc Thng k (20/2/1956-20/2/2001) Trong 45 nm qua, c s quan tm ca ng v Nh nc, t nhng ngy u y gian kh, cc cn b, nhn vin ngnh Thng k cng nhau khc phc, vt mi kh khn vn ln xy dng ngnh Thng k Vit Nam lun p ng yu cu thng tin ca ng v Chnh ph, ca cc ngnh, cc cp chnh quyn a phng xng ng l mt cng c quan trng phc v iu hnh qun l Nh nc, qun l kinh t - x hi. Trong nhng nm u khi min Bc bc vo giai on xy dng c s vt cht ban u ca ch ngh)a x hi, ngnh Thng k hnh thnh h thng t chc cc cp chnh quyn, cc ngnh, hc hi kinh nghim ca cc nc anh em, xy dng phng php iu tra, thu thp, tng hp cung cp s liu, bo m cho cng tc k hoch ho hot ng kinh t - x hi. T khi t nc ta bc vo giai on i mi, Thng k cng tr thnh cng c quan trng cho ng v Nh nc trong xy dng v iu hnh k hoch, chnh sch kinh t - x hi. iu hnh qu trnh pht trin t nc khng th thiu s liu thng k, cc thng tin theo st din bin tnh hnh, phn tch nguyn nhn, yu t tc ng nhm sm c cc gii php hu hiu cho hiu qu ca hot ng kinh t - x hi. Ngnh Thng k nhanh chng cng c t chc, tng bc i mi cng tc, ci tin phng php, m rng h thng ch tiu thng k p ng ngy cng tt hn nhng yu cu mi, a dng hn trong iu kin nn kinh t pht trin trn c s c ch th trng theo nh hng x hi ch ngh)a c s qun l ca Nh nc. Nh , cht lng thng tin c nng ln v ni dng v hnh thc, cung cp kp thi, khch quan s liu v tnh hnh kinh t - x hi hng thng, hng qu v c nm. Cc bo co thng k gn y c thm mt s ch tiu quan trng v tc tng trng ca cc ngnh, c nc. Ngoi cc Nin gim thng k hng nm, ngnh Thng k ch tr hoc tham gia tch cc cc cuc iu tra ln c quy m ton quc xy dng cc t liu, s liu thng k quan trng v cc bo co phn tch c gi tr phc v yu cu qun l ca Trung ng, cc B, ngnh, cc a phng. Trong qu trnh chun b i hi IX ca ng, ngnh Thng k p ng nhiu yu cu thng tin phc v cho son tho cc vn kin ch yu ca ng. Ngnh Thng k cing l mt ngnh tch cc trin khai, p dng cng ngh thng tin vo hot ng xy dng c s d liu quc gia v kinh t - x hi. y l nhng thnh tch m cc cn b, nhn vin ngnh Thng k c th t ho v s ng gp tuy thm lng, nhng rt quan trng cho s pht trin ca t nc trong nhng nm qua. Thay mt cho Th tng Chnh ph, ti nhit lit biu dng nhng thnh tch v cng hin ca ton th cn b, nhn vin ngnh Thng k qua cc th h trong 45 nm qua. Nhn dp ngnh Thng k tng kt 45 nm hot ng, bn cnh nhng thnh tu to ln t c, ti mun nu mt s vn  cc ng ch trao i, bn bc tip tc tm ra nhng gii php ci tin, lm cho ngnh ta cng pht trin mnh hn, p ng cc yu cu ca giai on mi khi t nc ta bc vo thi k cng nghip ho, hin i ho t nc trong th k 21. &(.fhprxz hP!&@2־jSQjU,h&Vh&V@CJOJPJQJaJmH sH (h&Vh&VCJOJPJQJaJmH sH (h&Vh&VCJ$OJPJQJaJmH sH (h&Vh&VCJOJPJQJaJmH sH )hF5CJ OJPJQJ^JaJ mH sH /hFh&V5CJ OJPJQJ^JaJ mH sH (hFh&VCJOJPJQJaJmH sH (hFhFCJOJPJQJaJmH sH . XhP!X-@24:$?&?$7((1$9DH$`7a$gd#V$7d((1$9DH$`7a$gdF$7d((1$9DH$`7a$gdHD$ d((1$9DH$a$gdF$ d1$9DH$`a$gdFTrc ht, phi nghim tc nhn thy nh nhn xt ca Tng B th trong th gi ngnh Thng k, h thng s liu thng k hin nay ca chng ta vn cn cha ng b, cha y v ph hp vi qu trnh hi nhp quc t. S liu c nhiu, nhng nng v m t, cn thiu nhng ch tiu phn nh cht lng cho php phn tch su sc v tnh hnh, v hiu qu kinh t, v s pht trin kinh t v x hi; tnh kp thi, chnh xc v tnh so snh quc t cn thp. Trong giai on mi, theo tinh thn ci cch hnh chnh, vic qun l iu hnh hot ng kinh t - x hi theo hng tch r trch nhim cc cp trong qun l v) m ca Chnh ph, qun l Nh nc ca cc B, ngnh, cc cp chnh quyn v qun l iu hnh ca cc doanh nghip. Do vy, cng tc thng k cing phi c nhng i mi cn bn v ni dung, v phng php thu thp x l, v phng thc cung cp s liu bo m yu cu: y , ph hp, chnh xc v kp thi. thc hin c nhim v chnh tr nu trn, Tng cc Thng k cn tp trung huy ng tr tu tp th cn b trong ngnh cing nh ngoi ngnh xy dng mt Chin lc pht trin ngnh Thng k t nay n nm 2010 v nm 2020 p ng c cc mc tiu, yu cu ca thi k cng nghip ho, hin i ho s c i hi ln th IX ca ng thng qua, Chin lc pht trin ca ngnh Thng k c tnh kh thi cao, iu quan trng l phi vch ra c th mt l trnh cc gii php hnh ng, cc bin php c th thc hin cc mc tiu, yu cu trong chin lc m theo ti c bit quan trng cn ch vo hai l)nh vc: Th nht l phi tch cc thc hin ci cch hnh chnh trong h thng t chc, lm r chc nng nhim v ca cc b phn; ngnh Thng k phi l mt ngnh i u trong vic p dng mnh cng ngh thng tin vo ci tin, nng cao hiu qu, cht lng hot ng ca cng tc qun l ngnh, cng tc nghip v chuyn mn. Th hai l cng tc quy hoch, o to i ngi cn b thng k p ng nhng yu cu mi ca thi k cng nghip ho, hin i ho ca giai on kinh t tri thc. Hin nay trnh ca i ngi cn b thng k ni chung cn cha ng u, c mt b phn cha theo kp yu cu pht trin ca s nghip i mi, trong khi yu cu mi i vi cn b thng k l rt cao, trc ht l phi c bn l)nh chnh tr vng vng, trung thnh vi s nghip cch mng, gii v qun l, v chuyn mn, tin hc, ngoi ng, trung thc, khch quan v c tnh on kt cng ng phi hp trong cng tc. V vy vic o to, o to li v vic quy hoch s dng cn b c hiu qu s l yu t quyt nh i vi trin khai thc hin Chin lc pht trin ngnh Thng k trong 10 nm ti. Trong khng kh ca ma xun u th k 21, vi tinh thn chun b i hi IX ca ng pht huy sc mnh ton dn tc, tip tc i mi, y mnh cng nghip ho, hin i ho, xy dng v bo v T quc Vit Nam x hi ch ngh)a ti mong rng ton th cn b, nhn vin ngnh Thng k tng cng on kt, hp tc pht huy truyn thng v vang ca 45 nm qua s hon thnh tt nhim v m ng v Nh nc giao cho, pht trin cng tc thng k nc ta ln tm cao mi p ng yu cu ca thi k cng nghip ho, hin i ho t nc trong th k 21.   PAGE \* MERGEFORMAT 3 @2P2R2444"?$?&?(?,?.?2?4?8?:?>?@?n?p?r?t?ҽҽsdsS:0jhHDhHN}CJOJQJUaJmHnHu!hCJOJQJaJmHnHuhHDhHDCJOJQJaJ%jhHDhHN}CJOJQJUaJhoNjhoNU+h&Vh&V5CJOJPJQJaJmH sH (h&Vh&VCJOJPJQJaJmH sH (h&Vh&VCJOJPJQJaJmH sH +h&Vh&V6CJOJPJQJaJmH sH .h&Vh&V56CJOJPJQJaJmH sH &?*?,?0?2?6?8??v?x?z?|?~????$7((1$9DH$`7a$gd#V$a$ dgdeqt?x?z?|?~????