ࡱ> zwxy ZO\p Vi Quang H Ba=#=8@"1 .VnArial1Calibri1Calibri1Calibri1.VnTime1 .VnArial1Calibri1 Calibri1Calibri14Calibri1 Calibri1Calibri1Calibri1,8Calibri18Calibri18Calibri1>Calibri14Calibri1<Calibri1?Calibri1Calibri1 Calibri1h8Cambria1* MS Sans Serif1 .VnArial1Arial1 .VnArial1.Times New Roman1.Times New Roman1.Times New Roman1.Times New Roman1 .VnArial1QCalibri1 QCalibri1QCalibri14QCalibri1 QCalibri1QCalibri1QCalibri1,8QCalibri18QCalibri18QCalibri1>QCalibri14QCalibri1<QCalibri1?QCalibri1h8QCambria1QCalibri1 QCalibri"$"#,##0_);\("$"#,##0\)!"$"#,##0_);[Red]\("$"#,##0\)""$"#,##0.00_);\("$"#,##0.00\)'""$"#,##0.00_);[Red]\("$"#,##0.00\)7*2_("$"* #,##0_);_("$"* \(#,##0\);_("$"* "-"_);_(@_).))_(* #,##0_);_(* \(#,##0\);_(* "-"_);_(@_)?,:_("$"* #,##0.00_);_("$"* \(#,##0.00\);_("$"* "-"??_);_(@_)6+1_(* #,##0.00_);_(* \(#,##0.00\);_(* "-"??_);_(@_) #\ ###\ ### ###\ ###\ ###0.0###.0\ ###\ ######.00\ ###\ ###        !         !  - - - - - - - - - - - - - - -!  * * * * * * * * * * * * * * *!  . . . . . . . . . . . . . . .!         !  / / / / / / / / / / / / / / /!  , , , , , , , , , , , , , , ,!         !                !  . . . . . . . . . . . . . . .!  , , , , , , , , , , , , , , ,!  3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3"         "         "                "         "  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1"  4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4"  > > > > > > > > > > > > > > >"                "  9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9"         "  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1"  5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5#  - - - - - - - - - - - - - - -$                 % ff ff7 ff7 ff7 ff7 ff7 ff7 ff7 ff7 ff7 ff7 ff7 ff7 ff7 ff7 ff7 + ) + + + + + + + , * &        '  * * * * * * * * * * * * * * *( P P P P P P P P P P P P P P P P ) P P P P P P P P P P P P P P P P *                *        +   / / / / / / / / / / / / / / /, ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` -  + + + + + + + + + + + + + + +                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 !                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             .         /        0 a> a> a> a> a> a> a> a> a> a> a> a> a> a> a> a> 1        % L %"\ %!\ %"\ %!\ a!\ % % %!\ %#\ %" a!\ %!| %!\ %!\ %!\ a! %!\ %! %# %# %#\ %"| %!<@ @ %"<@ @ %#|@ @ %#<@ @ A|@ @ %\ %# %# %# %# A|@ @ a|@ @ a|@ @ |@ @ |@ @ % ,@ @ || ,Dw}A} 00\);_(*ef;_(@_) }A} 00\);_(*ef;_(@_) }A}0 00\);_(*ef;_(@_) }A}@ 00\);_(*ef;_(@_) }A}P 00\);_(*ef;_(@_) }A}` 00\);_(*ef ;_(@_) }A}p 00\);_(*L;_(@_) }A} 00\);_(*L;_(@_) }A} 00\);_(*L;_(@_) }A} 00\);_(*L;_(@_) }A} 00\);_(*L;_(@_) }A} 00\);_(*L ;_(@_) }A} 00\);_(*23;_(@_) }A} 00\);_(*23;_(@_) }A} 00\);_(*23;_(@_) }A} 00\);_(*23;_(@_) }A} 00\);_(*23;_(@_) }A} 00\);_(*23 ;_(@_) }A}0 00\);_(*;_(@_) }A}@ 00\);_(*;_(@_) }A}P 00\);_(*;_(@_) }A}` 00\);_(*;_(@_) }A}p 00\);_(*;_(@_) }A} 00\);_(* ;_(@_) }A} 00\);_(*;_(@_) }} }00\);_(*;_(@_)  }} 00\);_(*;_(@_) ??? ??? ??? ???}-} 00\);_(*}A} a00\);_(*;_(@_) }A} 00\);_(*;_(@_) }A} 00\);_(*?;_(@_) }A} 00\);_(*23;_(@_) }-} 00\);_(*}}, ??v00\);_(*̙;_(@_)  }A}< }00\);_(*;_(@_) }A}L e00\);_(*;_(@_) }-} 00\);_(*}x}g 00\);_(*;_( }}w ???00\);_(*;_(??? ??? ??? ???}-} 00\);_(*}U} 00\);_(*;_( }-} 00\);_(* 20% - Accent1M 20% - Accent1 ef %20% - Accent1 220% - Accent1 2 220% - Accent1 2 320% - Accent1 2 420% - Accent1 2 520% - Accent1 320% - Accent1 3 220% - Accent1 3 320% - Accent1 3 420% - Accent1 420% - Accent1 4 220% - Accent1 4 320% - Accent1 520% - Accent1 5 220% - Accent1 6 20% - Accent2M" 20% - Accent2 ef %!20% - Accent2 2"20% - Accent2 2 2#20% - Accent2 2 3$20% - Accent2 2 4%20% - Accent2 2 5&20% - Accent2 3'20% - Accent2 3 2(20% - Accent2 3 3)20% - Accent2 3 4*20% - Accent2 4+20% - Accent2 4 2,20% - Accent2 4 3-20% - Accent2 5.20% - Accent2 5 2/20% - Accent2 60 20% - Accent3M& 20% - Accent3 ef %120% - Accent3 2220% - Accent3 2 2320% - Accent3 2 3420% - Accent3 2 4520% - Accent3 2 5620% - Accent3 3720% - Accent3 3 2820% - Accent3 3 3920% - Accent3 3 4:20% - Accent3 4;20% - Accent3 4 2<20% - Accent3 4 3=20% - Accent3 5>20% - Accent3 5 2?20% - Accent3 6@ 20% - Accent4M* 20% - Accent4 ef %A20% - Accent4 2B20% - Accent4 2 2C20% - Accent4 2 3D20% - Accent4 2 4E20% - Accent4 2 5F20% - Accent4 3G20% - Accent4 3 2H20% - Accent4 3 3I20% - Accent4 3 4J20% - Accent4 4K20% - Accent4 4 2L20% - Accent4 4 3M20% - Accent4 5N20% - Accent4 5 2O20% - Accent4 6P 20% - Accent5M. 20% - Accent5 ef %Q20% - Accent5 2R20% - Accent5 2 2S20% - Accent5 2 3T20% - Accent5 2 4U20% - Accent5 2 5V20% - Accent5 3W20% - Accent5 3 2X20% - Accent5 3 3Y20% - Accent5 3 4Z20% - Accent5 4[20% - Accent5 4 2\20% - Accent5 4 3]20% - Accent5 5^20% - Accent5 5 2_20% - Accent5 6` 20% - Accent6M2 20% - Accent6 ef %a20% - Accent6 2b20% - Accent6 2 2c20% - Accent6 2 3d20% - Accent6 2 4e20% - Accent6 2 5f20% - Accent6 3g20% - Accent6 3 2h20% - Accent6 3 3i20% - Accent6 3 4j20% - Accent6 4k20% - Accent6 4 2l20% - Accent6 4 3m20% - Accent6 5n20% - Accent6 5 2o20% - Accent6 6p 40% - Accent1M 40% - Accent1 L %q40% - Accent1 2r40% - Accent1 2 2s40% - Accent1 2 3t40% - Accent1 2 4u40% - Accent1 2 5v40% - Accent1 3w40% - Accent1 3 2x40% - Accent1 3 3y40% - Accent1 3 4z40% - Accent1 4{40% - Accent1 4 2|40% - Accent1 4 3}40% - Accent1 5~40% - Accent1 5 240% - Accent1 6 40% - Accent2M# 40% - Accent2 L渷 %40% - Accent2 240% - Accent2 2 240% - Accent2 2 340% - Accent2 2 440% - Accent2 2 540% - Accent2 340% - Accent2 3 240% - Accent2 3 340% - Accent2 3 440% - Accent2 440% - Accent2 4 240% - Accent2 4 340% - Accent2 540% - Accent2 5 240% - Accent2 6 40% - Accent3M' 40% - Accent3 L %40% - Accent3 240% - Accent3 2 240% - Accent3 2 340% - Accent3 2 440% - Accent3 2 540% - Accent3 340% - Accent3 3 240% - Accent3 3 340% - Accent3 3 440% - Accent3 440% - Accent3 4 240% - Accent3 4 340% - Accent3 540% - Accent3 5 240% - Accent3 6 40% - Accent4M+ 40% - Accent4 L %40% - Accent4 240% - Accent4 2 240% - Accent4 2 340% - Accent4 2 440% - Accent4 2 540% - Accent4 340% - Accent4 3 240% - Accent4 3 340% - Accent4 3 440% - Accent4 440% - Accent4 4 240% - Accent4 4 340% - Accent4 540% - Accent4 5 240% - Accent4 6 40% - Accent5M/ 40% - Accent5 L %40% - Accent5 240% - Accent5 2 240% - Accent5 2 340% - Accent5 2 440% - Accent5 2 540% - Accent5 340% - Accent5 3 240% - Accent5 3 340% - Accent5 3 440% - Accent5 440% - Accent5 4 240% - Accent5 4 340% - Accent5 540% - Accent5 5 240% - Accent5 6 40% - Accent6M3 40% - Accent6 Lմ %40% - Accent6 240% - Accent6 2 240% - Accent6 2 340% - Accent6 2 440% - Accent6 2 540% - Accent6 340% - Accent6 3 240% - Accent6 3 340% - Accent6 3 440% - Accent6 440% - Accent6 4 240% - Accent6 4 340% - Accent6 540% - Accent6 5 240% - Accent6 6 60% - Accent1M 60% - Accent1 23 %60% - Accent1 260% - Accent1 2 260% - Accent1 2 360% - Accent1 2 460% - Accent1 2 560% - Accent1 360% - Accent1 3 260% - Accent1 3 360% - Accent1 3 460% - Accent1 460% - Accent1 4 260% - Accent1 4 360% - Accent1 560% - Accent1 5 260% - Accent1 6 60% - Accent2M$ 60% - Accent2 23ږ %60% - Accent2 260% - Accent2 2 260% - Accent2 2 360% - Accent2 2 460% - Accent2 2 560% - Accent2 360% - Accent2 3 260% - Accent2 3 360% - Accent2 3 460% - Accent2 460% - Accent2 4 260% - Accent2 