+h&Vh&V5CJOJPJQJaJmH sH hoNheqheqheqCJOJQJaJhdhHD9 0&P 1h:pHD. A!"n#n$n% j 666666666vvvvvvvvv666666>66666666666666666666666666666666666666666666666hH66666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666p62 0@P`p2( 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p8XV~ OJPJQJ_HmH nH sH tH J`J HN}Normal dCJ_HaJmH sH tH DA D Default Paragraph FontRiR 0 Table Normal4 l4a (k ( 0No List fBf &V Body Textdhx1$9DH$a$ CJOJPJQJ^JaJmH sH TT &VBody Text Char CJOJPJQJ^JaJmH sH xCx &VBody Text Indentdhx1$9DH$^ha$ CJOJPJQJ^JaJmH sH b!b &VBody Text Indent Char CJOJPJQJ^JaJmH sH j>2j &VTitle!dhxx1$9DH$`a$#5CJ OJPJQJ^JaJmH sH PAP &V Title Char#5CJ OJPJQJ^JaJmH sH pJRp &VSubtitle!dhxx1$9DH$`a$#5CJOJPJQJ^JaJmH sH VaV &V Subtitle Char#5CJOJPJQJ^JaJmH sH >@r> eq0HeaderdB#.. eq0 Header Char> > eq0FooterdB#.. eq0 Footer CharPK![Content_Types].xmlj0Eжr(΢Iw},-j4 wP-t#bΙ{UTU^hd}㨫)*1P' ^W0)T9<l#$yi};~@(Hu* Dנz/0ǰ $ X3aZ,D0j~3߶b~i>3\`?/[G\!-Rk.sԻ..a濭?PK!֧6 _rels/.relsj0 }Q%v/C/}(h"O = C?hv=Ʌ%[xp{۵_Pѣ<1H0ORBdJE4b$q_6LR7`0̞O,En7Lib/SeеPK!kytheme/theme/themeManager.xml M @}w7c(EbˮCAǠҟ7՛K Y, e.|,H,lxɴIsQ}#Ր ֵ+!,^$j=GW)E+& 8PK!Ptheme/theme/theme1.xmlYOo6w toc'vuر-MniP@I}úama[إ4:lЯGRX^6؊>$ !)O^rC$y@/yH*񄴽)޵߻UDb`}"qۋJחX^)I`nEp)liV[]1M<OP6r=zgbIguSebORD۫qu gZo~ٺlAplxpT0+[}`jzAV2Fi@qv֬5\|ʜ̭NleXdsjcs7f W+Ն7`g ȘJj|h(KD- dXiJ؇(x$( :;˹! I_TS 1?E??ZBΪmU/?~xY'y5g&΋/ɋ>GMGeD3Vq%'#q$8K)fw9:ĵ x}rxwr:\TZaG*y8IjbRc|XŻǿI u3KGnD1NIBs RuK>V.EL+M2#'fi ~V vl{u8zH *:(W☕ ~JTe\O*tHGHY}KNP*ݾ˦TѼ9/#A7qZ$*c?qUnwN%Oi4 =3ڗP 1Pm \\9Mؓ2aD];Yt\[x]}Wr|]g- eW )6-rCSj id DЇAΜIqbJ#x꺃 6k#ASh&ʌt(Q%p%m&]caSl=X\P1Mh9MVdDAaVB[݈fJíP|8 քAV^f Hn- "d>znNJ ة>b&2vKyϼD:,AGm\nziÙ.uχYC6OMf3or$5NHT[XF64T,ќM0E)`#5XY`פ;%1U٥m;R>QD DcpU'&LE/pm%]8firS4d 7y\`JnίI R3U~7+׸#m qBiDi*L69mY&iHE=(K&N!V.KeLDĕ{D vEꦚdeNƟe(MN9ߜR6&3(a/DUz<{ˊYȳV)9Z[4^n5!J?Q3eBoCM m<.vpIYfZY_p[=al-Y}Nc͙ŋ4vfavl'SA8|*u{-ߟ0%M07%<ҍPK! ѐ'theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsM 0wooӺ&݈Э5 6?$Q ,.aic21h:qm@RN;d`o7gK(M&$R(.1r'JЊT8V"AȻHu}|$b{P8g/]QAsم(#L[PK-![Content_Types].xmlPK-!֧6 +_rels/.relsPK-!kytheme/theme/themeManager.xmlPK-!Ptheme/theme/theme1.xmlPK-! ѐ' theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsPK] j F ***--0@2t?? "&??! $&0!?R$%s5;9gR$lgI@4R$`\f ?vk# AA@0( B S ?j !$%(),-2378;<ABEFHIKLPTWX\]bcfgklopuvx  $&*+./2378<=@ADEIJOPUVXY]bfgjknorsvw| "#&(-.3478;<?@DEHIMNQRVW[\_`deghjknosx{|  $%(*-.2489<=ABEFHIMORSVWZ[_`cdfglmpquvz{  "'(,-12479:=?CDHILMRSWX]^abfglmpqvwyz~ !"$')*-/45:;=>@AFGLMQRTUWX\^bcghkloptuxz}~  !$%()/0459:?@BCFGJKPQSTVW[\^_bcfgkmpqsuyz  !$%*+-.125689;<@ADEGHKLPQUV[\^_bcefjkqruvyz #%'(,-2356:;@ACDGHKLOPTUYZ\]`adeijlmpqtuyz|}      ! " % & ) * . / 2 3 6 7 : ; ? A F G L M O P T U W X [ \ a b f g j k p q u w y z ~        # $ & ' ) * . / 2 3 6 7 ; < @ B G H K L P Q V W Z [ ] ^ b c h i l m p q u v { | ::;GbkBE>m 36;=>@ACDFGhk33333333::;Gbk::k";e1t H#VoNNvp(*}.U/=08>G97J9Ms[O_HN} TZ]d1rCbZK f`*eqFHD&V;=@::A:: jhh&UnknownG*Ax Times New Roman5Symbol3. *Cx Arial7.@CalibriA$BCambria Math"1h!b'!b'w -w -!n20//;@P $P&V2!xx Phm Tin NamdOh+'0x x  (Phạm Tiến NamNormald2Microsoft Office Word@@.7@.7wGH Rt  &" WMFC =lah Rt EMF= pv .`  ah% % Rp@Times New Roman+ + p++N]p+h+ +T+N]p+h+ y^h+p+ LXz^XG*Ax Times ew Romanh++2^%++{^%+LXdv% % % TT' -W ݗ@ē@' LahP 1!ah" Rp@"Calibri+ +p++N]p+h++T+N]p+h+ y^h+p+ \ Xz^ ^X%7.@Calibrh+d3^+Xh++2^%++{^%+\ Xdv% % % TTݗ@ē@LahP 6!ah" Rp@Times New Roman+ + p++N]p+h+ +T+N]p+h+ y^h+p+ l Xz^XG*Ax Times ew Romanh++2^%++{^%+l Xdv% % % Rp@Times New Romanp++N]p+h+ +T+N]p+h+ y^h+p+ l Xz^XG*Ax Times ew omanh++2^%+tQ MvtQ 5Nvldv% % TT ݗ@ē@ LahPT % (  TT ݗ@ē@ LahP4 Td ݗ@ē@ LahTng c;;3 TT ݗ@ē@ LahP: Td ݗ@ē@ LahTng s;;. TT ݗ@ē@ LahP3 TX\ݗ@ē@ LahPn ; TT]ݗ@ē@]LahPVT TTݗ@ē@LahPi! TTݗ@ē@LahP3 TXBݗ@ē@LahPt ! TTAݗ@ē@CLahPNTTX%ݗ@ē@LahPam5ZTT&Zݗ@ē@&LahP 5!ah" Rp{@"Arial+ + p++N]p+h+ +T+N]p+h+ y^h+p+ | Xz^X3.*Cx Arial+h+d3^+Xh++2^%++{^%+| Xdv% % % p* Txp+Gݗ@ē@p*Lah\Pht biYQJ,%R% TT,uGݗ@ē@p*LahPJ T`v6Gݗ@ē@p*LahTu cQ%K TT7Gݗ@ē@p*LahPQ Tp Gݗ@ē@p*LahXa ph J%RQQ% * TX Gݗ@ē@ *LahPth-Q TT Gݗ@ē@ *LahPQ Rp{@"Arialp++N]p+h+ +T+N]p+h+ y^h+p+ | Xz^X3.*Cx Arial+h+^+Xh++2^%++{^%+| Xdvdv% % T` Gݗ@ē@ *LahT t&,` Rp{@"ArialXz^X3.*Cx @vQ buN?",Q uPQ Q ?Q ق]<<1<DQ ؂]=܁<4<`D<܁tQ ׂ]=<dv% % ( TT Gݗ@ē@ *LahP` T` Gݗ@ē@ *LahTng QQ% % ( TT Gݗ@ē@ *LahPPZ * TT b Gݗ@ē@ *LahPhQ TTc Gݗ@ē@ *LahPJ TX H Gݗ@ē@ *LahPm v& TTI Gݗ@ē@I *LahPGgT` CGݗ@ē@ *LahTia %J%TTDGݗ@ē@D*LahPKaTdGݗ@ē@*LahThimQ%KwTT&Gݗ@ē@*LahP J!ah" TT-YXݗ@ē@-LahPt,Y TTYYݗ@ē@YLahPJ T`Yݗ@ē@YLahTi l%%% TTY[ݗ@ē@YLahPJ TX\Yݗ@ē@YLahP k%L TTYݗ@ē@YLahPH T`Yݗ@ē@YLahT ni&Q% TTYݗ@ē@YLahPK Rp{@"Arialp++N]p+h+ +T+N]p+h+ y^h+p+&" WMFC = | Xz^X3.*Cx Arial+h+^+Xh++2^%++{^%+| Xdvdv% % TY ݗ@ē@YLahxm 45 nm ngy thnh lv%JK%QJv&QQLH&,RJRQ%% Rp{@"Arial5 nm ngy thnh lX3.*Cx @vQ bu\?",Q u^Q Q ?Q ق]<<1<ˆQ ؂]aLF<4<@ˆ <LFtQ ׂ]a <dv% % ( TT Y ݗ@ē@YLahPJ T` Y ݗ@ē@YLahTp TQ&Q TT Y ݗ@ē@YLahPR Td Yݗ@ē@YLahTng cQQ%K TTY_ݗ@ē@YLahPQ TX`Yݗ@ē@YLahPc J& % ( TTY ݗ@ē@LahPTQ! TT!Yqݗ@ē@!LahPhQ TTrYݗ@ē@!LahPR TpYEݗ@ē@!LahXng k QQ%KJ& !ah" % % % T ݗ@ē@m Lah`(20/2/1956,JJ%J%JJKJTT ; ݗ@ē@ mLahP-,T< ݗ@ē@< m Lah`20/2/2001)JJ&J&JJJJ-% % % TT ݗ@ē@ mLahP 5!ah" Rpj@Times New Roman+ + p++N]p+h+ +T+N]p+h+ y^h+p+ Xz^XG*Ax Times ew Romanh++2^%++{^%+ Xdv% % % TTHݗ@ē@%LahP D Rp@Times New Roman+ + p++N]p+h+ +T+N]p+h+ y^h+p+ <Xz^XG*Ax Times ew Romanh++2^%++{^%+<Xdv% % % Rp@Times New Romanp++N]p+h+ +T+N]p+h+ y^h+p+ <Xz^XG*Ax Times ew omanh++2^%+tQ MvtQ 5Nv)dv% % Tunݗ@ē@LahtTrong 45 nm qua, L*???7??8?7`8??78?D Rp@Times New Romanng 45 nm qua, XG*Ax @vQ bu:?",Q u<Q Q ?Q ق]<<1</Q ؂]("NF<4</ <NFtQ ׂ](" <dv% % ( TTnuݗ@ē@LahPB T`uO ݗ@ē@LahTc s781 TTP u ݗ@ē@LahPD T u! ݗ@ē@ Lahd quan tm c8??7?8#7`97 TT" u` ݗ@ē@LahP? Rp@Times New RomanQ \ Q u!ٱX\ Q Q u!Q \ dQ Ӆvق]<<1<Q ؂]֙Ӂ<4<<ӁtQ ׂ]֙<dv% % ( T`a u* ݗ@ē@LahTa 78[ Rp@Times New RomanX\ Q Q u!Q (HQ bub?",,Q uPdQ Q ?Q ق]<<1<EQ ؂]=܁<4<0E<܁tQ ׂ]=<dv% % ( TT+ ub ݗ@ē@LahP7 Rp@Times New RomanQ d Q u!ٱXd Q Q u!Q d dQ Ӆvق]<<1<Q ؂]֙Ӂ<4<<ӁtQ ׂ]֙<dv% % ( Tb uRݗ@ē@ Lahdng v Nh n??8?78[?78?D Rp@Times New Romanv Nh n Q Q u!Q (HQ bu|?",Q u~Q Q ?Q ق]<<1<jQ ؂]HEWFl<4<j<lWFtQ ׂ]HE<dv% % ( TTRuݗ@ē@LahPB TduDݗ@ē@LahTc, t78# TTEuݗ@ē@LahPD TTuݗ@ē@LahP % (  TXBݗ@ē@LahPnh?? TTCݗ@ē@LahPC Rp@Times New Romanp++N]p+h+ +T+N]p+h+ y^h+p+ <Xz^&" WMFC =XG*Ax Times ew omanh++2^%++{^%+<Xdvdv% % Tݗ@ē@ Lah`ng ngy ??*??7>+? Rp@Times New Romanngy XG*Ax @vQ bu*?",Q u,Q Q ?Q ق]<<1<ɞQ ؂]h7`F6<4<ɞ<6`FtQ ׂ]h7<dv% % ( TTݗ@ē@LahP7 Rp@Times New RomanQ ,D Q u!X,D Q Q u!Q ,D dQ Ӆvق]<<1<Q ؂]֙Ӂ<4<<ӁtQ ׂ]֙<dv% % ( T`jݗ@ē@LahTu ?+? Rp@Times New RomanX,D Q Q u!Q (hQ bu2?",,Q uP4Q Q ?Q ق]<<1<EQ ؂]=܁<4<`E<܁tQ ׂ]=<dv% % ( TTkݗ@ē@LahP6 Tݗ@ē@ Lah`y gian kh>+?#7?+?> TTݗ@ē@LahP? T ݗ@ē@ Lahd, cc cn b+777+87?+? TT 9 ݗ@ē@LahP? T: ݗ@ē@Laht, nhn vin ngnh Th+>?7?+>#7?+>?7??+L> TTݗ@ē@LahP? Rp@Times New RomanQ Q u!X Q Q u!Q dQ Ӆvق]<<1<Q ؂]֙Ӂ<4<<ӁtQ ׂ]֙<dv% % ( TxQݗ@ē@Lah\ng k >?+?7+? Rp@Times New Romank X Q Q u!Q (hQ bu?",Q uQ Q ?Q ق]<<1<%@Q ؂]`?QF<4<@%@<QFtQ ׂ]`?<dv% % ( TXRݗ@ē@LahP 7 % (  Tm5ݗ@ē@ Lahdcng nhau kh7???">?7?"?? TTn5ݗ@ē@LahP7 Td{5ݗ@ē@LahTc ph7"?? TT|5ݗ@ē@LahP> Rp@Times New Romanp++N]p+h+ +T+N]p+h+ y^h+p+ <Xz^XG*Ax Times ew omanh++2^%++{^%+<Xdvdv% % Tl5ݗ@ē@LahXc, v7"?D Rp@Times New Romanv^XG*Ax @vQ bu@?",Q uBQ Q ?Q ق]<<1<!Q ؂]؁<4<!<؁tQ ׂ]<dv% % ( TT5ݗ@ē@LahPB % ( T`5ݗ@ē@LahTt m##` TT5ݗ@ē@LahP? Rp@Times New Romanp++N]p+h+ +T+N]p+h+ y^h+p+ <Xz^XG*Ax Times ew omanh++2^%++{^%+<Xdvdv% % T 5ݗ@ē@Lahi kh khn vn ln xy d#"???"??6?"?DB?"#7?"?7>"? Rp@Times New Romanh khn vn ln xy dXG*Ax @vQ bu?",Q uQ Q ?Q ق]<<1<Q ؂]@%@F6<4< <6FtQ ׂ]@%@ <dv% % ( TT O5ݗ@ē@LahPD TO5ݗ@ē@ Lahdng ngnh Th>?"??7>?"L? TT 5ݗ@ē@LahP? T` 5ݗ@ē@LahTng >? % (  TlBݗ@ē@LahXk Vi?7&Z# TTBݗ@ē@LahP7 Rp@Times New Romanp++N]p+h+ +T+N]p+h+ y^h+p+ <Xz^XG*Ax Times ew omanh++2^%++{^%+<Xdvdv% % TBWݗ@ē@Lahlt Nam lun p #&[8a&#???&>7?& Rp@Ti&" WMFC Ƚ=mes New Romanam lun p XG*Ax @vQ bu<?",,Q uP>Q Q ?Q ق]<<1<Q ؂]OF<4<<OFtQ ׂ] <dv% % ( TTXBݗ@ē@LahPD T|BQ ݗ@ē@Lah\ng yu c??&>7?&8 TTR B ݗ@ē@LahP7 T B ݗ@ē@ Lahhu thng tin c?&#?>??&#"?&7 TT BQ ݗ@ē@LahP? Rp@Times New RomanQ l Q u!Xl Q Q u!Q l dQ Ӆvق]<<1<Q ؂]֙Ӂ<4<<ӁtQ ׂ]֙<dv% % ( T`R B ݗ@ē@LahTa 7&[ Rp@Times New RomanXl Q Q u!Q (HQ bur?",,Q uPtQ Q ?Q ق]<<1<FQ ؂]=܁<4<F<܁tQ ׂ]=<dv% % ( TT BA ݗ@ē@LahP7 TA BWݗ@ē@Lahhng v Chnh ph??&?7'S?#??&>? TTXBݗ@ē@LahP? T`Bݗ@ē@LahT, c&7 TTBQݗ@ē@LahP? TXRBݗ@ē@LahPa 7 % ( L T4iݗ@ē@LLahlcc ngnh, cc c7774??7??477748 TT5liݗ@ē@LLahP7 Tliݗ@ē@L Lahdp chnh quy?47?#>?4>?> TT iݗ@ē@LLahP7 Rp@Times New Romanp++N]p+h+ +T+N]p+h+ y^h+p+ <Xz^XG*Ax Times ew omanh++2^%++{^%+<Xdvdv% % T` iݗ@ē@LLahTn ?4? Rp@Times New RomanXz^XG*Ax @vQ buR?",,Q uPTQ Q ?Q ق]<<1<FQ ؂]=܁<4<`F<܁tQ ׂ]=<dv% % ( TT iݗ@ē@LLahP# Rp@Times New RomanQ T Q u!LXT Q Q u!LQ T dQ Ӆvق]<<1<Q ؂]֙Ӂ<4<<ӁtQ ׂ]֙<dv% % ( T L iݗ@ē@L Lah`a phng x74>?DB>?4> Rp@Times New Romanhng xT Q Q 5]L|FE?4?7>?4"74` Rp@Times New Romanng l m Q Q u!LQ (hQ bu?",Q uQ Q ?Q ق]<<1<jQ ؂]OWFl<4<j<lWFtQ ׂ]O<dv% % ( TTViݗ@ē@LLahP? T|Jiݗ@ē@LLah\t cng c#47???47 TTKiݗ@ē@LLahP> TTiݗ@ē@LLahP % (  Txv+ ݗ@ē@Lah\quan tr??7?&#) TT+vi ݗ@ē@LahP? Tljv ݗ@ē@LahXng ph>?&>? TTv ݗ@ē@LahP? T`vd ݗ@ē@LahTc v7&? TTev ݗ@ē@LahP> Rp@Times New Romanp++N]p+h+ +T+N]p+h+ y^h+p+ <Xz^XG*Ax Times ew omanh++2^%++{^%+<Xdvdv% % T`v* ݗ@ē@LahT i&?# Rp&" WMFC ȝ=@Times New RomanXz^XG*Ax @vQ bu<?",,Q uP>Q Q ?Q ق]<<1<OQ ؂]=܁<4<O<܁tQ ׂ]=<dv% % ( TT+va ݗ@ē@LahP7 Tbv] ݗ@ē@ Lah`u hnh qu?&?7??%?? TT^ v ݗ@ē@LahP7 T v ݗ@ē@ Lah`n l Nh n?&"?&Z?7&? Rp@Times New Roman Nh n Q u!XR Q f?",Q u&(hQ Q ?Q ق]<<1<՞Q ؂]h7`F6<4<՞<6`FtQ ׂ]h7<dv% % ( TT v ݗ@ē@LahPD Rp@Times New RomanXR Q f?",Q u&((HQ ?Q buh?",Q ujQ Q ?Q ق]<<1<=Q ؂]֙Ӂ<4<=<ӁtQ ׂ]֙<dv% % ( TT v< ݗ@ē@LahPB Tl< v5 ݗ@ē@LahXc, qu7&?? TT6 vm ݗ@ē@LahP7 Tm v ݗ@ē@ Lahdn l kinh t?&#?&?#>?&# TTv ݗ@ē@LahP7 TTv ݗ@ē@LahP & % ( TTv ݗ@ē@LahP-*TT v. ݗ@ē@ LahP &/ Td/v ݗ@ē@/LahTx h?7&? TT vH ݗ@ē@/LahP? T`Iv ݗ@ē@/LahTi. " TT ݗ@ē@ LahPTL Tx ݗ@ē@ Lah\rong nh*????? TT ݗ@ē@ LahPC Rp@Times New Romanp++N]p+h+ +T+N]p+h+ y^h+p+ <Xz^XG*Ax Times ew omanh++2^%++{^%+<Xdvdv% % T| ݗ@ē@ Lah\ng nm ???7`@ Rp@Times New Romannm Q 5]@IFE u ݗ@ē@ LahP7 Txu  ݗ@ē@ Lah\n xy d??7>? TT ) ݗ@ē@ LahPD Rp@Times New RomanQ Q u! X Q Q u! Q dQ Ӆvق]<<1<Q ؂]֙Ӂ<4<<ӁtQ ׂ]֙<dv% % ( Tx) ݗ@ē@ Lah\ng c s??7B1 Rp@Times New Romanc sX Q Q u! Q (h&" WMFC }=Q bu?",Q uQ Q ?Q ق]<<1<%@Q ؂]ПIF<4<@%@<IFtQ ׂ]П<dv% % ( TT ݗ@ē@ LahPB TX . ݗ@ē@ LahP v? TT/ f ݗ@ē@ LahP7 TXf ݗ@ē@ LahPt # % (  TX :7 ݗ@ē@ LahPch7? TT; r7 ݗ@ē@ LahP7 Rp@Times New Romanp++N]p+h+ +T+N]p+h+ y^h+p+ <Xz^XG*Ax Times ew omanh++2^%++{^%+<Xdvdv% % Txr 7 ݗ@ē@ Lah\t ban #!?7?!? Rp@Times New Romanan XG*Ax @vQ bu&?",,Q uP(Q Q ?Q ق]<<1<%@Q ؂]ПIF<4<@%@<IFtQ ׂ]П<dv% % ( TT 7 ݗ@ē@ LahP7 T` 7 ݗ@ē@ LahTu c?!7 TT 7 ݗ@ē@ LahP? Td 7 ݗ@ē@ LahTa ch7!7@ TT 7 ݗ@ē@ LahP? Td 7 ݗ@ē@ LahT ngh!?>? TT 7 ݗ@ē@ LahP)# Tp 7 ݗ@ē@ LahXa x h7!?7!? TT R 7 ݗ@ē@ LahP? TS 7 ݗ@ē@ Lahdi, ngnh Th#!>?7??!L? TT 7 ݗ@ē@ LahP> Rp@Times New RomanQ j Q u! Xj Q Q u! Q j dQ Ӆvق]<<1<Q ؂]֙Ӂ<4<<ӁtQ ׂ]֙<dv% % ( Tx E 7 ݗ@ē@ Lah\ng k ?? ?7!? Rp@Times New Romank Xj Q Q u! Q (HQ bux?",Q uzQ Q ?Q ق]<<1<%@Q ؂]ПIF<4<@%@<IFtQ ׂ]П<dv% % ( TF 7 ݗ@ē@ Lahh hnh thnh h7!?#>?!#?7?? ? TT J7 ݗ@ē@ LahP7 T`K 7 ݗ@ē@ LahT th!#? TT 7 ݗ@ē@ LahP> T` 7 ݗ@ē@ LahTng ?> % (  TTD ݗ@ē@ LahPt# TTD & ݗ@ē@ LahP? T`'D ݗ@ē@ LahT ch.7? TTD ݗ@ē@ LahPD TXD s ݗ@ē@ LahPc 7. TTtD ݗ@ē@ LahPB TpD ݗ@ē@ LahX cc c.777.7 TTD % ݗ@ē@ LahP7 T%D ݗ@ē@ Lahdp chnh quy?.7?#?>.>?> TTD ݗ@ē@ LahP7 TD ݗ@ē@ Lahln, cc ngnh, h?.777.@?7??-? TT D $ ݗ@ē@ LahP? T`% D ݗ@ē@ LahTc h7.> TT D ݗ@ē@ LahP? T D A ݗ@ē@ Lahdi kinh nghi#-?"??-??># TTBD x ݗ@ē@ LahP7 T`yD = ݗ@ē@ LahTm c`.7 TT>D | ݗ@ē@ LahP? Tp}D ݗ@ē@ LahXa cc 7.878  N Rp@Times New Romanp++N]p+h+ +T+N]p+h+ y^h+p+ <Xz^XG*Ax Times ew omanh++2^%+tQ MvtQ 5Nv`dv% % TX Hk ݗ@ē@N LahPn?D Rp@Times New RomanXz^XG*Ax @vQ bu?",Q uQ Q ?Q ق]<<1<ڟQ ؂]֙Ӂ<4<ڟ<ӁtQ ׂ]֙<dv% % ( TTH &" WMFC ]=k ݗ@ē@N LahPB T k ݗ@ē@N Lahlc anh em, xy d7#7??