4 360% - Accent2 560% - Accent2 5 260% - Accent2 6 60% - Accent3M( 60% - Accent3 23כ %60% - Accent3 260% - Accent3 2 260% - Accent3 2 360% - Accent3 2 460% - Accent3 2 560% - Accent3 360% - Accent3 3 260% - Accent3 3 360% - Accent3 3 460% - Accent3 460% - Accent3 4 260% - Accent3 4 360% - Accent3 560% - Accent3 5 260% - Accent3 6 60% - Accent4M, 60% - Accent4 23 %60% - Accent4 260% - Accent4 2 260% - Accent4 2 360% - Accent4 2 460% - Accent4 2 560% - Accent4 360% - Accent4 3 260% - Accent4 3 3 60% - Accent4 3 4 60% - Accent4 4 60% - Accent4 4 2 60% - Accent4 4 3 60% - Accent4 560% - Accent4 5 260% - Accent4 6 60% - Accent5M0 60% - Accent5 23 %60% - Accent5 260% - Accent5 2 260% - Accent5 2 360% - Accent5 2 460% - Accent5 2 560% - Accent5 360% - Accent5 3 260% - Accent5 3 360% - Accent5 3 460% - Accent5 460% - Accent5 4 260% - Accent5 4 360% - Accent5 560% - Accent5 5 260% - Accent5 6 60% - Accent6M4 60% - Accent6 23 %!60% - Accent6 2"60% - Accent6 2 2#60% - Accent6 2 3$60% - Accent6 2 4%60% - Accent6 2 5&60% - Accent6 3'60% - Accent6 3 2(60% - Accent6 3 3)60% - Accent6 3 4*60% - Accent6 4+60% - Accent6 4 2,60% - Accent6 4 3-60% - Accent6 5.60% - Accent6 5 2/60% - Accent6 6 0Accent1AAccent1 O %1 Accent1 22 Accent1 2 23 Accent1 2 34 Accent1 2 45 Accent1 2 56 Accent1 37 Accent1 3 28 Accent1 3 39 Accent1 3 4: Accent1 4; Accent1 4 2< Accent1 4 3= Accent1 5> Accent1 5 2? Accent1 6 @Accent2A!Accent2 PM %A Accent2 2B Accent2 2 2C Accent2 2 3D Accent2 2 4E Accent2 2 5F Accent2 3G Accent2 3 2H Accent2 3 3I Accent2 3 4J Accent2 4K Accent2 4 2L Accent2 4 3M Accent2 5N Accent2 5 2O Accent2 6 PAccent3A%Accent3 Y %Q Accent3 2R Accent3 2 2S Accent3 2 3T Accent3 2 4U Accent3 2 5V Accent3 3W Accent3 3 2X Accent3 3 3Y Accent3 3 4Z Accent3 4[ Accent3 4 2\ Accent3 4 3] Accent3 5^ Accent3 5 2_ Accent3 6 `Accent4A)Accent4 d %a Accent4 2b Accent4 2 2c Accent4 2 3d Accent4 2 4e Accent4 2 5f Accent4 3g Accent4 3 2h Accent4 3 3i Accent4 3 4j Accent4 4k Accent4 4 2l Accent4 4 3m Accent4 5n Accent4 5 2o Accent4 6 pAccent5A-Accent5 K %q Accent5 2r Accent5 2 2s Accent5 2 3t Accent5 2 4u Accent5 2 5v Accent5 3w Accent5 3 2x Accent5 3 3y Accent5 3 4z Accent5 4{ Accent5 4 2| Accent5 4 3} Accent5 5~ Accent5 5 2 Accent5 6 Accent6A1Accent6 F % Accent6 2 Accent6 2 2 Accent6 2 3 Accent6 2 4 Accent6 2 5 Accent6 3 Accent6 3 2 Accent6 3 3 Accent6 3 4 Accent6 4 Accent6 4 2 Accent6 4 3 Accent6 5 Accent6 5 2 Accent6 6Bad9Bad % Bad 2 Bad 2 2 Bad 2 3 Bad 2 4 Bad 2 5 Bad 3 Bad 3 2 Bad 3 3 Bad 3 4 Bad 4 Bad 4 2 Bad 4 3 Bad 5 Bad 5 2 Bad 6 Calculation Calculation }% Calculation 2Calculation 2 2Calculation 2 3Calculation 2 4Calculation 2 5 Calculation 3Calculation 3 2Calculation 3 3Calculation 3 4 Calculation 4Calculation 4 2Calculation 4 3 Calculation 5Calculation 5 2 Calculation 6 Check Cell Check Cell %????????? ??? Check Cell 2Check Cell 2 2Check Cell 2 3Check Cell 2 4Check Cell 2 5 Check Cell 3Check Cell 3 2Check Cell 3 3Check Cell 3 4 Check Cell 4Check Cell 4 2Check Cell 4 3 Check Cell 5Check Cell 5 2 Check Cell 6 Comma( Comma [0] Comma 10 Comma 2 Comma 2 2 Comma 3 Comma 4 Comma 5 Comma 7 2Ɂ&Currencyʁ. Currency [0] Currency 2Explanatory TextG5Explanatory Text %Explanatory Text 2Explanatory Text 2 2Explanatory Text 2 3Explanatory Text 2 4Explanatory Text 2 5Explanatory Text 3Explanatory Text 3 2Explanatory Text 3 3Explanatory Text 3 4Explanatory Text 4Explanatory Text 4 2Explanatory Text 4 3Explanatory Text 5Explanatory Text 5 2Explanatory Text 6 Good;Good a% Good 2 Good 2 2 Good 2 3 Good 2 4 Good 2 5 Good 3 Good 3 2 Good 3 3 Good 3 4 Good 4 Good 4 2 Good 4 3 Good 5 Good 5 2 Good 6 Heading 1G Heading 1 I}%O Heading 1 2 Heading 1 2 2 Heading 1 2 3 Heading 1 2 4 Heading 1 2 5 Heading 1 3 Heading 1 3 2 Heading 1 3 3 Heading 1 3 4 Heading 1 4 Heading 1 4 2 Heading 1 4 3 Heading 1 5 Heading 1 5 2 Heading 1 6 Heading 2G Heading 2 I}%? Heading 2 2 Heading 2 2 2 Heading 2 2 3 Heading 2 2 4 Heading 2 2 5 Heading 2 3 Heading 2 3 2 Heading 2 3 3 Heading 2 3 4 Heading 2 4 Heading 2 4 2 Heading 2 4 3 Heading 2 5 Heading 2 5 2 Heading 2 6 Heading 3G Heading 3 I}%23 Heading 3 2 Heading 3 2 2 Heading 3 2 3 Heading 3 2 4 Heading 3 2 5 Heading 3 3 Heading 3 3 2 Heading 3 3 3 Heading 3 3 4 Heading 3 4 Heading 3 4 2 Heading 3 4 3 Heading 3 5 Heading 3 5 2 Heading 3 6 Heading 49 Heading 4 I}% Heading 4 2 Heading 4 2 2 Heading 4 2 3 Heading 4 2 4! Heading 4 2 5" Heading 4 3# Heading 4 3 2$ Heading 4 3 3% Heading 4 3 4& Heading 4 4' Heading 4 4 2( Heading 4 4 3) Heading 4 5* Heading 4 5 2+ Heading 4 6 ,InputuInput ̙ ??v% -Input 2. Input 2 2/ Input 2 30 Input 2 41 Input 2 5 2Input 33 Input 3 24 Input 3 35 Input 3 4 6Input 47 Input 4 28 Input 4 3 9Input 5: Input 5 2 ;Input 6< Linked CellK Linked Cell }%= Linked Cell 2>Linked Cell 2 2?Linked Cell 2 3@Linked Cell 2 4ALinked Cell 2 5B Linked Cell 3CLinked Cell 3 2DLinked Cell 3 3ELinked Cell 3 4F Linked Cell 4GLinked Cell 4 2HLinked Cell 4 3I Linked Cell 5JLinked Cell 5 2K Linked Cell 6 LNeutralANeutral e%M Neutral 2N Neutral 2 2O Neutral 2 3P Neutral 2 4Q Neutral 2 5R Neutral 3S Neutral 3 2T Neutral 3 3U Neutral 3 4V Neutral 4W Neutral 4 2X Neutral 4 3Y Neutral 5Z Neutral 5 2[ Neutral 6"Normal\ Normal 113] Normal 120^ Normal 121 _Normal 2` Normal 2 10a Normal 2 100b Normal 2 101c Normal 2 102d Normal 2 103e Normal 2 104f Normal 2 105g Normal 2 106h Normal 2 107i Normal 2 108j Normal 2 109k Normal 2 11l Normal 2 110m Normal 2 111n Normal 2 112o Normal 2 113p Normal 2 12q Normal 2 13r Normal 2 14s Normal 2 15t Normal 2 16u Normal 2 17v Normal 2 18w Normal 2 19x Normal 2 2y Normal 2 2 10zNormal 2 2 100{Normal 2 2 101|Normal 2 2 102}Normal 2 2 103~Normal 2 2 104Normal 2 2 105Normal 2 2 106Normal 2 2 107Normal 2 2 108Normal 2 2 109 Normal 2 2 11Normal 2 2 110Normal 2 2 111 Normal 2 2 12 Normal 2 2 13 Normal 2 2 14 Normal 2 2 15 Normal 2 2 16 Normal 2 2 17 Normal 2 2 18 Normal 2 2 19 Normal 2 2 2Normal 2 2 2 10Normal 2 2 2 100Normal 2 2 2 101Normal 2 2 2 102Normal 2 2 2 103Normal 2 2 2 104Normal 2 2 2 105Normal 2 2 2 106Normal 2 2 2 107Normal 2 2 2 108Normal 2 2 2 109Normal 2 2 2 11Normal 2 2 2 110Normal 2 2 2 111Normal 2 2 2 12Normal 2 2 2 13Normal 2 2 2 14Normal 2 2 2 15Normal 2 2 2 16Normal 2 2 2 17Normal 2 2 2 18Normal 2 2 2 19Normal 2 2 2 2Normal 2 2 2 2 10Normal 2 2 2 2 100Normal 2 2 2 2 101Normal 2 2 2 2 102Normal 2 2 2 2 103Normal 2 2 2 2 104Normal 2 2 2 2 105Normal 2 2 2 2 106Normal 2 2 2 2 107Normal 2 2 2 2 108Normal 2 2 2 2 109Normal 2 2 2 2 11Normal 2 2 2 2 110Normal 2 2 2 2 12Normal 2 2 2 2 13Normal 2 2 2 2 14Normal 2 2 2 2 15Normal 2 2 2 2 16Normal 2 2 2 2 17Normal 2 2 2 2 18Normal 2 2 2 2 19Normal 2 2 2 2 2Normal 2 2 2 2 2 10Normal 2 2 2 2 2 100Normal 2 2 2 2 2 101Normal 2 2 2 2 2 102Normal 2 2 2 2 2 103Normal 2 2 2 2 2 104Normal 2 2 2 2 2 105Normal 2 2 2 2 2 106Normal 2 2 2 2 2 107Normal 2 2 2 2 2 108Normal 2 2 2 2 2 109Normal 2 2 2 2 2 11Normal 2 2 2 2 2 110Normal 2 2 2 2 2 12Normal 2 2 2 2 2 13Normal 2 2 2 2 2 14Normal 2 2 2 2 2 15Normal 2 2 2 2 2 16Normal 2 2 2 2 2 17Normal 2 2 2 2 2 18Normal 2 2 2 2 2 19Normal 2 2 2 2 2 2Normal 2 2 2 2 2 2 10Normal 2 2 2 2 2 2 100Normal 2 2 2 2 2 2 101Normal 2 2 2 2 2 2 102Normal 2 2 2 2 2 2 103Normal 2 2 2 2 2 2 104Normal 2 2 2 2 2 2 105Normal 2 2 2 2 2 2 106Normal 