#7`#?7>#? TT k ݗ@ē@N LahPD Rp@Times New RomanQ 8\ Q u!N X8\ Q Q u!N Q 8\ dQ Ӆvق]<<1<Q ؂]֙Ӂ<4<<ӁtQ ׂ]֙<dv% % ( T k ݗ@ē@N Lahpng phng php i??"?>DB>?#>?7?"?" Rp@Times New Romanphng php iQ Q u!N Q (hQ buZ?",Q u\Q Q ?Q ق]<<1</Q ؂](#NF<4</ <NFtQ ׂ](# <dv% % ( TT k ݗ@ē@N LahP7 Tp k ݗ@ē@N LahXu tra,?##*7 % ( TT k ݗ@ē@ N LahP # N Tp * k ݗ@ē@ N LahXthu th#>?#"? TT+ b k ݗ@ē@ N LahP7 Tdb k ݗ@ē@ N LahTp, t?## TT Ck ݗ@ē@ N LahP> TdD "k ݗ@ē@ N LahTng h>?#? TT# ek ݗ@ē@ N LahPA T|d k ݗ@ē@ N Lah\p cung c?#7?>?#7 TT Jk ݗ@ē@ N LahP7 TXJ k ݗ@ē@ N LahPp ?  TTx ݗ@ē@ LahPs1 TTx 4 ݗ@ē@ LahP? T`5x ݗ@ē@ LahT li## TTx ݗ@ē@ LahP7 Tdx ݗ@ē@ LahTu, b?? TTx ݗ@ē@ LahP7 Rp@Times New Romanp++N]p+h+ +T+N]p+h+ y^h+p+ <Xz^XG*Ax Times ew omanh++2^%++{^%+<Xdvdv% % T`x ` ݗ@ē@ LahTo ?? Rp@Times New RomanXz^XG*Ax @vQ bu.?",,Q uP0Q Q ?Q ق]<<1<Q ؂]=܁<4<H<܁tQ ׂ]=<dv% % ( TTax ݗ@ē@ LahP7 Tx ݗ@ē@ Lahlm cho cng tc k`7@?7???#77? TTx $ ݗ@ē@ LahP7 T`% x ݗ@ē@ LahT ho?? TT x ݗ@ē@ LahP7 T x ݗ@ē@ Lah`ch ho ho7???7?? TT x  ݗ@ē@ LahP7 Rp@Times New RomanQ n Q u! Xn Q Q u! Q n dQ Ӆvق]<<1<Q ؂]֙Ӂ<4<<ӁtQ ׂ]֙<dv% % ( T` x ݗ@ē@ LahTt #> Rp@Times New Roman Xn Q Q u! Q (HQ but?",,Q uPvQ Q ?Q ق]<<1<Q ؂]=܁<4<<܁tQ ׂ]=<dv% % ( TT x ݗ@ē@ LahP? T x ݗ@ē@ Lah`ng kinh t>??"?># TTx ݗ@ē@ LahP7 TTx ݗ@ē@ LahP % ( TTx ݗ@ē@ LahP-*TTx 0 ݗ@ē@ LahP 1 Td1x ݗ@ē@1 LahTx h?7? TTx C ݗ@ē@1 LahP? TXDx ݗ@ē@1 LahPi.# TTx ݗ@ē@ LahP 9  TT" ݗ@ē@ LahPTL TT" A ݗ@ē@ LahPD Rp@Times New Romanp++N]p+h+ +T+N]p+h+ y^h+p+ <Xz^XG*Ax Times ew omanh++2^%++{^%+<Xdvdv% % TpA" ݗ@ē@ LahX&" WMFC == khi 0??#/? Rp@Times New Romani XG*Ax @vQ bu"?",,Q uP$Q Q ?Q ق]<<1< Q ؂]؁<4<p <؁tQ ׂ]<dv% % ( TT" ݗ@ē@ LahP7 Rp@Times New RomanQ $4 Q u!ٱ X$4 Q Q u! Q $4 dQ Ӆvق]<<1<Q ؂]֙Ӂ<4<<ӁtQ ׂ]֙<dv% % ( Td" ݗ@ē@ LahTt n#0>D Rp@Times New Roman X$4 Q Q u! Q (hQ bu,?",Q u.Q Q ?Q ق]<<1<Q ؂]=܁<4<`<܁tQ ׂ]=<dv% % ( TT" ݗ@ē@ LahPB Rp@Times New RomanQ .H Q u!ٱ X.H Q Q u! Q .H dQ Ӆvق]<<1<Q ؂]֙Ӂ<4<<ӁtQ ׂ]֙<dv% % ( Tx" B ݗ@ē@ Lah\c ta b70#70?D Rp@Times New Romana bX.H Q Q u! Q (hQ bu<?",Q u>Q Q ?Q ق]<<1<%@Q ؂] ۟IF<4<@%@<IFtQ ׂ] ۟<dv% % ( TTB" ݗ@ē@ LahPB Rp@Times New RomanQ >h Q u!ٱ X>h Q Q u! Q >h dQ Ӆvق]<<1<Q ؂]֙Ӂ<4<<ӁtQ ׂ]֙<dv% % ( T" 7 ݗ@ē@ Lahhc vo giai o70?7?/?#7#0>? Rp@Times New Romano giai oh Q Q u! Q (hQ buX?",Q uZQ Q ?Q ق]<<1<}Q ؂]H^F8<4<}<8^FtQ ׂ]H<dv% % ( TT8 " o ݗ@ē@ LahP7 Rp@Times New RomanQ Z Q u!ٱ XZ Q Q u! Q Z dQ Ӆvق]<<1<Q ؂]֙Ӂ<4<<ӁtQ ׂ]֙<dv% % ( T`o " ݗ@ē@ LahTn ?0> Rp@Times New Roman XZ Q Q u! Q (hQ bu`?",,Q uPbQ Q ?Q ق]<<1<Q ؂]=܁<4<<܁tQ ׂ]=<dv% % ( TT " Z ݗ@ē@ LahP? T`[ " ݗ@ē@ LahTi m#0` TT " P ݗ@ē@ LahPB TlP " L ݗ@ē@ LahXi, Th#0L? TTM" ݗ@ē@ LahP? T" F ݗ@ē@ Lahhng k cng tr?>/?7077??0#* TTG" ݗ@ē@ LahPB TT" ݗ@ē@ LahP % ( , T VI ݗ@ē@, Lahdthnh cng c#?7??)7>?>)7 TTW I ݗ@ē@, LahP? T| &I ݗ@ē@, Lah\ quan tr)>?7>)#* TT' dI ݗ@ē@, LahP> Rp@Times New Romanp++N]p+h+ +T+N]p+h+ y^h+p+ <Xz^XG*Ax Times ew omanh++2^%++{^%+<Xdvdv% % T|e B I ݗ@ē@, Lah\ng cho ??)7>?)Z Rp@Times New Romancho XG*Ax @vQ buN?",,Q uPPQ Q ?Q ق]<<1<Q ؂]@۟IF<4<<IFtQ ׂ]@۟<dv% % ( TTC z I ݗ@ē@, LahP7 Rp@Times New RomanQ P Q u!, XP Q Q u!, Q P dQ Ӆvق]<<1<Q ؂]֙Ӂ<4<<ӁtQ ׂ]֙<dv% % ( Tz ; I ݗ@ē@, Lahdng v Nh n??(?7)Z?7)?D Rp@Times New Romanv Nh n Q Q u!, Q (HQ buh?",Q ujQ Q ?Q ق]<<1<jQ ؂]&" WMFC =FF <4<j< FFtQ ׂ]<dv% % ( TT; } I ݗ@ē@, LahPB T} (I ݗ@ē@, Lahhc trong xy d7)#*>?>)?6>)? TT) mI ݗ@ē@, LahPD Rp@Times New RomanQ Q u!, X Q Q u!, Q dQ Ӆvق]<<1<Q ؂]֙Ӂ<4<<ӁtQ ׂ]֙<dv% % ( T|m I ݗ@ē@, Lah\ng v i?>)?7)?# Rp@Times New Romanv iX Q Q u!, Q (HQ bu?",Q uQ Q ?Q ق]<<1<Q ؂]P۟IF<4<<IFtQ ׂ]P۟<dv% % ( TT JI ݗ@ē@, LahP7 TXK I ݗ@ē@, LahPu > % (  TpV ݗ@ē@ LahXhnh k?7??&? TTV T ݗ@ē@ LahP7 T`UV ݗ@ē@ LahT ho'>? TTV 0 ݗ@ē@ LahP7 T0V Y ݗ@ē@ Lahdch, chnh s7?'7?#>?'1 Z TZV T ݗ@ē@Z Lah`ch kinh t77?&?#>?&# TTU V ݗ@ē@Z LahP7 TT V ݗ@ē@Z LahP ' TT V ݗ@ē@ LahP-*TT V ݗ@ē@ LahP & Td V ݗ@ē@ LahTx h?7&? TT V ݗ@ē@ LahP? Rp@Times New Romanp++N]p+h+ +T+N]p+h+ y^h+p+ <Xz^XG*Ax Times ew omanh++2^%++{^%+<Xdvdv% % Tl V ݗ@ē@ LahXi. i#'Z# Rp@Times New Romani^XG*Ax @vQ bu?",,Q uPQ Q ?Q ق]<<1<"Q ؂]؁<4<"<؁tQ ׂ]<dv% % ( TT V 9 ݗ@ē@ LahP7 T: V ݗ@ē@ Lahu hnh qu trnh pht tri>'?7>?&??7&#*#>?&??7#&#*# TTV J ݗ@ē@ LahP7 TXKV ݗ@ē@ LahPn > % ( `Rp@Times New Romanp++N]p+h+ +T+N]p+h+ y^h+p+ <Xz^XG*Ax Times ew omanh++2^%+tQ MvtQ 5Nv$+dv% % TT }ݗ@ē@`LahP? Rp@Times New RomanXz^XG*Ax @vQ bu?",,Q uPQ Q ?Q ق]<<1<=Q ؂]֙Ӂ<4<=<ӁtQ ׂ]֙<dv% % ( TT ;}ݗ@ē@`LahP7 Rp@Times New RomanQ Q u!`X Q Q u!`Q dQ Ӆvق]<<1<Q ؂]֙Ӂ<4<<ӁtQ ׂ]֙<dv% % ( Td; }ݗ@ē@`LahTt n#,?D Rp@Times New Roman`X Q Q u!`Q (HQ bu?",Q u Q Q ?Q ق]<<1<Q ؂]=܁<4<<܁tQ ׂ]=<dv% % ( TT O}ݗ@ē@`LahPB TO w}ݗ@ē@` Lah`c khng th7,>?>??+#? TTx }ݗ@ē@`LahP6 Td ^}ݗ@ē@`LahT thi,#?# TT_ }ݗ@ē@`LahP7 T` 0}ݗ@ē@`LahTu s?+1 TT1 o}ݗ@ē@`LahP? T`p }ݗ@ē@`LahT li+## TT }ݗ@ē@`LahP7 Td }ݗ@ē@`LahTu th?,"? TT ! }ݗ@ē@`LahP> Rp@Times New RomanQ Z &" WMFC =Q u!`XZ Q Q u!`Q Z dQ Ӆvق]<<1<Q ؂]֙Ӂ<4<<ӁtQ ׂ]֙<dv% % ( T" }ݗ@ē@`Lahxng k, cc thng tin ?>,?7,777,#????+##>,> Rp@Times New Romank, cc thng tin Q u!`Q (HQ bu?",Q uQ Q ?Q ق]<<1<ˆQ ؂]fLF<4<@ˆ <LFtQ ׂ]f <dv% % ( TT }ݗ@ē@`LahP7 T }ݗ@ē@` Lahd theo st di,#?7?,17#+?# TT J}ݗ@ē@`LahP7 TXK }ݗ@ē@`LahPn > % (  TX&ݗ@ē@LahPbi?# TT']ݗ@ē@LahP7 T,^ ݗ@ē@%Lahn tnh hnh, phn tch nguyn nhn, y?+"#>?*?#>?*??6?+##7>+>??>7?*??7?+> TT + ݗ@ē@LahP7 T`, ݗ@ē@LahTu t?+# TT ݗ@ē@LahP? Rp@Times New Romanp++N]p+h+ +T+N]p+h+ y^h+p+ <Xz^XG*Ax Times ew omanh++2^%++{^%+<Xdvdv% % Tp ݗ@ē@LahX tc *#77+? Rp@Times New Romanc XG*Ax @vQ bux?",,Q uPzQ Q ?Q ق]<<1<fQ ؂]؁<4<`f<؁tQ ׂ]<dv% % ( TT Z ݗ@ē@LahP> Tl[ ~ݗ@ē@LahXng nh?>+>> TTݗ@ē@LahP8 T`rݗ@ē@LahTm s`+1 TTsݗ@ē@LahPB Tݗ@ē@ Lah`m c cc `+7?+798 % (  TX$&ݗ@ē@LahPgi?# TT'$^ݗ@ē@LahP7 T|^$ݗ@ē@Lah\i php h#1>?7?0? TT$Xݗ@ē@LahPD TdX$'ݗ@ē@LahTu hi>1># TT($^ݗ@ē@LahP7 T|_$ݗ@ē@Lah\u cho hi>17??0?# TT$Kݗ@ē@LahP7 TdL$8 ݗ@ē@LahTu qu?0?? TT9 $p ݗ@ē@LahP7 TXp $ ݗ@ē@LahP c17 TT $ ݗ@ē@LahP? Td $ ݗ@ē@LahTa ho70?? TT $3 ݗ@ē@LahP7 Rp@Times New Romanp++N]p+h+ +T+N]p+h+ y^h+p+ <Xz^XG*Ax Times ew omanh++2^%++{^%+<Xdvdv% % T`3 $ ݗ@ē@LahTt #0? Rp@Times New RomanXz^XG*Ax @vQ buf?",,Q uPhQ Q ?Q ق]<<1<Q ؂]=܁<4<Ȓ<܁tQ ׂ]=<dv% % ( TT $ ݗ@ē@LahP> T $ ݗ@ē@ Lah`ng kinh t??0?"??0# TT $ݗ@ē@LahP7 TT$Jݗ@ē@LahP 1 % ( TTK$sݗ@ē@KLahP-)TTt$ݗ@ē@tLahP 1TX$ݗ@ē@LahPx?7TT$Kݗ@ē@LahP 1L TTL$ݗ@ē@LLahPh> TT$ݗ@ē@LLahP? T$ݗ@ē@L Lah`i. Ngnh #1Z?7>? . TXOKݗ@ē@.LahPThL? TTPKݗ@ē@.LahP? Rp@Times &" WMFC =New Romanp++N]p+h+ +T+N]p+h+ y^h+p+ <Xz^XG*Ax Times ew omanh++2^%++{^%+<Xdvdv% % TxKݗ@ē@.Lah\ng k >??7 ? Rp@Times New Romank XG*Ax @vQ bu&?",Q u(Q Q ?Q ق]<<1<%@Q ؂]ܟIF<4<@%@<IFtQ ׂ]ܟ<dv% % ( T/Kݗ@ē@.Lahl nhanh chng c7??7>?7???> 7 TT0nKݗ@ē@.LahP? TdoB Kݗ@ē@.LahTng c>? 7 TTC Kݗ@ē@.LahP> TX Kݗ@ē@.LahP t " TT Kݗ@ē@.LahP? T` Kݗ@ē@.LahT ch 7> TT Kݗ@ē@.LahPD Td s Kݗ@ē@.LahTc, t7 # TTt Kݗ@ē@.LahPD Rp@Times New RomanQ h Q u!.Xh Q Q u!.Q h dQ Ӆvق]<<1<Q ؂]֙Ӂ<4<<ӁtQ ׂ]֙<dv% % ( Tl Kݗ@ē@.LahXng b?> >D Rp@Times New RomanbXh Q Q u!.Q (hQ bur?",Q utQ Q ?Q ق]<<1<#Q ؂]؁<4<#<؁tQ ׂ]<dv% % ( TT Kݗ@ē@.LahPB Rp@Times New RomanQ t Q u!.Xt Q Q u!.Q t dQ Ӆvق]<<1<Q ؂]֙Ӂ<4<<ӁtQ ׂ]֙<dv% % ( T` Kݗ@ē@.LahTc 7 > Rp@Times New Roman.Xt Q Q u!.Q (hQ buz?",,Q uP|Q Q ?Q ق]<<1<Q ؂]=܁<4<<܁tQ ׂ]=<dv% % ( TT Kݗ@ē@.LahP? T` Kݗ@ē@.LahTi m# ` TTKݗ@ē@.LahPB T.Kݗ@ē@. Lahhi cng tc, c# 7?>? #77 7 TT/fKݗ@ē@.LahP7 TXfKݗ@ē@.LahPi # % (  TXX ݗ@ē@LahPti## TT XAݗ@ē@LahP7 Rp@Times New Romanp++N]p+h+ +T+N]p+h+ y^h+p+ <Xz^XG*Ax Times ew omanh++2^%++{^%+<Xdvdv% % TBXݗ@ē@Lahln phng php, m?'>?DB>?'>?7?&` Rp@Times New Romanhng php, mXG*Ax @vQ bu8?",Q u:Q Q ?Q ق]<<1<Q ؂]ŸKF<4<<KFtQ ׂ]Ÿ <dv% % ( TTX)ݗ@ē@LahPB TX)Xyݗ@ē@LahP r'* TTzXݗ@ē@LahP? TdXݗ@ē@LahTng h??'? TTXݗ@ē@LahP7 T`X[ ݗ@ē@LahT th'"? TT\ X ݗ@ē@LahP> Tl X ݗ@ē@LahXng ch??'6? TT X ݗ@ē@LahP# T| X@ ݗ@ē@Lah\ tiu th'##7>'#> TTA X ݗ@ē@LahP? Rp@Times New RomanQ p Q u!Xp Q Q u!Q p dQ Ӆvق]<<1<Q ؂]֙Ӂ<4<<ӁtQ ׂ]֙<dv% % ( T Xݗ@ē@ Lah`ng k p >?&?7'?7>' Rp@Times New Romank p p Q Q u!Q (HQ bu?",Q u&" WMFC Ƚ=Q Q ?Q ق]<<1<`Q ؂]h7`F6<4<P`<6`FtQ ׂ]h7<dv% % ( TTXݗ@ē@LahPD TXݗ@ē@ Lahhng ngy cng ?>'>?7>'77?@ % ( b TTݗ@ē@bLahPt# TT&ݗ@ē@bLahP? Rp@Times New Romanp++N]p+h+ +T+N]p+h+ y^h+p+ <Xz^XG*Ax Times ew omanh++2^%++{^%+<Xdvdv% % T|'ݗ@ē@bLah\t hn nh#(?A?(>? Rp@Times New Romann nhXG*Ax @vQ bu&?",Q u(Q Q ?Q ق]<<1<Q ؂]`ܟIF<4<<IFtQ ׂ]`ܟ<dv% % ( TTݗ@ē@bLahPD T|ݗ@ē@bLah\ng yu c>?(>7?(7 TT ݗ@ē@bLahP7 T` ݗ@ē@bLahTu m?)` TTݗ@ē@bLahPB Rp@Times New RomanQ Bp Q u!bXBp Q Q u!bQ Bp dQ Ӆvق]<<1<Q ؂]֙Ӂ<4<<ӁtQ ׂ]֙<dv% % ( TxY ݗ@ē@bLah\i, a d#(?7(? Rp@Times New Romana dXBp Q Q u!bQ (hQ buP?",,Q uPRQ Q ?Q ق]<<1<%@Q ؂]ܟIF<4<@%@<IFtQ ׂ]ܟ<dv% % ( TTZ ݗ@ē@bLahP7 Rp@Times New RomanQ R Q u!bXR Q Q u!bQ R dQ Ӆvق]<<1<Q ؂]֙Ӂ<4<<ӁtQ ׂ]֙<dv% % ( T ݗ@ē@bLahlng hn trong i??(?B?(#*>??'?# Rp@Times New Romanhn trong iQ Q u!bQ (hQ bup?",Q urQ Q ?Q ق]<<1<Q ؂] ßKF<4<<KFtQ ׂ] ß <dv% % ( TT ݗ@ē@bLahP7 Td ݗ@ē@bLahTu ki?'?# TT ݗ@ē@bLahP7 T` ݗ@ē@bLahTn n?'? TTݗ@ē@bLahP7 T|Sݗ@ē@bLah\n kinh t?(?"??(# TTTݗ@ē@bLahP7 Tpݗ@ē@bLahX pht (>?7" % (  T`4ݗ@ē@LahTtri#*# TT5kݗ@ē@LahP7 Rp@Times New Romanp++N]p+h+ +T+N]p+h+ y^h+p+ <Xz^XG*Ax Times ew omanh++2^%++{^%+<Xdvdv% % Tlݗ@ē@ Lahdn trn c s?'#*7?'7B'1 Rp@Times New Romanrn c sXG*Ax @vQ bu0?",Q u2Q Q ?Q ق]<<1<jQ ؂]FF <4<j< FFtQ ׂ]<dv% % ( TTݗ@ē@LahPB Rp@Times New RomanQ 2P Q u!X2P Q Q u!Q 2P dQ Ӆvق]<<1<Q ؂]֙Ӂ<4<<ӁtQ ׂ]֙<dv% % ( Tp ݗ@ē@LahX c ch'7B(7? Rp@Times New Roman chX2P Q Q u!Q (HQ bu>?",Q u@Q Q ?Q ق]<<1<fQ ؂]؁<4<f<؁tQ ׂ]<dv% % ( TT Cݗ@ē@LahP7 T`Dݗ@ē@LahT th'#? TTݗ@ē@LahP# TTݗ@ē@LahP ' % ( Rp@Times New Roman&" WMFC ȝ=p++N]p+h+ +T+N]p+h+ y^h+p+ <Xz^XG*Ax Times ew omanh++2^%+tQ MvtQ 5Nvdv% % T`ݗ@ē@LahTtr#*D Rp@Times New RomanXz^XG*Ax @vQ buX?",Q uZQ Q ?Q ق]<<1<Q ؂]=܁<4<<܁tQ ׂ]=<dv% % ( TTݗ@ē@LahPB Rp@Times New RomanQ Z Q u!XZ Q Q u!Q Z dQ Ӆvق]<<1<Q ؂]֙Ӂ<4<<ӁtQ ׂ]֙<dv% % ( T ݗ@ē@ Lah`ng theo >?'#?7?&? Rp@Times New Romantheo Z Q Q u!Q (hQ bul?",,Q uPnQ Q ?Q ق]<<1<`Q ؂]h7`F6<4<`<6`FtQ ׂ]h7<dv% % ( TT ݗ@ē@LahP# Rp@Times New RomanQ n Q u!Xn Q Q u!Q n dQ Ӆvق]<<1<Q ؂]֙Ӂ<4<<ӁtQ ׂ]֙<dv% % ( Tl ݗ@ē@LahXnh h>?'?D Rp@Times New RomanhXn Q Q u!Q (hQ bux?",Q uzQ Q ?Q ق]<<1<$Q ؂]؁<4<($<؁tQ ׂ]<dv% % ( TT W ݗ@ē@LahPA TxV ݗ@ē@Lah\ng x h??'?7'> TT ݗ@ē@LahP? Tdݗ@ē@LahTi ch#'7? TTݗ@ē@LahP? Tdݗ@ē@LahT ngh'?>? TTݗ@ē@LahP)# TpEݗ@ē@LahXa c s7'7?'1 TTFݗ@ē@LahPC TTݗ@ē@LahP % (  TX&Bݗ@ē@LahPqu?? TTC&zݗ@ē@LahP7 Tpz&ݗ@ē@LahXn l c?("?(7 TT&ݗ@ē@LahP? Rp@Times New Romanp++N]p+h+ +T+N]p+h+ y^h+p+ <Xz^XG*Ax Times ew omanh++2^%++{^%+<Xdvdv% % T|&ݗ@ē@Lah\a Nh n7(Z?7(?C Rp@Times New Romanh nXG*Ax @vQ bu6?",Q u8Q Q ?Q ق]<<1<Q ؂]ܟIF<4<<IFtQ ׂ]ܟ<dv% % ( TT&ݗ@ē@LahPB Tl&ݗ@ē@LahXc. Nh7(Z? TT&Tݗ@ē@LahPB Rp@Times New RomanQ Dt Q u!XDt Q Q u!Q Dt dQ Ӆvق]<<1<Q ؂]֙Ӂ<4<<ӁtQ ׂ]֙<dv% % ( TxT& ݗ@ē@Lah\ , ch(??(7? Rp@Times New Roman, chXDt Q Q u!Q (HQ buR?",,Q uPTQ Q ?Q ق]<<1<%@Q ؂]ܟIF<4<@%@<IFtQ ׂ]ܟ<dv% % ( TT & ݗ@ē@LahP7 Rp@Times New RomanQ T Q u!XT Q Q u!Q T dQ Ӆvق]<<1<Q ؂]֙Ӂ<4<<ӁtQ ׂ]֙<dv% % ( Td & ݗ@ē@LahTt l#(#C Rp@Times New RomanXT Q Q u!Q (HQ bu\?",Q u^Q Q ?Q ق]<<1<w/Q ؂]=܁<4< w/<܁tQ ׂ]=<dv% % ( TT & ݗ@ē@LahPB Rp@Times New RomanQ ^ &" WMFC }=Q u!X^ Q Q u!Q ^ dQ Ӆvق]<<1<Q ؂]֙Ӂ<4<<ӁtQ ׂ]֙<dv% % ( T & ݗ@ē@Lahhng thng tin ??("?>??'##>(? Rp@Times New Romanthng tin Q Q u!Q (HQ buz?",,Q uP|Q Q ?Q ق]<<1<}Q ؂]H^F8<4<}<8^FtQ ׂ]H<dv% % ( TX &ݗ@ē@LahP 7( Rp@Times New Roman(HQ buz?",,Q uP(hQ ?0Q v~?",Q u&(Q Q ?Q ق]<<1<ܟQ ؂]֙Ӂ<4<ܟ<ӁtQ ׂ]֙<dv% % ( TX&ݗ@ē@LahP>C Rp@Times New Roman(hQ ?0Q v~?",Q u&((HQ ?Q bu?",Q uQ Q ?Q ق]<<1<ܟQ ؂]֙Ӂ<4<ܟ<ӁtQ ׂ]֙<dv% % ( TT&ݗ@ē@LahPB T&Qݗ@ē@ Lahdc nng ln v7(?7??(#7?'? TTR&ݗ@ē@LahP7 TT&ݗ@ē@LahP % ( / TTLݗ@ē@/LahPn? TTBLݗ@ē@/LahP? T`CLݗ@ē@/LahTi d#'? TT Lݗ@ē@/LahP> T Lݗ@ē@/ Lahhng v hnh th?>(?7(?"?>(#> TTLݗ@ē@/LahPD TLݗ@ē@/ Lah`c, cung c7(7???(7 TT Lݗ@ē@/LahP7 T` Lݗ@ē@/LahTp k?(? TT Lݗ@ē@/LahP" Td Lݗ@ē@/LahTp th?("> TT Lݗ@ē@/LahPB T Lݗ@ē@/Lahli, khch quan s#(??77?(>?7?