2 2 2 2 2 2 107Normal 2 2 2 2 2 2 108Normal 2 2 2 2 2 2 109Normal 2 2 2 2 2 2 11Normal 2 2 2 2 2 2 12Normal 2 2 2 2 2 2 13Normal 2 2 2 2 2 2 14Normal 2 2 2 2 2 2 15Normal 2 2 2 2 2 2 16Normal 2 2 2 2 2 2 17Normal 2 2 2 2 2 2 18Normal 2 2 2 2 2 2 19Normal 2 2 2 2 2 2 2Normal 2 2 2 2 2 2 2 10Normal 2 2 2 2 2 2 2 100Normal 2 2 2 2 2 2 2 101Normal 2 2 2 2 2 2 2 102Normal 2 2 2 2 2 2 2 103Normal 2 2 2 2 2 2 2 104Normal 2 2 2 2 2 2 2 105Normal 2 2 2 2 2 2 2 106Normal 2 2 2 2 2 2 2 107Normal 2 2 2 2 2 2 2 108Normal 2 2 2 2 2 2 2 109Normal 2 2 2 2 2 2 2 11Normal 2 2 2 2 2 2 2 12Normal 2 2 2 2 2 2 2 13Normal 2 2 2 2 2 2 2 14Normal 2 2 2 2 2 2 2 15Normal 2 2 2 2 2 2 2 16Normal 2 2 2 2 2 2 2 17Normal 2 2 2 2 2 2 2 18Normal 2 2 2 2 2 2 2 19Normal 2 2 2 2 2 2 2 2Normal 2 2 2 2 2 2 2 2 10Normal 2 2 2 2 2 2 2 2 100Normal 2 2 2 2 2 2 2 2 101Normal 2 2 2 2 2 2 2 2 102Normal 2 2 2 2 2 2 2 2 103Normal 2 2 2 2 2 2 2 2 104Normal 2 2 2 2 2 2 2 2 105Normal 2 2 2 2 2 2 2 2 106Normal 2 2 2 2 2 2 2 2 107Normal 2 2 2 2 2 2 2 2 108Normal 2 2 2 2 2 2 2 2 11Normal 2 2 2 2 2 2 2 2 12 Normal 2 2 2 2 2 2 2 2 13 Normal 2 2 2 2 2 2 2 2 14 Normal 2 2 2 2 2 2 2 2 15 Normal 2 2 2 2 2 2 2 2 16 Normal 2 2 2 2 2 2 2 2 17Normal 2 2 2 2 2 2 2 2 18Normal 2 2 2 2 2 2 2 2 19Normal 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Normal 2 2 2 2 2 2 2 2 2 10!Normal 2 2 2 2 2 2 2 2 2 100!Normal 2 2 2 2 2 2 2 2 2 101!Normal 2 2 2 2 2 2 2 2 2 102!Normal 2 2 2 2 2 2 2 2 2 103!Normal 2 2 2 2 2 2 2 2 2 104!Normal 2 2 2 2 2 2 2 2 2 105!Normal 2 2 2 2 2 2 2 2 2 106!Normal 2 2 2 2 2 2 2 2 2 107!Normal 2 2 2 2 2 2 2 2 2 108 Normal 2 2 2 2 2 2 2 2 2 11 Normal 2 2 2 2 2 2 2 2 2 12 Normal 2 2 2 2 2 2 2 2 2 13 Normal 2 2 2 2 2 2 2 2 2 14 Normal 2 2 2 2 2 2 2 2 2 15 Normal 2 2 2 2 2 2 2 2 2 16 !Normal 2 2 2 2 2 2 2 2 2 17 "Normal 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 #Normal 2 2 2 2 2 2 2 2 2 19$Normal 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2"%Normal 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 10#&Normal 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 100#'Normal 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 101#(Normal 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 102#)Normal 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 103#*Normal 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 104#+Normal 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 105#,Normal 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 106#-Normal 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 107#.Normal 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 108"/Normal 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 11"0Normal 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 12"1Normal 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 13"2Normal 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 14"3Normal 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 15"4Normal 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 16"5Normal 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 17"6Normal 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18"7Normal 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 19!8Normal 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2"9Normal 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20":Normal 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 21";Normal 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22"<Normal 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 23"=Normal 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24">Normal 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 25"?Normal 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 26"@Normal 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 27"ANormal 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 28"BNormal 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 29!CNormal 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3"DNormal 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 30"ENormal 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 31"FNormal 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 32"GNormal 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 33"HNormal 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 34"INormal 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 35"JNormal 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 36"KNormal 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 37"LNormal 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 38"MNormal 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 39!NNormal 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4"ONormal 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 40"PNormal 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 41"QNormal 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 42"RNormal 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 43"SNormal 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 44"TNormal 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 45"UNormal 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 46"VNormal 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 47"WNormal 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 48"XNormal 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 49!YNormal 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 5"ZNormal 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 50"[Normal 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 51"\Normal 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 52"]Normal 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 53"^Normal 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 54"_Normal 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 55"`Normal 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 56"aNormal 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 57"bNormal 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 58"cNormal 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 59!dNormal 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 6"eNormal 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 60"fNormal 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 61"gNormal 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 62"hNormal 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 63"iNormal 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 64"jNormal 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 65"kNormal 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 66"lNormal 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 67"mNormal 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 68"nNormal 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 69!oNormal 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 7"pNormal 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 70"qNormal 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 71"rNormal 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 72"sNormal 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 73"tNormal 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 74"uNormal 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 75"vNormal 