(0 TT Lݗ@ē@/LahP? T`Lݗ@ē@/LahT li(#" TTLݗ@ē@/LahP7 TLݗ@ē@/Lahlu v tnh hnh ?(?7(##>?(>#>>  TpYݗ@ē@LahXkinh t?#>?!# TTYݗ@ē@LahP7 TTY?ݗ@ē@LahP ! TT@Yiݗ@ē@@LahP-*TTjYݗ@ē@jLahP TdY_ݗ@ē@LahTx h?7!? TT`Yݗ@ē@LahP> TY ݗ@ē@Lahi hng thng, hng qu v c#!?7>?!#?7>?!?7>?!>?>!>7!7 TT Y@ ݗ@ē@LahP7 Rp@Times New Romanp++N]p+h+ +T+N]p+h+ y^h+p+ <Xz^XG*Ax Times ew omanh++2^%++{^%+<Xdvdv% % T@ Ybݗ@ē@Laht nm. Cc bo co th!?8a!S87!?7?!87?!#? Rp@Times New Romanm. Cc bo co thXG*Ax @vQ bu?",,Q uPQ Q ?Q ق]<<1</Q ؂]#NF<4</ <NFtQ ׂ]# <dv% % ( TTcYݗ@ē@LahP> TTYݗ@ē@LahPn? % ( TpYݗ@ē@LahXg k g>!?7!? TTYLݗ@ē@LahP6 TXKYݗ@ē@LahPn > cRp@Times New Romanp++N]p+h+ +T+N]p+h+ y^h+p+ <Xz^XG*Ax Times ew omanh++2^%+tQ MvtQ 5Nvdv% % Tlݗ@ē@cLahXy ?7>*? Rp@Times New Roman ^XG&" WMFC ]=*Ax @vQ bu?",,Q uPQ Q ?Q ق]<<1<$Q ؂]؁<4<$<؁tQ ׂ]<dv% % ( Tgݗ@ē@c Lahd c thm m7*7?*#?8`+` TThݗ@ē@cLahP@ T`%ݗ@ē@cLahTt s#*1 TT&dݗ@ē@cLahP? T`eݗ@ē@cLahT ch*7? TT'ݗ@ē@cLahP# T( ݗ@ē@c Lahh tiu quan tr*##7?)??7?*") TT ݗ@ē@cLahP? Td ݗ@ē@cLahTng v??)? TT ݗ@ē@cLahP7 TX H ݗ@ē@cLahP t*# TTI ݗ@ē@cLahP? Rp@Times New RomanQ p Q u!cXp Q Q u!cQ p dQ Ӆvق]<<1<Q ؂]֙Ӂ<4<<ӁtQ ׂ]֙<dv% % ( T` ' ݗ@ē@cLahTc 7*? Rp@Times New RomancXp Q Q u!cQ (HQ buv?",,Q uPxQ Q ?Q ق]<<1<Q ؂]=܁<4<<܁tQ ׂ]=<dv% % ( TT( f ݗ@ē@cLahP? Rp@Times New RomanQ x Q u!cXx Q Q u!cQ x dQ Ӆvق]<<1<Q ؂]֙Ӂ<4<<ӁtQ ׂ]֙<dv% % ( Tg "ݗ@ē@c Lah` tng tr*#7>?)#*D Rp@Times New Romanng trx Q Q u!cQ (HQ bu?",Q uQ Q ?Q ق]<<1<aQ ؂]h7`F6<4<@a<6`FtQ ׂ]h7<dv% % ( TT"dݗ@ē@cLahPB TddAݗ@ē@cLahTng c>?*7 TTBݗ@ē@cLahP? Tpݗ@ē@cLahXa cc 7*779 % (  T|oݗ@ē@Lah\ngnh, c??7??"7 TTpݗ@ē@LahP7 Rp@Times New Romanp++N]p+h+ +T+N]p+h+ y^h+p+ <Xz^XG*Ax Times ew omanh++2^%++{^%+<Xdvdv% % T`Lݗ@ē@LahT n"?D Rp@Times New RomanXz^XG*Ax @vQ bu*?",Q u,Q Q ?Q ق]<<1<Q ؂]=܁<4<<܁tQ ׂ]=<dv% % ( TTLݗ@ē@LahPB T ݗ@ē@Lahc. Ngoi cc Nin gim th7"Z??7#"777"Z$7?"?#7`"$? TT ݗ@ē@LahP? Rp@Times New RomanQ ` Q u!X` Q Q u!Q ` dQ Ӆvق]<<1<Q ؂]֙Ӂ<4<<ӁtQ ׂ]֙<dv% % ( T 5ݗ@ē@Lah|ng k hng nm, ngnh Th>?"?7"?7>?"?7`"??7??"K? Rp@Times New Romank hng nm, ngnh ThQ u!Q (hQ bu?",Q uQ Q ?Q ق]<<1<ˆQ ؂]gLF<4<@ˆ <LFtQ ׂ]g <dv% % ( TT6sݗ@ē@LahP> Tptݗ@ē@LahXng k ??!?7 % ( Rp@Times New Romanp++N]p+h+ +T+N]p+h+ y^h+p+ <Xz^XG*Ax Times ew omanh++2^%+tQ MvtQ 5Nvdv% % TT'ݗ@ē@LahP? Rp@Times New RomanXz^XG*Ax @vQ bu?",,Q uPQ Q ?Q ق]<<1<=Q ؂]֙Ӂ<4<=<ӁtQ ׂ]֙<dv% % ( Td'&" WMFC ==ݗ@ē@LahT ch707? TT'ݗ@ē@LahP? Tx 'lݗ@ē@Lah\ tr ho0#*#0>? TTm'ݗ@ē@LahP7 T' ݗ@ē@Lahpc tham gia tch c70#?7`0?#70##7?17 TT! 'e ݗ@ē@LahPD T|e ' ݗ@ē@Lah\c cc cu7178807? TT 'X ݗ@ē@LahP? Rp@Times New RomanQ d Q u!Xd Q Q u!Q d dQ Ӆvق]<<1<Q ؂]֙Ӂ<4<<ӁtQ ׂ]֙<dv% % ( TdY '! ݗ@ē@LahTc i70?# Rp@Times New RomaniXd Q Q u!Q (HQ bul?",,Q uPnQ Q ?Q ق]<<1<ǟQ ؂]=܁<4<`ǟ<܁tQ ׂ]=<dv% % ( TT" 'X ݗ@ē@LahP7 TxY ' ݗ@ē@Lah\u tra l?0#*70# TT ' ݗ@ē@LahPB T 'ݗ@ē@Lahpn c quy m ton ?07?0??>0`?0#?7? % ( 1 TXBNݗ@ē@1LahPqu?? TTCNݗ@ē@1LahP? Rp@Times New Romanp++N]p+h+ +T+N]p+h+ y^h+p+ <Xz^XG*Ax Times ew omanh++2^%++{^%+<Xdvdv% % T`Nݗ@ē@1LahTc 7(? Rp@Times New RomanXz^XG*Ax @vQ bu?",,Q uP Q Q ?Q ق]<<1<Q ؂]=܁<4<<܁tQ ׂ]=<dv% % ( TT VNݗ@ē@1LahP7 TpWNݗ@ē@1LahX xy d)?7>)> TTNݗ@ē@1LahPD Rp@Times New RomanQ .H Q u!1X.H Q Q u!1Q .H dQ Ӆvق]<<1<Q ؂]֙Ӂ<4<<ӁtQ ׂ]֙<dv% % ( T'Nݗ@ē@1 Lahdng cc t li>?)677)#D)## Rp@Times New Romancc t liH Q Q u!1Q (hQ buF?",Q uHQ Q ?Q ق]<<1<jQ ؂]FF <4<j< FFtQ ׂ]<dv% % ( TT(^Nݗ@ē@1LahP7 Td_ Nݗ@ē@1LahTu, s?(1 TT T Nݗ@ē@1LahP? TXU Nݗ@ē@1LahP l(# % ( 1 TT Nݗ@ē@ 1LahPi# TT Nݗ@ē@ 1LahP7 Td Nݗ@ē@ 1LahTu th?("? TT Nݗ@ē@ 1LahP? T Nݗ@ē@ 1 Lahhng k quan tr>?(?7)>?7?(#* TT Nݗ@ē@ 1LahP> T Nݗ@ē@ 1Lahpng v cc bo co ?>)?7)777)?7?)77?  T[ݗ@ē@Lahtphn tch c gi tr??7?5"#7?57?4?#75#) TT[ݗ@ē@LahP# T`[vݗ@ē@LahT ph5?> TTw[ݗ@ē@LahP? T`[_ݗ@ē@LahTc v75> TT`[ݗ@ē@LahP? Tp[ ݗ@ē@LahX yu c5>7?57 TT [+ ݗ@ē@LahP7 Td+ [ ݗ@ē@LahTu qu?5?? TT [T ݗ@ē@LahP7 TpT [ ݗ@ē@LahXn l c?5"?57 TT [ ݗ@ē@LahP? Rp@Times New Romanp++N]p+h+ +T+N]p+&" WMFC =h+ y^h+p+ <Xz^XG*Ax Times ew omanh++2^%++{^%+<Xdvdv% % T [*ݗ@ē@Lahta Trung ng, cc B75L*>?>5DB??57775S Rp@Times New Romanrung ng, cc BXG*Ax @vQ bu?",Q uQ Q ?Q ق]<<1</Q ؂]$NF<4</ <NFtQ ׂ]$ <dv% % ( TT+[iݗ@ē@LahP? TXj[ݗ@ē@LahP,  % ( eRp@Times New Romanp++N]p+h+ +T+N]p+h+ y^h+p+ <Xz^XG*Ax Times ew omanh++2^%+tQ MvtQ 5Nvdv% % T8ݗ@ē@e Lahdngnh, cc ??7??777? Rp@Times New Romannh, cc XG*Ax @vQ bu*?",Q u,Q Q ?Q ق]<<1<jQ ؂]FF <4<j< FFtQ ׂ]<dv% % ( TT9[ݗ@ē@eLahP# Rp@Times New RomanQ ,D Q u!eX,D Q Q u!eQ ,D dQ Ӆvق]<<1<Q ؂]֙Ӂ<4<<ӁtQ ׂ]֙<dv% % ( T\Qݗ@ē@e Lah`a phng.7??DB?? % ( TTRݗ@ē@ReLahP 9 T,ݗ@ē@LahtTrong qu trnh chuL*??>/>?7/#*"??/7>? TT,ݗ@ē@LahP7 T`,ݗ@ē@LahTn b?/? TT,ݗ@ē@LahP# Rp@Times New Romanp++N]p+h+ +T+N]p+h+ y^h+p+ <Xz^XG*Ax Times ew omanh++2^%++{^%+<Xdvdv% % TXT ,ݗ@ē@LahP /Z Rp@Times New RomanXz^XG*Ax @vQ buF?",,Q uPHQ Q ?Q ق]<<1<ݟQ ؂]֙Ӂ<4<ݟ<ӁtQ ׂ]֙<dv% % ( TTU ,ݗ@ē@LahP7 T` ,ݗ@ē@LahTi h#/> TT Z ,ݗ@ē@LahP? Tp[ ,ݗ@ē@LahXi IX c#.*Z/7 TT ,ݗ@ē@LahP? Rp@Times New RomanQ ^ Q u!ٱX^ Q Q u!Q ^ dQ Ӆvق]<<1<Q ؂]֙Ӂ<4<<ӁtQ ׂ]֙<dv% % ( T` ,ݗ@ē@LahTa 7/Z Rp@Times New RomanX^ Q Q u!Q (hQ bud?",,Q uPfQ Q ?Q ق]<<1<Q ؂]=܁<4<<܁tQ ׂ]=<dv% % ( TT ,ݗ@ē@LahP7 T ,ݗ@ē@ Lahdng, ngnh Th??/??7??/K? TT,ݗ@ē@LahP? Rp@Times New RomanQ Q u!ٱX Q Q u!Q dQ Ӆvق]<<1<Q ؂]֙Ӂ<4<<ӁtQ ׂ]֙<dv% % ( TxQ,ݗ@ē@Lah\ng k >?.?7/? Rp@Times New Romank X Q Q u!Q (hQ bu?",Q uQ Q ?Q ق]<<1<%@Q ؂]ݟIF<4<@%@<IFtQ ׂ]ݟ<dv% % ( TXR,ݗ@ē@LahP 7 % ( Rp@Times New Romanp++N]p+h+ +T+N]p+h+ y^h+p+ <Xz^XG*Ax Times ew omanh++2^%+tQ MvtQ 5Nvtdv% % Td9ݗ@ē@LahTp ?7?* Rp@Times New Roman z^XG*Ax @vQ bu?",,Q uP&WMFC=Q Q ?Q ق]<<1<ǟQ ؂]=܁<4<ǟ<܁tQ ׂ]=<dv% % ( TT9ݗ@ē@LahPC Tp9-ݗ@ē@LahXng nhi?>*>?# TT.9dݗ@ē@LahP7 Txe9ݗ@ē@Lah\u yu c?*>7?)7 TT9ݗ@ē@LahP7 T9 ݗ@ē@Lahhu thng tin ph?*#?>?>*#"?)?> TT 91 ݗ@ē@LahP? T`2 9 ݗ@ē@LahTc v7)? TT 9 ݗ@ē@LahP? Tx 9 ݗ@ē@Lah\ cho so*7>?)1? TT 9 ݗ@ē@LahP7 Td 9 ݗ@ē@LahTn th>*"? TT 9 ݗ@ē@LahP7 Rp@Times New RomanQ z Q u!Xz Q Q u!Q z dQ Ӆvق]<<1<Q ؂]֙Ӂ<4<<ӁtQ ׂ]֙<dv% % ( T 9ݗ@ē@ Lah`o cc vn?*677*?7? % ( TT9ݗ@ē@LahP * TX95ݗ@ē@LahPki?# TT69lݗ@ē@LahP7 Tdm9Jݗ@ē@LahTn ch>*7? TTK9ݗ@ē@LahP> TT9ݗ@ē@LahP  C TT`ݗ@ē@CLahPy> TT9`ݗ@ē@CLahP7 T`:`ݗ@ē@CLahTu c?(7 TT`ݗ@ē@CLahP? Rp@Times New Romanp++N]p+h+ +T+N]p+h+ y^h+p+ <Xz^XG*Ax Times ew omanh++2^%++{^%+<Xdvdv% % T``ݗ@ē@CLahTa 7(Z Rp@Times New RomanXz^XG*Ax @vQ bu$?",,Q uP&Q Q ?Q ق]<<1<Q ؂]=܁<4<<܁tQ ׂ]=<dv% % ( TT`ݗ@ē@CLahP7 T`ݗ@ē@C Lahdng. Ngnh Th??(Z?7??(K? TT `ݗ@ē@CLahP> Tx `ݗ@ē@CLah\ng k c?>(?7(7 TT `ݗ@ē@CLahPi> Tx G `ݗ@ē@CLah\ng l m?>("7(` TTH `ݗ@ē@CLahP? T D`ݗ@ē@CLahht ngnh tch c#(??7?>("#7?(6 TTE`ݗ@ē@CLahPD TlW`ݗ@ē@CLahXc tri7(#*# TTX`ݗ@ē@CLahP7 T`ݗ@ē@C Lahdn khai, p >(>?7#(7? % ( % % 6h6ah6a66g6`g6`66f6_f6_66e6^e6^66d6]d6]66c6\c6\66b6[b6[66a6Za6Z66`6Y`6Y6 6 _6X_6X 6 6 ^6W^6W 6 6 ]6V]6V 6 6 \6U\6U 6 6 [6T[6T 6 6Z6SZ6S66Y6RY6R66X6QX6Q66W6PW6P66V6OV6O6 JS."System??????????????????--@Times New Roman--- 2 08TJ ,JT'@"Calibri--- 2 =UTJ ,JT'@Times New Roman---Mc@Times New Roman--. 2 McTJ .-Mm. 2 MmTJ?..Ms2 MsTJng c..M 2 MTJ?..M2 MTJng s..M 2 MTJ?..M2 MTJn . 2 MTJV M. 2 MTJi..M 2 MTJ?..M2 MTJt . 2 MTJN 2 MTJam 2 MTJ ,JT'@"Arial---a.2 aTJPht biu ..a 2 aTJ? ..a2 aTJu ct ..a 2 aTJ? ..a2 aTJa ph .a.2 aTJth ..a& 2 a&TJ? .@"Arial--.a/2 a/TJ th .@"Arial--.aE 2 aETJ? ..aP2 aPTJng h .- 2 ahTJP as. 2 asTJh ..a} 2 a}TJ? ..a2 aTJm . 2 aTJG 2 aTJia h 2 aTJK 2 aTJhim  2 aTJ ,JT' 2 vbTJtvg. 2 vgTJ? ..vp2 vpTJi lm..v} 2 v}TJ? ..v2 vTJ k ..v 2 vTJ?..v2 vTJ nim ..v 2 vTJ? .@"Arial--.v+2 vTJm 45 nm ngy thnh l  .@"Arial--.ve 2 veTJ?..vm2 vmTJp Tm ..v 2 vTJ? ..v2 vTJng c ..v 2 vTJ? ..v2 vTJc .- 2 vTJT v. 2 vTJh ..v 2 vTJ? ..v2 vTJng k .,JT'---2 TJ(20/2/1956  2 5TJ-2 ; TJ20/2/2001)  --- 2 TJ ,JT'@Times New Roman--- 2 qTJ @Times New Roman---q@Times New Roman--.)2 qTJTrong 45 nm qua, .@Times New Roman--. 2 TJ?.. 2 TJc sk.. 2 TJ?..&2 & TJ quan tm c ..u 2 uTJ?.@Times New Roman--.}2 }TJa k .@Times New Roman--. 2 TJ?.@Times New Roman--.2 TJng v Nh n .@Times New Roman--. 2 TJ?..2 TJc, t.. 2 TJ?.. 2 TJ .-U.2 UTJnh..d 2 dTJ?.@Times New Roman--.l2 l TJng ngy .@Times New Roman--. 2 TJ?.@Times New Roman--.2 TJu t.@Times New Roman--. 2 TJ?..2 TJy gian kh.. 2 TJ?..2 TJ, cc cn b..R 2 RTJ?..Y)2 YTJ, nhn vin ngnh Th .. 2 TJ?.@Times New Roman--.2 TJng k u.@Times New Roman--.2 TJ .-U.2 U TJcng nhau kh.. 2 TJ?..2 TJc ph.. 2 TJ?.@Times New Roman--.2 TJc, v .@Times New Roman--. 2 TJ?.-.2 TJt mv .. 2 TJ?.@Times New Roman--.12 TJi kh khn vn ln xy d.@Times New Roman--. 2 TJ?..2 TJng ngnh Th .. 2 TJ?.. 2 TJng v.-U.2 UTJk Vi ..w 2 wTJ?.@Times New Roman--.}"2 }TJt Nam lun p  .@Times New Roman--. 2 TJ?..2 TJng yu c.. 2 TJ?..%2 % TJu thng tin c..s 2 sTJ?.@Times New Roman--.{2 {TJa y .@Times New Roman--. 2 TJ?.. 2 TJng v Chnh ph .. 2 TJ?..2 TJ, cy.. 2 TJ?..2 TJa .-U.#2 UTJcc ngnh, cc c.. 2 TJ?..2 TJp chnh quy.. 2 TJ?.@Times New Roman--.2 TJn y.@Times New Roman--.- 2 -TJ?.@Times New Roman--.12 1 TJa phng x .@Times New Roman--.z 2 zTJ?.@Times New Roman--.2 TJng ng l m .@Times New Roman--. 2 TJ?..2 TJt cng c.. 2 TJ?.. 2 TJ .-U.2 UTJquan trc.. 2 TJ?..2 TJng pht.. 2 TJ?..2 TJc vp.. 2 TJ?.@Times New Roman--.2 TJ ip.@Times New Roman--. 2 TJ?..2 TJu hnh qu.. 2 TJ?..'2 ' TJn l Nh n .@Times New Roman--.h 2 hTJ.@Times New Roman--.p 2 pTJ?..x2 xTJc, qut.. 2 TJ?..2 TJn l kinh t.. 2 TJ?.. 2 TJ .- 2 TJ- 2 TJ .2 TJx h.. 2 TJ?..2 TJi. h. 2 $UTJT $^.2 $^TJrong nhc..$ 2 $TJ?.@Times New Roman--.$2 $TJng nm .@Times New Roman--.$ 2 $TJ?..$2 $TJu khi mi ..$ 2 $TJ?..$ 2 $ TJn Bh ..$! 2 $!TJ?.@Times New Roman--.$(2 $(TJc b.@Times New Roman--.$B 2 $BTJ?.@Times New Roman--.$J2 $J TJc vo giai o.@Times New Roman--.$ 2 $TJ?..$2 $TJn xy di..$ 2 $TJ?.@Times New Roman--.$2 $TJng c si.@Times New Roman--.$ 2 $TJ?..$2 $TJ v..$ 2 $TJ?..$2 $TJt .-6U.2 6UTJch..6c 2 6cTJ?.@Times New Roman--.6j2 6jTJt ban i.@Times New Roman--.6 2 6TJ?..62 6TJu ca..6 2 6TJ?..62 6TJa ch..6 2 6TJ?..62 6TJ ngh..6 2 6TJi..62 6TJa x h..6 2 6TJ?..62 6 TJi, ngnh Th ..6d 2 6dTJ?.@Times New Roman--.6k2 6kTJng k i.@Times New Roman--.6 2 6TJ hnh thnh h..6 2 6TJ?..62 6TJ thk..6 2 6TJ?..6 2 6 TJng k.-IU. 2 IUTJt..IY 2 IYTJ?..Ia2 IaTJ chk..Iu 2 IuTJ?..I}2 I}TJc ..I 2 ITJ?..I2 ITJ cc c..I 2 ITJ?..I2 I TJp chnh quy..I 2 ITJ?..I"2 ITJn, cc ngnh, h..In 2 InTJ?..Iu2 IuTJc hc..I 2 ITJ?..I2 I TJi kinh nghi..I 2 ITJ?..I2 ITJm cc ..I 2 ITJ?..I2 ITJa cc .[U@Times New Roman--.2 [UTJn.@Times New Roman--.[e 2 [eTJ?..[m"2 [mTJc anh em, xy d ..[ 2 [TJ?.@Times New Roman--.[%2 [TJng phng php i .@Times New Roman--.[H 2 [HTJ?..[N2 [NTJu tra,.- 2 [nTJ [r.2 [rTJthu th..[ 2 [TJ?..[2 [TJp, t..[ 2 [TJ?..[2 [TJng h..[ 2 [TJ?..[2 [TJp cung c..[ 2 [ TJ?..[2 [TJp .nU. 2 nUTJs..n[ 2 n[TJ?..nc2 ncTJ liu..no 2 noTJ?..nu2 nuTJu, b..n 2 nTJ?.@Times New Roman--.n2 nTJo b.@Times New Roman--.n 2 nTJ?..n#2 nTJm cho cng tc k ..n 2 nTJ?..n2 nTJ hob..n, 2 n,TJ?..n32 n3 TJch ho ho..nm 2 nmTJ?.@Times New Roman--.nt2 ntTJt b.@Times New Roman--.n 2 nTJ?..n2 n TJng kinh t..n 2 nTJ?..n 2 nTJ .- 2 nTJ- 2 nTJ n.2 nTJx h..n 2 nTJ?..n2 nTJi.. 2 nTJ q. 2 qTJT ..{ 2 {TJ?.@Times New Roman--.2 TJ khi .@Times New Roman--. 2 TJ?.@Times New Roman--.2 TJt n.@Times New Roman--. 2 TJ?.@Times New Roman--.2 TJc ta bc.@Times New Roman--. 2 TJ?.@Times New Roman--.2 TJc vo giai o.@Times New Roman--.Y 2 YTJ?.@Times New Roman--._2 _TJn a.@Times New Roman--.t 2 tTJ?..|2 |TJi ma .. 2 TJ?..2 TJi, Thb .. 2 TJ?..2 TJng k cng tr.. 2 TJ?.. 2 TJ .-U.2 U TJthnh cng c.. 2 TJ?..2 TJ quan tr.. 2 TJ?.@Times New Roman--.2 TJng cho .@Times New Roman--. 2 TJ?.@Times New Roman--.#2 # TJng v Nh n .@Times New Roman--.x 2 xTJ?..2 TJc trong xy d.. 2 TJ?.@Times New Roman--.2 TJng v i.@Times New Roman--. 2 TJ?..2 TJu .-U.2 UTJhnh k.. 2 TJ?..2 TJ hoh.. 2 TJ?..2 TJch, chnh s..2 TJch kinh t.. 2 TJ?..% 2 %TJ . 2 *TJ- 2 /TJ 4.2 4TJx h..N 2 NTJ?.@Times New Roman--.V2 VTJi. ik .@Times New Roman--.q 2 qTJ?..x12 xTJu hnh qu trnh pht tri.. 2 TJ?..2 TJn .