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 76"wNormal 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 77"xNormal 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 78"yNormal 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 79!zNormal 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 8"{Normal 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 80"|Normal 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 81"}Normal 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 82"~Normal 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 83"Normal 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 84"Normal 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 85"Normal 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 86"Normal 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 87"Normal 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 88"Normal 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 89!Normal 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 9"Normal 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 90"Normal 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 91"Normal 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 92"Normal 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 93"Normal 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 94"Normal 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 95"Normal 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 96"Normal 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 97"Normal 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 98"Normal 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 99 Normal 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 Normal 2 2 2 2 2 2 2 2 2 21 Normal 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22 Normal 2 2 2 2 2 2 2 2 2 23 Normal 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 Normal 2 2 2 2 2 2 2 2 2 25 Normal 2 2 2 2 2 2 2 2 2 26 Normal 2 2 2 2 2 2 2 2 2 27 Normal 2 2 2 2 2 2 2 2 2 28 Normal 2 2 2 2 2 2 2 2 2 29Normal 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 Normal 2 2 2 2 2 2 2 2 2 30 Normal 2 2 2 2 2 2 2 2 2 31 Normal 2 2 2 2 2 2 2 2 2 32 Normal 2 2 2 2 2 2 2 2 2 33 Normal 2 2 2 2 2 2 2 2 2 34 Normal 2 2 2 2 2 2 2 2 2 35 Normal 2 2 2 2 2 2 2 2 2 36 Normal 2 2 2 2 2 2 2 2 2 37 Normal 2 2 2 2 2 2 2 2 2 38 Normal 2 2 2 2 2 2 2 2 2 39Normal 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 Normal 2 2 2 2 2 2 2 2 2 40 Normal 2 2 2 2 2 2 2 2 2 41 Normal 2 2 2 2 2 2 2 2 2 42 Normal 2 2 2 2 2 2 2 2 2 43 Normal 2 2 2 2 2 2 2 2 2 44 Normal 2 2 2 2 2 2 2 2 2 45 Normal 2 2 2 2 2 2 2 2 2 46 Normal 2 2 2 2 2 2 2 2 2 47 Normal 2 2 2 2 2 2 2 2 2 48 Normal 2 2 2 2 2 2 2 2 2 49Normal 2 2 2 2 2 2 2 2 2 5 Normal 2 2 2 2 2 2 2 2 2 50 Normal 2 2 2 2 2 2 2 2 2 51 Normal 2 2 2 2 2 2 2 2 2 52 Normal 2 2 2 2 2 2 2 2 2 53 Normal 2 2 2 2 2 2 2 2 2 54 Normal 2 2 2 2 2 2 2 2 2 55 Normal 2 2 2 2 2 2 2 2 2 56 Normal 2 2 2 2 2 2 2 2 2 57 Normal 2 2 2 2 2 2 2 2 2 58 Normal 2 2 2 2 2 2 2 2 2 59Normal 2 2 2 2 2 2 2 2 2 6 Normal 2 2 2 2 2 2 2 2 2 60 Normal 2 2 2 2 2 2 2 2 2 61 Normal 2 2 2 2 2 2 2 2 2 62 Normal 2 2 2 2 2 2 2 2 2 63 Normal 2 2 2 2 2 2 2 2 2 64 Normal 2 2 2 2 2 2 2 2 2 65 Normal 2 2 2 2 2 2 2 2 2 66 Normal 2 2 2 2 2 2 2 2 2 67 Normal 2 2 2 2 2 2 2 2 2 68 Normal 2 2 2 2 2 2 2 2 2 69Normal 2 2 2 2 2 2 2 2 2 7 Normal 2 2 2 2 2 2 2 2 2 70 Normal 2 2 2 2 2 2 2 2 2 71 Normal 2 2 2 2 2 2 2 2 2 72 Normal 2 2 2 2 2 2 2 2 2 73 Normal 2 2 2 2 2 2 2 2 2 74 Normal 2 2 2 2 2 2 2 2 2 75 Normal 2 2 2 2 2 2 2 2 2 76 Normal 2 2 2 2 2 2 2 2 2 77 Normal 2 2 2 2 2 2 2 2 2 78 Normal 2 2 2 2 2 2 2 2 2 79Normal 2 2 2 2 2 2 2 2 2 8 Normal 2 2 2 2 2 2 2 2 2 80 Normal 2 2 2 2 2 2 2 2 2 81 Normal 2 2 2 2 2 2 2 2 2 82 Normal 2 2 2 2 2 2 2 2 2 83 Normal 2 2 2 2 2 2 2 2 2 84 Normal 2 2 2 2 2 2 2 2 2 85 Normal 2 2 2 2 2 2 2 2 2 86 Normal 2 2 2 2 2 2 2 2 2 87 Normal 2 2 2 2 2 2 2 2 2 88 Normal 2 2 2 2 2 2 2 2 2 89Normal 2 2 2 2 2 2 2 2 2 9 Normal 2 2 2 2 2 2 2 2 2 90 Normal 2 2 2 2 2 2 2 2 2 91 Normal 2 2 2 2 2 2 2 2 2 92 Normal 2 2 2 2 2 2 2 2 2 93 Normal 2 2 2 2 2 2 2 2 2 94 Normal 2 2 2 2 2 2 2 2 2 95 Normal 2 2 2 2 2 2 2 2 2 96 Normal 2 2 2 2 2 2 2 2 2 97 Normal 2 2 2 2 2 2 2 2 2 98 Normal 2 2 2 2 2 2 2 2 2 99Normal 2 2 2 2 2 2 2 2 20Normal 2 2 2 2 2 2 2 2 21Normal 2 2 2 2 2 2 2 2 22Normal 2 2 2 2 2 2 2 2 23Normal 2 2 2 2 2 2 2 2 24Normal 2 2 2 2 2 2 2 2 25Normal 2 2 2 2 2 2 2 2 26Normal 2 2 2 2 2 2 2 2 27Normal 2 2 2 2 2 2 2 2 28Normal 2 2 2 2 2 2 2 2 29Normal 2 2 2 2 2 2 2 2 3Normal 2 2 2 2 2 2 2 2 30Normal 2 2 2 2 2 2 2 2 31Normal 2 2 2 2 2 2 2 2 32Normal 2 2 2 2 2 2 2 2 33Normal 2 2 2 2 2 2 2 2 34Normal 2 2 2 2 2 2 2 2 35Normal 2 2 2 2 2 2 2 2 36Normal 2 2 2 2 2 2 2 2 37Normal 2 2 2 2 2 2 2 2 38Normal 2 2 2 2 2 2 2 2 39Normal 2 2 2 2 2 2 2 2 4Normal 2 2 2 2 2 2 2 2 40Normal 2 2 2 2 2 2 2 2 41Normal 2 2 2 2 2 2 2 2 42Normal 2 2 2 2 2 2 2 2 43Normal 2 2 2 2 2 2 2 2 44Normal 2 2 2 2 2 2 2 2 45Normal 2 2 2 2 2 2 2 2 46Normal 2 2 2 2 2 2 2 2 47Normal 2 2 2 2 2 2 2 2 48Normal 2 2 2 2 2 2 2 2 49Normal 2 2 2 2 2 2 2 2 5Normal 2 2 2 2 2 2 2 2 50 Normal 2 2 2 2 2 2 2 2 51 Normal 2 2 2 2 2 2 2 2 52 Normal 2 2 2 2 2 2 2 2 53 Normal 2 2 2 2 2 2 2 2 54 Normal 2 2 2 2 2 2 2 2 55Normal 2 2 2 2 2 2 2 2 56Normal 2 2 2 2 2 2 2 2 57Normal 2 2 2 2 2 2 2 2 58Normal 2 2 2 2 2 2 2 2 59Normal 2 2 2 2 2 2 2 2 6Normal 2 2 2 2 2 2 2 2 60Normal 2 2 2 2 2 2 2 2 61Normal 2 2 2 2 2 2 2 2 62Normal 2 2 2 2 2 2 2 2 63Normal 2 2 2 2 2 2 2 2 64Normal 2 2 2 2 2 2 2 2 65Normal 2 2 2 2 2 2 2 2 66Normal 2 2 2 2 2 2 2 2 67Normal 2 2 2 2 2 2 2 2 68Normal 2 2 2 2 2 2 2 2 69Normal 2 2 2 2 2 2 2 2 7Normal 2 2 2 2 2 2 2 2 70Normal 2 2 2 2 2 2 2 2 71 Normal 2 2 2 2 2 2 2 2 72!Normal 2 2 2 2 2 2 2 2 73"Normal 2 2 2 2 2 2 2 2 74#Normal 2 2 2 2 2 2 2 2 75$Normal 2 2 2 2 2 2 2 2 76%Normal 2 2 2 2 2 2 2 2 77&Normal 2 2 2 2 2 2 2 2 78'Normal 2 2 2 2 2 2 2 2 79(Normal 2 2 2 2 2 2 2 2 8)Normal 2 2 2 2 2 2 2 2 80*Normal 2 2 2 2 2 2 2 2 81+Normal 2 2 2 2 2 2 2 2 82,Normal 2 2 2 2 2 2 2 2 83-Normal 2 2 2 2 2 2 2 2 84.Normal 2 2 2 2 2 2 2 2 85/Normal 2 2 2 2 2 2 2 2 860Normal 2 2 2 2 2 2 2 2 871Normal 2 2 2 2 2 2 2 2 882Normal 2 2 2 2 2 2 2 2 893Normal 2 2 2 2 2 2 2 2 94Normal 2 2 2 2 2 2 2 2 905Normal 2 2 2 2 2 2 2 2 916Normal 2 2 2 2 2 2 2 2 927Normal 2 2 2 2 2 2 2 2 938Normal 2 2 2 2 2 2 2 2 949Normal 2 2 2 2 2 2 2 2 95:Normal 2 2 2 2 2 2 2 2 96;Normal 2 2 2 2 2 2 2 2 97<Normal 2 2 2 2 2 2 2 2 98=Normal 2 2 2 2 2 2 2 2 99>Normal 2 2 2 2 2 2 2 20?Normal 2 2 2 2 2 2 2 21@Normal 2 2 2 2 2 2 2 22ANormal 2 2 2 2 2 2 2 23BNormal 2 2 2 2 2 2 2 24CNormal 2 2 2 2 2 2 2 25DNormal 2 2 2 2 2 2 2 26ENormal 2 2 2 2 2 2 2 27FNormal 2 2 2 2 2 2 2 28GNormal 2 2 2 2 2 2 2 29HNormal 2 2 2 2 2 2 2 3INormal 2 2 2 2 2 2 2 30JNormal 2 2 2 2 2 2 2 31KNormal 2 2 2 2 2 2 2 32LNormal 2 2 2 2 2 2 2 33MNormal 2 2 2 2 2 2 2 34NNormal 2 2 2 2 2 2 2 35ONormal 2 2 2 2 2 2 2 36PNormal 2 2 2 2 2 2 2 37QNormal 2 2 2 2 2 2 2 38RNormal 2 2 2 2 2 2 2 39SNormal 2 2 2 2 2 2 2 4TNormal 2 2 2 2 2 2 2 40UNormal 2 2 2 2 2 2 2 41VNormal 2 2 2 2 2 2 2 42WNormal 2 2 2 2 2 2 2 43XNormal 2 2 2 2 2 2 2 44YNormal 2 2 2 2 2 2 2 45ZNormal 2 2 2 2 2 2 2 46[Normal 2 2 2 2 2 2 2 47\Normal 2 2 2 2 2 2 2 48]Normal 2 2 2 2 2 2 2 49^Normal 2 2 2 2 2 2 2 5_Normal 2 2 2 2 2 2 2 50`Normal 2 2 2 2 2 2 2 51aNormal 2 2 2 2 2 2 2 52bNormal 2 2 2 2 2 2 2 53cNormal 2 2 2 2 2 2 2 54dNormal 2 2 2 2 2 2 2 55eNormal 2 2 2 2 2 2 2 56fNormal 2 2 2 2 2 2 2 57gNormal 2 2 2 2 2 2 2 58hNormal 2 2 2 2 2 2 2 59iNormal 2 2 2 2 2 2 2 6jNormal 2 2 2 2 2 2 2 60kNormal 2 2 2 2 2 2 2 61lNormal 2 2 2 2 2 2 2 62mNormal 2 2 2 2 2 2 2 63nNormal 2 2 2 2 2 2 2 64oNormal 2 2 2 2 2 2 2 65pNormal 2 2 2 2 2 2 2 66qNormal 2 2 2 2 2 2 2 67rNormal 2 2 2 2 2 2 2 68sNormal 2 2 2 2 2 2 2 69tNormal 2 2 2 2 2 2 2 7uNormal 2 2 2 2 2 2 2 70vNormal 2 2 2 2 2 2 2 71wNormal 2 2 2 2 2 2 2 72xNormal 2 2 2 2 2 2 2 73yNormal 2 2 2 2 2 2 2 74zNormal 2 2 2 2 2 2 2 75{Normal 2 2 2 2 2 2 2 76|Normal 2 2 2 2 2 2 2 77}Normal 2 2 2 2 2 2 2 78~Normal 2 2 2 2 2 2 2 79Normal 2 2 2 2 2 2 2 8Normal 2 2 2 2 2 2 2 80Normal 2 2 2 2 2 2 2 81Normal 2 2 2 2 2 2 2 82Normal 2 2 2 2 2 2 2 83Normal 2 2 2 2 2 2 2 84Normal 2 2 2 2 2 2 2 85Normal 2 2 2 2 2 2 2 86Normal 2 2 2 2 2 2 2 87Normal 2 2 2 2 2 2 2 88Normal 2 2 2 2 2 2 2 89Normal 2 2 2 2 2 2 2 9Normal 2 2 2 2 2 2 2 90Normal 2 2 2 2 2 2 2 91Normal 2 2 2 2 2 2 2 92Normal 2 2 2 2 2 2 2 93Normal 2 2 2 2 2 2 2 94Normal 2 2 2 2 2 2 2 95Normal 2 2 2 2 2 2 2 96Normal 2 2 2 2 2 2 2 97Normal 2 2 2 2 2 2 2 98Normal 2 2 2 2 2 2 2 99Normal 2 2 2 2 2 2 20Normal 2 2 2 2 2 2 21Normal 2 2 2 2 2 2 22Normal 2 2 2 2 2 2 23Normal 2 2 2 2 2 2 24Normal 2 2 2 2 2 2 25Normal 2 2 2 2 2 2 26Normal 2 2 2 2 2 2 27Normal 2 2 2 2 2 2 28Normal 2 2 2 2 2 2 29Normal 2 2 2 2 2 2 3Normal 2 2 2 2 2 2 3 2Normal 2 2 2 2 2 2 30Normal 2 2 2 2 2 2 31Normal 2 2 2 2 2 2 32Normal 2 2 2 2 2 2 33Normal 2 2 2 2 2 2 34Normal 2 2 2 2 2 2 35Normal 2 2 2 2 2 2 36Normal 2 2 2 2 2 2 37Normal 2 2 2 2 2 2 38Normal 2 2 2 2 2 2 39Normal 2 2 2 2 2 2 4Normal 2 2 2 2 2 2 40Normal 2 2 2 2 2 2 41Normal 2 2 2 2 2 2 42Normal 2 2 2 2 2 2 43Normal 2 2 2 2 2 2 44Normal 2 2 2 2 2 2 45Normal 2 2 2 2 2 2 46Normal 2 2 2 2 2 2 47Normal 2 2 2 2 2 2 48Normal 2 2 2 2 2 2 49Normal 2 2 2 2 2 2 5Normal 2 2 2 2 2 2 50Normal 2 2 2 2 2 2 51Normal 2 2 2 2 2 2 52Normal 2 2 2 2 2 2 53Normal 2 2 2 2 2 2 54Normal 2 2 2 2 2 2 55Normal 2 2 2 2 2 2 56Normal 2 2 2 2 2 2 57Normal 2 2 2 2 2 2 58Normal 2 2 2 2 2 2 59Normal 2 2 2 2 2 2 6Normal 2 2 2 2 2 2 60Normal 2 2 2 2 2 2 61Normal 2 2 2 2 2 2 62Normal 2 2 2 2 2 2 63Normal 2 2 2 2 2 2 64Normal 2 2 2 2 2 2 65Normal 2 2 2 2 2 2 66Normal 2 2 2 2 2 2 67Normal 2 2 2 2 2 2 68Normal 2 2 2 2 2 2 69Normal 2 2 2 2 2 2 7Normal 2 2 2 2 2 2 70Normal 2 2 2 2 2 2 71Normal 2 2 2 2 2 2 72Normal 2 2 2 2 2 2 73Normal 2 2 2 2 2 2 74Normal 2 2 2 2 2 2 75Normal 2 2 2 2 2 2 76Normal 2 2 2 2 2 2 77Normal 2 2 2 2 2 2 78Normal 2 2 2 2 2 2 79Normal 2 2 2 2 2 2 8Normal 2 2 2 2 2 2 80Normal 2 2 2 2 2 2 81Normal 2 2 2 2 2 2 82Normal 2 2 2 2 2 2 83Normal 2 2 2 2 2 2 84Normal 2 2 2 2 2 2 85Normal 2 2 2 2 2 2 86Normal 2 2 2 2 2 2 87Normal 2 2 2 2 2 2 88Normal 2 2 2 2 2 2 89Normal 2 2 2 2 2 2 9Normal 2 2 2 2 2 2 90Normal 2 2 2 2 2 2 91Normal 2 2 2 2 2 2 92Normal 2 2 2 2 2 2 93Normal 2 2 2 2 2 2 94Normal 2 2 2 2 2 2 95Normal 2 2 2 2 2 2 96Normal 2 2 2 2 2 2 97Normal 2 2 2 2 2 2 98Normal 2 2 2 2 2 2 99Normal 2 2 2 2 2 20Normal 2 2 2 2 2 21Normal 2 2 2 2 2 22Normal 2 2 2 2 2 23Normal 2 2 2 2 2 24Normal 2 2 2 2 2 25Normal 2 2 2 2 2 26Normal 2 2 2 2 2 27Normal 2 2 2 2 2 28Normal 2 2 2 2 2 29Normal 2 2 2 2 2 3Normal 2 2 2 2 2 3 2Normal 2 2 2 2 2 3 2 2Normal 2 2 2 2 2 30Normal 2 2 2 2 2 31Normal 2 2 2 2 2 32Normal 2 2 2 2 2 33Normal 2 2 2 2 2 34Normal 2 2 2 2 2 35Normal 2 2 2 2 2 36Normal 2 2 2 2 2 37Normal 2 2 2 2 2 38Normal 2 2 2 2 2 39Normal 2 2 2 2 2 4Normal 2 2 2 2 2 40Normal 2 2 2 2 2 41Normal 2 2 2 2 2 42Normal 2 2 2 2 2 43 Normal 2 2 2 2 2 44 Normal 2 2 2 2 2 45 Normal 2 2 2 2 2 46 Normal 2 2 2 2 2 47 Normal 2 2 2 2 2 48Normal 2 2 2 2 2 49Normal 2 2 2 2 2 5Normal 2 2 2 2 2 50Normal 2 2 2 2 2 51Normal 2 2 2 2 2 52Normal 2 2 2 2 2 53Normal 2 2 2 2 2 54Normal 2 2 2 2 2 55Normal 2 2 2 2 2 56Normal 2 2 2 2 2 57Normal 2 2 2 2 2 58Normal 2 2 2 2 2 59Normal 2 2 2 2 2 6Normal 2 2 2 2 2 60Normal 2 2 2 2 2 61Normal 2 2 2 2 2 62Normal 2 2 2 2 2 63Normal 2 2 2 2 2 64 Normal 2 2 2 2 2 65!Normal 2 2 2 2 2 66"Normal 2 2 2 2 2 67#Normal 2 2 2 2 2 68$Normal 2 2 2 2 2 69%Normal 2 2 2 2 2 7&Normal 2 2 2 2 2 70'Normal 2 2 2 2 2 71(Normal 2 2 2 2 2 72)Normal 2 2 2 2 2 73*Normal 2 2 2 2 2 74+Normal 2 2 2 2 2 75,Normal 2 2 2 2 2 76-Normal 2 2 2 2 2 77.Normal 2 2 2 2 2 78/Normal 2 2 2 2 2 790Normal 2 2 2 2 2 81Normal 2 2 2 2 2 802Normal 2 2 2 2 2 813Normal 2 2 2 2 2 824Normal 2 2 2 2 2 835Normal 2 2 2 2 2 846Normal 2 2 2 2 2 857Normal 2 2 2 2 2 868Normal 2 2 2 2 2 879Normal 2 2 2 2 2 88:Normal 2 2 2 2 2 89;Normal 2 2 2 2 2 9<Normal 2 2 2 2 2 90=Normal 2 2 2 2 2 91>Normal 2 2 2 2 2 92?Normal 2 2 2 2 2 93@Normal 2 2 2 2 2 94ANormal 2 2 2 2 2 95BNormal 2 2 2 2 2 96CNormal 2 2 2 2 2 97DNormal 2 2 2 2 2 98ENormal 2 2 2 2 2 99FNormal 2 2 2 2 20GNormal 2 2 2 2 21HNormal 2 2 2 2 22INormal 2 2 2 2 23JNormal 2 2 2 2 24KNormal 2 2 2 2 25LNormal 2 2 2 2 26MNormal 2 2 2 2 27NNormal 2 2 2 2 28ONormal 2 2 2 2 29PNormal 2 2 2 2 3QNormal 2 2 2 2 3 2RNormal 2 2 2 2 3 2 2SNormal 2 2 2 2 3 2 2 2TNormal 2 2 2 2 3 3UNormal 2 2 2 2 30VNormal 2 2 2 2 31WNormal 2 2 2 2 32XNormal 2 2 2 2 33YNormal 2 2 2 2 34ZNormal 2 2 2 2 35[Normal 2 2 2 2 36\Normal 2 2 2 2 37]Normal 2 2 2 2 38^Normal 2 2 2 2 39_Normal 2 2 2 2 4`Normal 2 2 2 2 4 2aNormal 2 2 2 2 40bNormal 2 2 2 2 41cNormal 2 2 2 2 42dNormal 2 2 2 2 43eNormal 2 2 2 2 44fNormal 2 2 2 2 45gNormal 2 2 2 2 46hNormal 2 2 2 2 47iNormal 2 2 2 2 48jNormal 2 2 2 2 49kNormal 2 2 2 2 5lNormal 2 2 2 2 50mNormal 2 2 2 2 51nNormal 2 2 2 2 52oNormal 2 2 2 2 53pNormal 2 2 2 2 54qNormal 2 2 2 2 55rNormal 2 2 2 2 56sNormal 2 2 2 2 57tNormal 2 2 2 2 58uNormal 2 2 2 2 59vNormal 2 2 2 2 6wNormal 2 2 2 2 60xNormal 2 2 2 2 61yNormal 2 2 2 2 62zNormal 2 2 2 2 63{Normal 2 2 2 2 64|Normal 2 2 2 2 65}Normal 2 2 2 2 66~Normal 2 2 2 2 67Normal 2 2 2 2 68Normal 2 2 2 2 69Normal 2 2 2 2 7Normal 2 2 2 2 70Normal 2 2 2 2 71Normal 2 2 2 2 72Normal 2 2 2 2 73Normal 2 2 2 2 74Normal 2 2 2 2 75Normal 2 2 2 2 76Normal 2 2 2 2 77Normal 2 2 2 2 78Normal 2 2 2 2 79Normal 2 2 2 2 8Normal 2 2 2 2 80Normal 2 2 2 2 81Normal 2 2 2 2 82Normal 2 2 2 2 83Normal 2 2 2 2 84Normal 2 2 2 2 85Normal 2 2 2 2 86Normal 2 2 2 2 87Normal 2 2 2 2 88Normal 2 2 2 2 89Normal 2 2 2 2 9Normal 2 2 2 2 90Normal 2 2 2 2 91Normal 2 2 2 2 92Normal 2 2 2 2 93Normal 2 2 2 2 94Normal 2 2 2 2 95Normal 2 2 2 2 96Normal 2 2 2 2 97Normal 2 2 2 2 98Normal 2 2 2 2 99Normal 2 2 2 20Normal 2 2 2 21Normal 2 2 2 22Normal 2 2 2 23Normal 2 2 2 24Normal 2 2 2 25Normal 2 2 2 26Normal 2 2 2 27Normal 2 2 2 28Normal 2 2 2 29Normal 2 2 2 3Normal 2 2 2 3 2Normal 2 2 2 3 2 2Normal 2 2 2 3 2 2 2Normal 2 2 2 3 2 2 2 2Normal 2 2 2 3 2 3Normal 2 2 2 3 3Normal 2 2 2 3 3 2Normal 2 2 2 30Normal 2 2 2 31Normal 2 2 2 32Normal 2 2 2 33Normal 2 2 2 34Normal 2 2 2 35Normal 2 2 2 36Normal 2 2 2 37Normal 2 2 2 38Normal 2 2 2 39Normal 2 2 2 4Normal 2 2 2 4 2Normal 2 2 2 4 2 2Normal 2 2 2 40Normal 2 2 2 41Normal 2 2 2 42Normal 2 2 2 43Normal 2 2 2 44Normal 2 2 2 45Normal 2 2 2 46Normal 2 2 2 47Normal 2 2 2 48Normal 2 2 2 49Normal 2 2 2 5Normal 2 2 2 50Normal 2 2 2 51Normal 2 2 2 52Normal 2 2 2 53Normal 2 2 2 54Normal 2 2 2 55Normal 2 2 2 56Normal 2 