-U@Times New Roman--. 2 UTJ.@Times New Roman--.] 2 ]TJ?.@Times New Roman--.c2 cTJt n .@Times New Roman--.} 2 }TJ?..2 TJc khng th.. 2 TJ?..2 TJ thi.. 2 TJ?..2 TJu si.. 2 TJ?..2 TJ lii.. 2 TJ?..2 TJu th..0 2 0TJ?.@Times New Roman--.8,2 8TJng k, cc thng tin .@Times New Roman--. 2 TJ?..2 TJ theo st di.. 2 TJ?..2 TJn .-U.2 UTJbi..a 2 aTJ?..hC2 h%TJn tnh hnh, phn tch nguyn nhn, y..Q 2 QTJ?..W2 WTJu th..h 2 hTJ?.@Times New Roman--.p2 pTJ tc .@Times New Roman--. 2 TJ?..2 TJng nh.. 2 TJ?..2 TJm sn .. 2 TJ?..2 TJm c cc .-U.2 UTJgi..a 2 aTJ?..h2 hTJi php h.. 2 TJ?..2 TJu hi.. 2 TJ?..2 TJu cho hi.. 2 TJ?..2 TJu qu.. 2 TJ?.."2 "TJ c../ 2 /TJ?..62 6TJa ho..R 2 RTJ?.@Times New Roman--.X2 XTJt o.@Times New Roman--.j 2 jTJ?..q2 q TJng kinh t.. 2 TJ?.. 2 TJ .- 2 TJ- 2 TJ 2 TJx 2 TJ . 2 TJh.. 2 TJ?..2 TJi. Ngnh .U.2 UTJTh ..f 2 fTJ?.@Times New Roman--.m2 mTJng k i.@Times New Roman--."2 TJ nhanh chng c.. 2 TJ?..2 TJng c.. 2 TJ?..$2 $TJ t.., 2 ,TJ?..42 4TJ chc..F 2 FTJ?..N2 NTJc, t..` 2 `TJ?.@Times New Roman--.h2 hTJng b .@Times New Roman--. 2 TJ?.@Times New Roman--.2 TJc b.@Times New Roman--. 2 TJ?..2 TJi mb .. 2 TJ?..2 TJi cng tc, c.. 2 TJ?..2 TJi .-U.2 UTJti..^ 2 ^TJ?.@Times New Roman--.d#2 dTJn phng php, m .@Times New Roman--. 2 TJ?..2 TJ r.. 2 TJ?..2 TJng h.. 2 TJ?..2 TJ thh.. 2 TJ?..'2 'TJng ch ..I 2 ITJ?..M2 MTJ tiu th..y 2 yTJ?.@Times New Roman--.2 TJng k p .@Times New Roman--. 2 TJ?..2 TJng ngy cng .-U. 2 UTJt..Y 2 YTJ?.@Times New Roman--.a2 aTJt hn nh.@Times New Roman--. 2 TJ?..2 TJng yu c.. 2 TJ?..2 TJu my .. 2 TJ?.@Times New Roman--.2 TJi, a dc.@Times New Roman--. 2 TJ?.@Times New Roman--.&"2 &TJng hn trong i.@Times New Roman--. 2 TJ?..2 TJu ki.. 2 TJ?..2 TJn ni.. 2 TJ?..2 TJn kinh t.. 2 TJ?..2 TJ pht .-)U.2 )UTJtri..)c 2 )cTJ?.@Times New Roman--.)i2 )i TJn trn c s.@Times New Roman--.) 2 )TJ?.@Times New Roman--.)2 )TJ c ch.@Times New Roman--.) 2 )TJ?..)2 )TJ th ..) 2 )TJ?..) 2 )TJ .-)@Times New Roman--.2 )TJtr .@Times New Roman--.) 2 ) TJ?.@Times New Roman--.)2 ) TJng theo .@Times New Roman--.)L 2 )LTJ?.@Times New Roman--.)P2 )PTJnh hh.@Times New Roman--.)s 2 )sTJ?..){2 ){TJng x ht..) 2 )TJ?..)2 )TJi ch..) 2 )TJ?..)2 )TJ ngh..) 2 )TJi..)2 )TJa c s..) 2 )TJ?..) 2 )TJ .-;U.2 ;UTJqu..;d 2 ;dTJ?..;k2 ;kTJn l c..; 2 ;TJ?.@Times New Roman--.;2 ;TJa Nh n .@Times New Roman--.; 2 ;TJ?..;2 ;TJc. Nh ..; 2 ;TJ?.@Times New Roman--.;2 ;TJ , ch.@Times New Roman--.;+ 2 ;+TJ?.@Times New Roman--.;12 ;1TJt l .@Times New Roman--.;G 2 ;GTJ?.@Times New Roman--.;N 2 ;NTJng thng tin .@Times New Roman--.;2 ;TJ .@Times New Roman--.;2 ;TJ.@Times New Roman--.; 2 ;TJ?..;2 ; TJc nng ln v..; 2 ;TJ?..; 2 ;TJ .-NU. 2 NUTJn..N] 2 N]TJ?..Nd2 NdTJi d..Nu 2 NuTJ?..N|2 N| TJng v hnh th..N 2 NTJ?..N2 N TJc, cung c..N 2 NTJ?..N2 NTJp k..N) 2 N)TJ?..N-2 N-TJp th..NE 2 NETJ?..NM"2 NMTJi, khch quan s..N 2 NTJ?..N2 NTJ lih..N 2 NTJ?..N"2 NTJu v tnh hnh .`U.2 `UTJkinh t..`x 2 `xTJ?..` 2 `TJ . 2 `TJ- 2 `TJ `.2 `TJx h..` 2 `TJ?..`42 `TJi hng thng, hng qu v c..`S 2 `STJ?.@Times New Roman--.`Z)2 `ZTJ nm. Cc bo co th .@Times New Roman--.` 2 `TJ?..` 2 `TJn.-`.2 `TJg k g..` 2 ` TJ?..`2 `TJn .sU@Times New Roman--.2 sUTJy g.@Times New Roman--.sw2 sw TJ c thm m ..s 2 sTJ?..s2 sTJt s ..s 2 sTJ?..s2 sTJ ch ..s 2 sTJ?..s2 s TJ tiu quan tr..sG 2 sGTJ?..sN2 sNTJng v..sj 2 sjTJ?..sp2 spTJ t..sz 2 szTJ?.@Times New Roman--.s2 sTJc v.@Times New Roman--.s 2 sTJ?.@Times New Roman--.s2 s TJ tng tr.@Times New Roman--.s 2 sTJ?..s2 sTJng c..s 2 sTJ?..s2 sTJa cc .-U.2 UTJngnh, c.. 2 TJ?.@Times New Roman--.2 TJ nn.@Times New Roman--. 2 TJ?..12 TJc. Ngoi cc Nin gim th  ..I 2 ITJ?.@Times New Roman--.Q/2 QTJng k hng nm, ngnh Th .@Times New Roman--. 2 TJ?..2 TJng k .-U@Times New Roman--. 2 UTJ.@Times New Roman--.]2 ]TJ ch..w 2 wTJ?..2 TJ tr hoc.. 2 TJ?..%2 TJc tham gia tch cg .. 2 TJ?..!2 !TJc cc cu..U 2 UTJ?.@Times New Roman--.]2 ]TJc i.@Times New Roman--.u 2 uTJ?..|2 |TJu tra lu.. 2 TJ?..%2 TJn c quy m ton g .-U.2 UTJqu..d 2 dTJ?.@Times New Roman--.l2 lTJc r.@Times New Roman--. 2 TJ?..2 TJ xy d.. 2 TJ?.@Times New Roman--.2 TJng cc t li.@Times New Roman--. 2 TJ?..2 TJu, s.. 2 TJ?..2 TJ l.-(. 2 (TJi.., 2 ,TJ?..32 3TJu th..K 2 KTJ?..R2 R TJng k quan tr.. 2 TJ?..&2 TJng v cc bo co .U.(2 UTJphn tch c gi tr.. 2 TJ?..2 TJ phh.. 2 TJ?..2 TJc vh.. 2 TJ?.. 2 TJ yu c..2 2 2TJ?..92 9TJu qu..V 2 VTJ?..\2 \TJn l c.. 2 TJ?.@Times New Roman--.(2 TJa Trung ng, cc B .@Times New Roman--. 2 TJ?..2 TJ, .-U@Times New Roman--.2 U TJngnh, cc .@Times New Roman--. 2 TJ?.@Times New Roman--.2 TJa phng..- 2 TJ q.(2 qTJTrong qu trnh chu .. 2 TJ?..2 TJn b.. 2 TJ?.@Times New Roman--.2 TJ .@Times New Roman--. 2 TJ?..%2 %TJi h..7 2 7TJ?..>2 >TJi IX c ..d 2 dTJ?.@Times New Roman--.l2 lTJa X .@Times New Roman--. 2 TJ?..2 TJng, ngnh Th .. 2 TJ?.@Times New Roman--.2 TJng k u.@Times New Roman--.2 TJ .-U@Times New Roman--.2 UTJp .@Times New Roman--.p 2 pTJ?..x2 xTJng nhi.. 2 TJ?..2 TJu yu cu.. 2 TJ?.. 2 TJu thng tin ph..2 2 2TJ?..92 9TJc v..M 2 MTJ?..T2 TTJ cho sou.. 2 TJ?..2 TJn th.. 2 TJ?.@Times New Roman--.2 TJo cc vn.- 2 TJ .2 TJki.. 2 TJ?..2 TJn ch.. 2 TJ?.. 2 TJ .U. 2 UTJy..] 2 ]TJ?..c2 cTJu ch..v 2 vTJ?.@Times New Roman--.~2 ~TJa h .@Times New Roman--. 2 TJ?..2 TJng. Ngnh Th .. 2 TJ?..2 TJng k cu..% 2 %TJu..,2 ,TJng l mu ..[ 2 [TJ?..b 2 bTJt ngnh tch c.. 2 TJ?..2 TJc tri .. 2 TJ?..2 TJn khai, p .---JJTTJJTTJJTTJJSSJJSSJJSSJJSSJJSSIISSIISSIISSIIRRIIRRIIRRIIRRIIRRHHRRHHRRHHRR՜.+,0 hp| - / Title !"#%&'()*+-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~   !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~Root Entry FSZ7Data $1Table,;WordDocument ;FSummaryInformation(J DocumentSummaryInformation8MsoDataStore IC7МS7XVXJWRDEORQ==2 IC7МS7Item PropertiesUCompObj y  F'Microsoft Office Word 97-2003 Document MSWordDocWord.Document.89q