2 2 57Normal 2 2 2 58Normal 2 2 2 59Normal 2 2 2 6Normal 2 2 2 60Normal 2 2 2 61Normal 2 2 2 62Normal 2 2 2 63Normal 2 2 2 64Normal 2 2 2 65Normal 2 2 2 66Normal 2 2 2 67Normal 2 2 2 68Normal 2 2 2 69Normal 2 2 2 7Normal 2 2 2 70Normal 2 2 2 71Normal 2 2 2 72Normal 2 2 2 73Normal 2 2 2 74Normal 2 2 2 75Normal 2 2 2 76Normal 2 2 2 77Normal 2 2 2 78Normal 2 2 2 79Normal 2 2 2 8Normal 2 2 2 80Normal 2 2 2 81Normal 2 2 2 82Normal 2 2 2 83Normal 2 2 2 84Normal 2 2 2 85Normal 2 2 2 86Normal 2 2 2 87Normal 2 2 2 88Normal 2 2 2 89Normal 2 2 2 9Normal 2 2 2 90Normal 2 2 2 91Normal 2 2 2 92Normal 2 2 2 93Normal 2 2 2 94Normal 2 2 2 95Normal 2 2 2 96Normal 2 2 2 97Normal 2 2 2 98Normal 2 2 2 99 Normal 2 2 20 Normal 2 2 21 Normal 2 2 22 Normal 2 2 23 Normal 2 2 24 Normal 2 2 25 Normal 2 2 26 Normal 2 2 27 Normal 2 2 28 Normal 2 2 29 Normal 2 2 3 Normal 2 2 3 2Normal 2 2 3 2 2Normal 2 2 3 2 2 2Normal 2 2 3 2 2 2 2Normal 2 2 3 2 2 2 2 2Normal 2 2 3 2 2 3Normal 2 2 3 2 3Normal 2 2 3 2 3 2Normal 2 2 3 3Normal 2 2 3 3 2Normal 2 2 3 3 2 2Normal 2 2 3 4 Normal 2 2 30 Normal 2 2 31 Normal 2 2 32 Normal 2 2 33 Normal 2 2 34 Normal 2 2 35 Normal 2 2 36 Normal 2 2 37! Normal 2 2 38" Normal 2 2 39# Normal 2 2 4$Normal 2 2 4 2%Normal 2 2 4 2 2&Normal 2 2 4 2 2 2'Normal 2 2 4 3( Normal 2 2 40) Normal 2 2 41* Normal 2 2 42+ Normal 2 2 43, Normal 2 2 44- Normal 2 2 45. Normal 2 2 46/ Normal 2 2 470 Normal 2 2 481 Normal 2 2 492 Normal 2 2 53Normal 2 2 5 24 Normal 2 2 505 Normal 2 2 516 Normal 2 2 527 Normal 2 2 538 Normal 2 2 549 Normal 2 2 55: Normal 2 2 56; Normal 2 2 57< Normal 2 2 58= Normal 2 2 59> Normal 2 2 6? Normal 2 2 60@ Normal 2 2 61A Normal 2 2 62B Normal 2 2 63C Normal 2 2 64D Normal 2 2 65E Normal 2 2 66F Normal 2 2 67G Normal 2 2 68H Normal 2 2 69I Normal 2 2 7J Normal 2 2 70K Normal 2 2 71L Normal 2 2 72M Normal 2 2 73N Normal 2 2 74O Normal 2 2 75P Normal 2 2 76Q Normal 2 2 77R Normal 2 2 78S Normal 2 2 79T Normal 2 2 8U Normal 2 2 80V Normal 2 2 81W Normal 2 2 82X Normal 2 2 83Y Normal 2 2 84Z Normal 2 2 85[ Normal 2 2 86\ Normal 2 2 87] Normal 2 2 88^ Normal 2 2 89_ Normal 2 2 9` Normal 2 2 90a Normal 2 2 91b Normal 2 2 92c Normal 2 2 93d Normal 2 2 94e Normal 2 2 95f Normal 2 2 96g Normal 2 2 97h Normal 2 2 98i Normal 2 2 99j Normal 2 20k Normal 2 21l Normal 2 22m Normal 2 23n Normal 2 24o Normal 2 25p Normal 2 26q Normal 2 27r Normal 2 28s Normal 2 29t Normal 2 3u Normal 2 3 2vNormal 2 3 2 2wNormal 2 3 2 2 2xNormal 2 3 2 2 2 2yNormal 2 3 2 2 2 2 2zNormal 2 3 2 2 2 2 2 2{Normal 2 3 2 2 2 3|Normal 2 3 2 2 3}Normal 2 3 2 2 3 2~Normal 2 3 2 3Normal 2 3 2 3 2Normal 2 3 2 3 2 2Normal 2 3 2 4 Normal 2 3 3Normal 2 3 3 2Normal 2 3 3 2 2Normal 2 3 3 2 2 2Normal 2 3 3 3 Normal 2 3 4Normal 2 3 4 2 Normal 2 30 Normal 2 31 Normal 2 32 Normal 2 33 Normal 2 34 Normal 2 35 Normal 2 36 Normal 2 37 Normal 2 38 Normal 2 39 Normal 2 4 Normal 2 4 2Normal 2 4 2 2Normal 2 4 2 2 2Normal 2 4 2 2 2 2Normal 2 4 2 3 Normal 2 4 3Normal 2 4 3 2 Normal 2 40 Normal 2 41 Normal 2 42 Normal 2 43 Normal 2 44 Normal 2 45 Normal 2 46 Normal 2 47 Normal 2 48 Normal 2 49 Normal 2 5 Normal 2 5 2Normal 2 5 2 2 Normal 2 50 Normal 2 51 Normal 2 52 Normal 2 53 Normal 2 54 Normal 2 55 Normal 2 56 Normal 2 57 Normal 2 58 Normal 2 59 Normal 2 6 Normal 2 60 Normal 2 61 Normal 2 62 Normal 2 63 Normal 2 64 Normal 2 65 Normal 2 66 Normal 2 67 Normal 2 68 Normal 2 69 Normal 2 7 Normal 2 70 Normal 2 71 Normal 2 72 Normal 2 73 Normal 2 74 Normal 2 75 Normal 2 76 Normal 2 77 Normal 2 78 Normal 2 79 Normal 2 8 Normal 2 80 Normal 2 81 Normal 2 82 Normal 2 83 Normal 2 84 Normal 2 85 Normal 2 86 Normal 2 87 Normal 2 88 Normal 2 89 Normal 2 9 Normal 2 90 Normal 2 91 Normal 2 92 Normal 2 93 Normal 2 94 Normal 2 95 Normal 2 96 Normal 2 97 Normal 2 98 Normal 2 99 Normal 37Normal 3 % Normal 3 10 Normal 3 100 Normal 3 101 Normal 3 102 Normal 3 103 Normal 3 104 Normal 3 105 Normal 3 106 Normal 3 107 Normal 3 108 Normal 3 109 Normal 3 11 Normal 3 110 Normal 3 111 Normal 3 12 Normal 3 13 Normal 3 14 Normal 3 15 Normal 3 16 Normal 3 17 Normal 3 18 Normal 3 19 Normal 3 2 Normal 3 2 10Normal 3 2 100Normal 3 2 101Normal 3 2 102Normal 3 2 103Normal 3 2 104Normal 3 2 105Normal 3 2 106Normal 3 2 107Normal 3 2 108Normal 3 2 109 Normal 3 2 11Normal 3 2 110 Normal 3 2 12 Normal 3 2 13 Normal 3 2 14 Normal 3 2 15 Normal 3 2 16 Normal 3 2 17 Normal 3 2 18 Normal 3 2 19 Normal 3 2 2 Normal 3 2 2 10 Normal 3 2 2 100Normal 3 2 2 101Normal 3 2 2 102Normal 3 2 2 103Normal 3 2 2 104Normal 3 2 2 105Normal 3 2 2 106Normal 3 2 2 107Normal 3 2 2 108Normal 3 2 2 109Normal 3 2 2 11Normal 3 2 2 110Normal 3 2 2 12Normal 3 2 2 13Normal 3 2 2 14Normal 3 2 2 15Normal 3 2 2 16Normal 3 2 2 17Normal 3 2 2 18 Normal 3 2 2 19!Normal 3 2 2 2"Normal 3 2 2 2 10#Normal 3 2 2 2 100$Normal 3 2 2 2 101%Normal 3 2 2 2 102&Normal 3 2 2 2 103'Normal 3 2 2 2 104(Normal 3 2 2 2 105)Normal 3 2 2 2 106*Normal 3 2 2 2 107+Normal 3 2 2 2 108,Normal 3 2 2 2 109-Normal 3 2 2 2 11.Normal 3 2 2 2 12/Normal 3 2 2 2 130Normal 3 2 2 2 141Normal 3 2 2 2 152Normal 3 2 2 2 163Normal 3 2 2 2 174Normal 3 2 2 2 185Normal 3 2 2 2 196Normal 3 2 2 2 27Normal 3 2 2 2 2 108Normal 3 2 2 2 2 1009Normal 3 2 2 2 2 101:Normal 3 2 2 2 2 102;Normal 3 2 2 2 2 103<Normal 3 2 2 2 2 104=Normal 3 2 2 2 2 105>Normal 3 2 2 2 2 106?Normal 3 2 2 2 2 107@Normal 3 2 2 2 2 108ANormal 3 2 2 2 2 109BNormal 3 2 2 2 2 11CNormal 3 2 2 2 2 12DNormal 3 2 2 2 2 13ENormal 3 2 2 2 2 14FNormal 3 2 2 2 2 15GNormal 3 2 2 2 2 16HNormal 3 2 2 2 2 17INormal 3 2 2 2 2 18JNormal 3 2 2 2 2 19KNormal 3 2 2 2 2 2LNormal 3 2 2 2 2 2 10MNormal 3 2 2 2 2 2 100NNormal 3 2 2 2 2 2 101ONormal 3 2 2 2 2 2 102PNormal 3 2 2 2 2 2 103QNormal 3 2 2 2 2 2 104RNormal 3 2 2 2 2 2 105SNormal 3 2 2 2 2 2 106TNormal 3 2 2 2 2 2 107UNormal 3 2 2 2 2 2 108VNormal 3 2 2 2 2 2 11WNormal 3 2 2 2 2 2 12XNormal 3 2 2 2 2 2 13YNormal 3 2 2 2 2 2 14ZNormal 3 2 2 2 2 2 15[Normal 3 2 2 2 2 2 16\Normal 3 2 2 2 2 2 17]Normal 3 2 2 2 2 2 18^Normal 3 2 2 2 2 2 19_Normal 3 2 2 2 2 2 2`Normal 3 2 2 2 2 2 2 10aNormal 3 2 2 2 2 2 2 100bNormal 3 2 2 2 2 2 2 101cNormal 3 2 2 2 2 2 2 102dNormal 3 2 2 2 2 2 2 103eNormal 3 2 2 2 2 2 2 104fNormal 3 2 2 2 2 2 2 105gNormal 3 2 2 2 2 2 2 106hNormal 3 2 2 2 2 2 2 107iNormal 3 2 2 2 2 2 2 108jNormal 3 2 2 2 2 2 2 11kNormal 3 2 2 2 2 2 2 12lNormal 3 2 2 2 2 2 2 13mNormal 3 2 2 2 2 2 2 14nNormal 3 2 2 2 2 2 2 15oNormal 3 2 2 2 2 2 2 16pNormal 3 2 2 2 2 2 2 17qNormal 3 2 2 2 2 2 2 18rNormal 3 2 2 2 2 2 2 19sNormal 3 2 2 2 2 2 2 2tNormal 3 2 2 2 2 2 2 2 10uNormal 3 2 2 2 2 2 2 2 100vNormal 3 2 2 2 2 2 2 2 101wNormal 3 2 2 2 2 2 2 2 102xNormal 3 2 2 2 2 2 2 2 103yNormal 3 2 2 2 2 2 2 2 104zNormal 3 2 2 2 2 2 2 2 105{Normal 3 2 2 2 2 2 2 2 106|Normal 3 2 2 2 2 2 2 2 107}Normal 3 2 2 2 2 2 2 2 108~Normal 3 2 2 2 2 2 2 2 11Normal 3 2 2 2 2 2 2 2 12Normal 3 2 2 2 2 2 2 2 13Normal 3 2 2 2 2 2 2 2 14Normal 3 2 2 2 2 2 2 2 15Normal 3 2 2 2 2 2 2 2 16Normal 3 2 2 2 2 2 2 2 17Normal 3 2 2 2 2 2 2 2 18Normal 3 2 2 2 2 2 2 2 19Normal 3 2 2 2 2 2 2 2 2Normal 3 2 2 2 2 2 2 2 20Normal 3 2 2 2 2 2 2 2 21Normal 3 2 2 2 2 2 2 2 22Normal 3 2 2 2 2 2 2 2 23Normal 3 2 2 2 2 2 2 2 24Normal 3 2 2 2 2 2 2 2 25Normal 3 2 2 2 2 2 2 2 26Normal 3 2 2 2 2 2 2 2 27Normal 3 2 2 2 2 2 2 2 28Normal 3 2 2 2 2 2 2 2 29Normal 3 2 2 2 2 2 2 2 3Normal 3 2 2 2 2 2 2 2 30Normal 3 2 2 2 2 2 2 2 31Normal 3 2 2 2 2 2 2 2 32Normal 3 2 2 2 2 2 2 2 33Normal 3 2 2 2 2 2 2 2 34Normal 3 2 2 2 2 2 2 2 35Normal 3 2 2 2 2 2 2 2 36Normal 3 2 2 2 2 2 2 2 37Normal 3 2 2 2 2 2 2 2 38Normal 3 2 2 2 2 2 2 2 39Normal 3 2 2 2 2 2 2 2 4Normal 3 2 2 2 2 2 2 2 40Normal 3 2 2 2 2 2 2 2 41Normal 3 2 2 2 2 2 2 2 42Normal 3 2 2 2 2 2 2 2 43Normal 3 2 2 2 2 2 2 2 44Normal 3 2 2 2 2 2 2 2 45Normal 3 2 2 2 2 2 2 2 46Normal 3 2 2 2 2 2 2 2 47Normal 3 2 2 2 2 2 2 2 48Normal 3 2 2 2 2 2 2 2 49Normal 3 2 2 2 2 2 2 2 5Normal 3 2 2 2 2 2 2 2 50Normal 3 2 2 2 2 2 2 2 51Normal 3 2 2 2 2 2 2 2 52Normal 3 2 2 2 2 2 2 2 53Normal 3 2 2 2 2 2 2 2 54Normal 3 2 2 2 2 2 2 2 55Normal 3 2 2 2 2 2 2 2 56Normal 3 2 2 2 2 2 2 2 57Normal 3 2 2 2 2 2 2 2 58Normal 3 2 2 2 2 2 2 2 59Normal 3 2 2 2 2 2 2 2 6Normal 3 2 2 2 2 2 2 2 60Normal 3 2 2 2 2 2 2 2 61Normal 3 2 2 2 2 2 2 2 62Normal 3 2 2 2 2 2 2 2 63Normal 3 2 2 2 2 2 2 2 64Normal 3 2 2 2 2 2 2 2 65Normal 3 2 2 2 2 2 2 2 66Normal 3 2 2 2 2 2 2 2 67Normal 3 2 2 2 2 2 2 2 68Normal 3 2 2 2 2 2 2 2 69Normal 3 2 2 2 2 2 2 2 7Normal 3 2 2 2 2 2 2 2 70Normal 3 2 2 2 2 2 2 2 71Normal 3 2 2 2 2 2 2 2 72Normal 3 2 2 2 2 2 2 2 73Normal 3 2 2 2 2 2 2 2 74Normal 3 2 2 2 2 2 2 2 75Normal 3 2 2 2 2 2 2 2 76Normal 3 2 2 2 2 2 2 2 77Normal 3 2 2 2 2 2 2 2 78Normal 3 2 2 2 2 2 2 2 79Normal 3 2 2 2 2 2 2 2 8Normal 3 2 2 2 2 2 2 2 80Normal 3 2 2 2 2 2 2 2 81Normal 3 2 2 2 2 2 2 2 82Normal 3 2 2 2 2 2 2 2 83Normal 3 2 2 2 2 2 2 2 84Normal 3 2 2 2 2 2 2 2 85Normal 3 2 2 2 2 2 2 2 86Normal 3 2 2 2 2 2 2 2 87Normal 3 2 2 2 2 2 2 2 88Normal 3 2 2 2 2 2 2 2 89Normal 3 2 2 2 2 2 2 2 9Normal 3 2 2 2 2 2 2 2 90Normal 3 2 2 2 2 2 2 2 91Normal 3 2 2 2 2 2 2 2 92Normal 3 2 2 2 2 2 2 2 93Normal 3 2 2 2 2 2 2 2 94Normal 3 2 2 2 2 2 2 2 95Normal 3 2 2 2 2 2 2 2 96Normal 3 2 2 2 2 2 2 2 97Normal 3 2 2 2 2 2 2 2 98Normal 3 2 2 2 2 2 2 2 99Normal 3 2 2 2 2 2 2 20Normal 3 2 2 2 2 2 2 21Normal 3 2 2 2 2 2 2 22Normal 3 2 2 2 2 2 2 23Normal 3 2 2 2 2 2 2 24Normal 3 2 2 2 2 2 2 25Normal 3 2 2 2 2 2 2 26Normal 3 2 2 2 2 2 2 27Normal 3 2 2 2 2 2 2 28Normal 3 2 2 2 2 2 2 29Normal 3 2 2 2 2 2 2 3Normal 3 2 2 2 2 2 2 30Normal 3 2 2 2 2 2 2 31Normal 3 2 2 2 2 2 2 32Normal 3 2 2 2 2 2 2 33Normal 3 2 2 2 2 2 2 34Normal 3 2 2 2 2 2 2 35Normal 3 2 2 2 2 2 2 36Normal 3 2 2 2 2 2 2 37Normal 3 2 2 2 2 2 2 38Normal 3 2 2 2 2 2 2 39Normal 3 2 2 2 2 2 2 4Normal 3 2 2 2 2 2 2 40Normal 3 2 2 2 2 2 2 41Normal 3 2 2 2 2 2 2 42Normal 3 2 2 2 2 2 2 43Normal 3 2 2 2 2 2 2 44Normal 3 2 2 2 2 2 2 45Normal 3 2 2 2 2 2 2 46Normal 3 2 2 2 2 2 2 47Normal 3 2 2 2 2 2 2 48Normal 3 2 2 2 2 2 2 49Normal 3 2 2 2 2 2 2 5Normal 3 2 2 2 2 2 2 50Normal 3 2 2 2 2 2 2 51Normal 3 2 2 2 2 2 2 52Normal 3 2 2 2 2 2 2 53Normal 3 2 2 2 2 2 2 54Normal 3 2 2 2 2 2 2 55Normal 3 2 2 2 2 2 2 56Normal 3 2 2 2 2 2 2 57Normal 3 2 2 2 2 2 2 58 Normal 3 2 2 2 2 2 2 59 Normal 3 2 2 2 2 2 2 6 Normal 3 2 2 2 2 2 2 60 Normal 3 2 2 2 2 2 2 61 Normal 3 2 2 2 2 2 2 62Normal 3 2 2 2 2 2 2 63Normal 3 2 2 2 2 2 2 64Normal 3 2 2 2 2 2 2 65Normal 3 2 2 2 2 2 2 66Normal 3 2 2 2 2 2 2 67Normal 3 2 2 2 2 2 2 68Normal 3 2 2 2 2 2 2 69Normal 3 2 2 2 2 2 2 7Normal 3 2 2 2 2 2 2 70Normal 3 2 2 2 2 2 2 71Normal 3 2 2 2 2 2 2 72Normal 3 2 2 2 2 2 2 73Normal 3 2 2 2 2 2 2 74Normal 3 2 2 2 2 2 2 75Normal 3 2 2 2 2 2 2 76Normal 3 2 2 2 2 2 2 77Normal 3 2 2 2 2 2 2 78Normal 3 2 2 2 2 2 2 79 Normal 3 2 2 2 2 2 2 8!Normal 3 2 2 2 2 2 2 80"Normal 3 2 2 2 2 2 2 81#Normal 3 2 2 2 2 2 2 82$Normal 3 2 2 2 2 2 2 83%Normal 3 2 2 2 2 2 2 84&Normal 3 2 2 2 2 2 2 85'Normal 3 2 2 2 2 2 2 86(Normal 3 2 2 2 2 2 2 87)Normal 3 2 2 2 2 2 2 88*Normal 3 2 2 2 2 2 2 89+Normal 3 2 2 2 2 2 2 9,Normal 3 2 2 2 2 2 2 90-Normal 3 2 2 2 2 2 2 91.Normal 3 2 2 2 2 2 2 92/Normal 3 2 2 2 2 2 2 930Normal 3 2 2 2 2 2 2 941Normal 3 2 2 2 2 2 2 952Normal 3 2 2 2 2 2 2 963Normal 3 2 2 2 2 2 2 974Normal 3 2 2 2 2 2 2 985Normal 3 2 2 2 2 2 2 996Normal 3 2 2 2 2 2 207Normal 3 2 2 2 2 2 218Normal 3 2 2 2 2 2 229Normal 3 2 2 2 2 2 23:Normal 3 2 2 2 2 2 24;Normal 3 2 2 2 2 2 25<Normal 3 2 2 2 2 2 26=Normal 3 2 2 2 2 2 27>Normal 3 2 2 2 2 2 28?Normal 3 2 2 2 2 2 29@Normal 3 2 2 2 2 2 3ANormal 3 2 2 2 2 2 30BNormal 3 2 2 2 2 2 31CNormal 3 2 2 2 2 2 32DNormal 3 2 2 2 2 2 33ENormal 3 2 2 2 2 2 34FNormal 3 2 2 2 2 2 35GNormal 3 2 2 2 2 2 36HNormal 3 2 2 2 2 2 37INormal 3 2 2 2 2 2 38JNormal 3 2 2 2 2 2 39KNormal 3 2 2 2 2 2 4LNormal 3 2 2 2 2 2 40MNormal 3 2 2 2 2 2 41NNormal 3 2 2 2 2 2 42ONormal 3 2 2 2 2 2 43PNormal 3 2 2 2 2 2 44QNormal 3 2 2 2 2 2 45RNormal 3 2 2 2 2 2 46SNormal 3 2 2 2 2 2 47TNormal 3 2 2 2 2 2 48UNormal 3 2 2 2 2 2 49VNormal 3 2 2 2 2 2 5WNormal 3 2 2 2 2 2 50XNormal 3 2 2 2 2 2 51YNormal 3 2 2 2 2 2 52ZNormal 3 2 2 2 2 2 53[Normal 3 2 2 2 2 2 54\Normal 3 2 2 2 2 2 55]Normal 3 2 2 2 2 2 56^Normal 3 2 2 2 2 2 57_Normal 3 2 2 2 2 2 58`Normal 3 2 2 2 2 2 59aNormal 3 2 2 2 2 2 6bNormal 3 2 2 2 2 2 60cNormal 3 2 2 2 2 2 61dNormal 3 2 2 2 2 2 62eNormal 3 2 2 2 2 2 63fNormal 3 2 2 2 2 2 64gNormal 3 2 2 2 2 2 65hNormal 3 2 2 2 2 2 66iNormal 3 2 2 2 2 2 67jNormal 3 2 2 2 2 2 68kNormal 3 2 2 2 2 2 69lNormal 3 2 2 2 2 2 7mNormal 3 2 2 2 2 2 70nNormal 3 2 2 2 2 2 71oNormal 3 2 2 2 2 2 72pNormal 3 2 2 2 2 2 73qNormal 3 2 2 2 2 2 74rNormal 3 2 2 2 2 2 75sNormal 3 2 2 2 2 2 76tNormal 3 2 2 2 2 2 77uNormal 3 2 2 2 2 2 78vNormal 3 2 2 2 2 2 79wNormal 3 2 2 2 2 2 8xNormal 3 2 2 2 2 2 80yNormal 3 2 2 2 2 2 81zNormal 3 2 2 2 2 2 82{Normal 3 2 2 2 2 2 83|Normal 3 2 2 2 2 2 84}Normal 3 2 2 2 2 2 85~Normal 3 2 2 2 2 2 86Normal 3 2 2 2 2 2 87Normal 3 2 2 2 2 2 88Normal 3 2 2 2 2 2 89Normal 3 2 2 2 2 2 9Normal 3 2 2 2 2 2 90Normal 3 2 2 2 2 2 91Normal 3 2 2 2 2 2 92Normal 3 2 2 2 2 2 93Normal 3 2 2 2 2 2 94Normal 3 2 2 2 2 2 95Normal 3 2 2 2 2 2 96Normal 3 2 2 2 2 2 97Normal 3 2 2 2 2 2 98Normal 3 2 2 2 2 2 99Normal 3 2 2 2 2 20Normal 3 2 2 2 2 21Normal 3 2 2 2 2 22Normal 3 2 2 2 2 23Normal 3 2 2 2 2 24Normal 3 2 2 2 2 25Normal 3 2 2 2 2 26Normal 3 2 2 2 2 27Normal 3 2 2 2 2 28Normal 3 2 2 2 2 29Normal 3 2 2 2 2 3Normal 3 2 2 2 2 30Normal 3 2 2 2 2 31Normal 3 2 2 2 2 32Normal 3 2 2 2 2 33Normal 3 2 2 2 2 34Normal 3 2 2 2 2 35Normal 3 2 2 2 2 36Normal 3 2 2 2 2 37Normal 3 2 2 2 2 38Normal 3 2 2 2 2 39Normal 3 2 2 2 2 4Normal 3 2 2 2 2 40Normal 3 2 2 2 2 41Normal 3 2 2 2 2 42Normal 3 2 2 2 2 43Normal 3 2 2 2 2 44Normal 3 2 2 2 2 45Normal 3 2 2 2 2 46Normal 3 2 2 2 2 47Normal 3 2 2 2 2 48Normal 3 2 2 2 2 49Normal 3 2 2 2 2 5Normal 3 2 2 2 2 50Normal 3 2 2 2 2 51Normal 3 2 2 2 2 52Normal 3 2 2 2 2 53Normal 3 2 2 2 2 54Normal 3 2 2 2 2 55Normal 3 2 2 2 2 56Normal 3 2 2 2 2 57Normal 3 2 2 2 2 58Normal 3 2 2 2 2 59Normal 3 2 2 2 2 6Normal 3 2 2 2 2 60Normal 3 2 2 2 2 61Normal 3 2 2 2 2 62Normal 3 2 2 2 2 63Normal 3 2 2 2 2 64Normal 3 2 2 2 2 65Normal 3 2 2 2 2 66Normal 3 2 2 2 2 67Normal 3 2 2 2 2 68Normal 3 2 2 2 2 69Normal 3 2 2 2 2 7Normal 3 2 2 2 2 70Normal 3 2 2 2 2 71Normal 3 2 2 2 2 72Normal 3 2 2 2 2 73Normal 3 2 2 2 2 74Normal 3 2 2 2 2 75Normal 3 2 2 2 2 76Normal 3 2 2 2 2 77Normal 3 2 2 2 2 78Normal 3 2 2 2 2 79Normal 3 2 2 2 2 8Normal 3 2 2 2 2 80Normal 3 2 2 2 2 81Normal 3 2 2 2 2 82Normal 3 2 2 2 2 83Normal 3 2 2 2 2 84Normal 3 2 2 2 2 85Normal 3 2 2 2 2 86Normal 3 2 2 2 2 87Normal 3 2 2 2 2 88Normal 3 2 2 2 2 89Normal 3 2 2 2 2 9Normal 3 2 2 2 2 90Normal 3 2 2 2 2 91Normal 3 2 2 2 2 92Normal 3 2 2 2 2 93Normal 3 2 2 2 2 94Normal 3 2 2 2 2 95Normal 3 2 2 2 2 96Normal 3 2 2 2 2 97Normal 3 2 2 2 2 98Normal 3 2 2 2 2 99Normal 3 2 2 2 20Normal 3 2 2 2 21Normal 3 2 2 2 22Normal 3 2 2 2 23Normal 3 2 2 2 24Normal 3 2 2 2 25Normal 3 2 2 2 26Normal 3 2 2 2 27Normal 3 2 2 2 28Normal 3 2 2 2 29Normal 3 2 2 2 3Normal 3 2 2 2 3 2Normal 3 2 2 2 30Normal 3 2 2 2 31Normal 3 2 2 2 32Normal 3 2 2 2 33Normal 3 2 2 2 34Normal 3 2 2 2 35Normal 3 2 2 2 36Normal 3 2 2 2 37Normal 3 2 2 2 38Normal 3 2 2 2 39Normal 3 2 2 2 4Normal 3 2 2 2 40Normal 3 2 2 2 41Normal 3 2 2 2 42Normal 3 2 2 2 43Normal 3 2 2 2 44 Normal 3 2 2 2 45 Normal 3 2 2 2 46 Normal 3 2 2 2 47 Normal 3 2 2 2 48 Normal 3 2 2 2 49 Normal 3 2 2 2 5 Normal 3 2 2 2 50 Normal 3 2 2 2 51 Normal 3 2 2 2 52 Normal 3 2 2 2 53 Normal 3 2 2 2 54 Normal 3 2 2 2 55 Normal 3 2 2 2 56 Normal 3 2 2 2 57 Normal 3 2 2 2 58 Normal 3 2 2 2 59 Normal 3 2 2 2 6 Normal 3 2 2 2 60 Normal 3 2 2 2 61 Normal 3 2 2 2 62 Normal 3 2 2 2 63 Normal 3 2 2 2 64 Normal 3 2 2 2 65 Normal 3 2 2 2 66 Normal 3 2 2 2 67 Normal 3 2 2 2 68 Normal 3 2 2 2 69 Normal 3 2 2 2 7 Normal 3 2 2 2 70 Normal 3 2 2 2 71 Normal 3 2 2 2 72 Normal 3 2 2 2 73 Normal 3 2 2 2 74! Normal 3 2 2 2 75" Normal 3 2 2 2 76# Normal 3 2 2 2 77$ Normal 3 2 2 2 78% Normal 3 2 2 2 79& Normal 3 2 2 2 8' Normal 3 2 2 2 80( Normal 3 2 2 2 81) Normal 3 2 2 2 82* Normal 3 2 2 2 83+ Normal 3 2 2 2 84, Normal 3 2 2 2 85- Normal 3 2 2 2 86. Normal 3 2 2 2 87/ Normal 3 2 2 2 880 Normal 3 2 2 2 891 Normal 3 2 2 2 92 Normal 3 2 2 2 903 Normal 3 2 2 2 914 Normal 3 2 2 2 925 Normal 3 2 2 2 936 Normal 3 2 2 2 947 Normal 3 2 2 2 958 Normal 3 2 2 2 969 Normal 3 2 2 2 97: Normal 3 2 2 2 98; Normal 3 2 2 2 99< Normal 3 2 2 20= Normal 3 2 2 21> Normal 3 2 2 22? Normal 3 2 2 23@ Normal 3 2 2 24A Normal 3 2 2 25B Normal 3 2 2 26C Normal 3 2 2 27D Normal 3 2 2 28E Normal 3 2 2 29F Normal 3 2 2 3G Normal 3 2 2 3 2H Normal 3 2 2 3 2 2I Normal 3 2 2 30J Normal 3 2 2 31K Normal 3 2 2 32L Normal 3 2 2 33M Normal 3 2 2 34N Normal 3 2 2 35O Normal 3 2 2 36P Normal 3 2 2 37Q Normal 3 2 2 38R Normal 3 2 2 39S Normal 3 2 2 4T Normal 3 2 2 40U Normal 3 2 2 41V Normal 3 2 2 42W Normal 3 2 2 43X Normal 3 2 2 44Y Normal 3 2 2 45Z Normal 3 2 2 46[ Normal 3 2 2 47\ Normal 3 2 2 48] Normal 3 2 2 49^ Normal 3 2 2 5_ Normal 3 2 2 50` Normal 3 2 2 51a Normal 3 2 2 52b Normal 3 2 2 53c Normal 3 2 2 54d Normal 3 2 2 55e Normal 3 2 2 56f Normal 3 2 2 57g Normal 3 2 2 58h Normal 3 2 2 59i Normal 3 2 2 6j Normal 3 2 2 60k Normal 3 2 2 61l Normal 3 2 2 62m Normal 3 2 2 63n Normal 3 2 2 64o Normal 3 2 2 65p Normal 3 2 2 66q Normal 3 2 2 67r Normal 3 2 2 68s Normal 3 2 2 69t Normal 3 2 2 7u Normal 3 2 2 70v Normal 3 2 2 71w Normal 3 2 2 72x Normal 3 2 2 73y Normal 3 2 2 74z Normal 3 2 2 75{ Normal 3 2 2 76| Normal 3 2 2 77} Normal 3 2 2 78~ Normal 3 2 2 79 Normal 3 2 2 8 Normal 3 2 2 80 Normal 3 2 2 81 Normal 3 2 2 82 Normal 3 2 2 83 Normal 3 2 2 84 Normal 3 2 2 85 Normal 3 2 2 86 Normal 3 2 2 87 Normal 3 2 2 88 Normal 3 2 2 89 Normal 3 2 2 9 Normal 3 2 2 90 Normal 3 2 2 91 Normal 3 2 2 92 Normal 3 2 2 93 Normal 3 2 2 94 Normal 3 2 2 95 Normal 3 2 2 96 Normal 3 2 2 97 Normal 3 2 2 98 Normal 3 2 2 99 Normal 3 2 20 Normal 3 2 21 Normal 3 2 22 Normal 3 2 23 Normal 3 2 24 Normal 3 2 25 Normal 3 2 26 Normal 3 2 27 Normal 3 2 28 Normal 3 2 29 Normal 3 2 3 Normal 3 2 3 2 Normal 3 2 3 2 2 Normal 3 2 3 2 2 2 Normal 3 2 3 3 Normal 3 2 30 Normal 3 2 31 Normal 3 2 32 Normal 3 2 33 Normal 3 2 34 Normal 3 2 35 Normal 3 2 36 Normal 3 2 37 Normal 3 2 38 Normal 3 2 39 Normal 3 2 4 Normal 3 2 4 2 Normal 3 2 40 Normal 3 2 41 Normal 3 2 42 Normal 3 2 43 Normal 3 2 44 Normal 3 2 45 Normal 3 2 46 Normal 3 2 47 Normal 3 2 48 Normal 3 2 49 Normal 3 2 5 Normal 3 2 50 Normal 3 2 51 Normal 3 2 52 Normal 3 2 53 Normal 3 2 54 Normal 3 2 55 Normal 3 2 56 Normal 3 2 57 Normal 3 2 58 Normal 3 2 59 Normal 3 2 6 Normal 3 2 60 Normal 3 2 61 Normal 3 2 62 Normal 3 2 63 Normal 3 2 64 Normal 3 2 65 Normal 3 2 66 Normal 3 2 67 Normal 3 2 68 Normal 3 2 69 Normal 3 2 7 Normal 3 2 70 Normal 3 2 71 Normal 3 2 72 Normal 3 2 73 Normal 3 2 74 Normal 3 2 75 Normal 3 2 76 Normal 3 2 77 Normal 3 2 78 Normal 3 2 79 Normal 3 2 8 Normal 3 2 80 Normal 3 2 81 Normal 3 2 82 Normal 3 2 83 Normal 3 2 84 Normal 3 2 85 Normal 3 2 86 Normal 3 2 87 Normal 3 2 88 Normal 3 2 89 Normal 3 2 9 Normal 3 2 90 Normal 3 2 91 Normal 3 2 92 Normal 3 2 93 Normal 3 2 94 Normal 3 2 95 Normal 3 2 96 Normal 3 2 97 Normal 3 2 98 Normal 3 2 99 Normal 3 20 Normal 3 21 Normal 3 22 Normal 3 23 Normal 3 24 Normal 3 25 Normal 3 26 Normal 3 27 Normal 3 28 Normal 3 29 Normal 3 3 Normal 3 3 2 Normal 3 3 2 2 Normal 3 3 2 2 2 Normal 3 3 2 2 2 2 Normal 3 3 2 3 Normal 3 3 3 Normal 3 3 3 2 Normal 3 30 Normal 3 31 Normal 3 32 Normal 3 33 Normal 3 34 Normal 3 35 Normal 3 36 Normal 3 37 Normal 3 38 Normal 3 39 Normal 3 4 Normal 3 4 2 Normal 3 4 2 2 Normal 3 40 Normal 3 41 Normal 3 42 Normal 3 43 Normal 3 44 Normal 3 45 Normal 3 46 Normal 3 47 Normal 3 48 Normal 3 49 Normal 3 5 Normal 3 50 Normal 3 51 Normal 3 52 Normal 3 53 Normal 3 54 Normal 3 55! Normal 3 56" Normal 3 57# Normal 3 58$ Normal 3 59% Normal 3 6& Normal 3 60' Normal 3 61( Normal 3 62) Normal 3 63* Normal 3 64+ Normal 3 65, Normal 3 66- Normal 3 67. Normal 3 68/ Normal 3 690 Normal 3 71 Normal 3 702 Normal 3 713 Normal 3 724 Normal 3 735 Normal 3 746 Normal 3 757 Normal 3 768 Normal 3 779 Normal 3 78: Normal 3 79; Normal 3 8< Normal 3 80= Normal 3 81> Normal 3 82? Normal 3 83@ Normal 3 84A Normal 3 85B Normal 3 86C Normal 3 87D Normal 3 88E Normal 3 89F Normal 3 9G Normal 3 90H Normal 3 91I Normal 3 92J Normal 3 93K Normal 3 94L Normal 3 95M Normal 3 96N Normal 3 97O Normal 3 98P Normal 3 99 Q Normal 4R Normal 4 2S Normal 4 2 2T Normal 4 2 2 2U Normal 4 2 2 2 2V Normal 4 2 2 2 2 2W Normal 4 2 2 3X Normal 4 2 3Y Normal 4 2 3 2Z Normal 4 3[ Normal 4 3 2\ Normal 4 3 2 2] Normal 4 4 ^ Normal 5_ Normal 5 2 ` Normal 6a Normal 6 2b Normal 6 3c Normal 7 2d Normal 7 3 2e Normal 8 2)f $Normal_Tong tri gia XNK.Hai quan 2 2 g Noteb Note  h Note 2 i Note 2 2 j Note 2 3 k Note 2 4 l Note 2 5 m Note 3 n Note 3 2 o Note 3 3 p Note 3 4 q Note 4 r Note 4 2 s Note 4 3 t Note 5 u Note 5 2 v Note 6 w OutputwOutput ???%????????? ??? x Output 2y Output 2 2z Output 2 3{ Output 2 4| Output 2 5 } Output 3~ Output 3 2 Output 3 3 Output 3 4 Output 4 Output 4 2 Output 4 3 Output 5 Output 5 2 Output 6$Percent Title1Title I}% Title 2 Title 2 2 Title 2 3 Title 2 4 Title 2 5 Title 3 Title 3 2 Title 3 3 Title 3 4 Title 4 Title 4 2 Title 4 3 Title 5 Title 5 2 Title 6 TotalMTotal %OO Total 2 Total 2 2 Total 2 3 Total 2 4 Total 2 5 Total 3 Total 3 2 Total 3 3 Total 3 4 Total 4 Total 4 2 Total 4 3 Total 5 Total 5 2 Total 6 Warning Text? Warning Text % Warning Text 2 Warning Text 2 2 Warning Text 2 3 Warning Text 2 4 Warning Text 2 5 Warning Text 3 Warning Text 3 2 Warning Text 3 3 Warning Text 3 4 Warning Text 4 Warning Text 4 2 Warning Text 4 3 Warning Text 5 Warning Text 5 2 Warning Text 6XTableStyleMedium9PivotStyleLight16` P2! ; 55 W"Cao su1000 USDSn phm t cao su Hng rau quHt iu#Bnh ko v cc sn phm t ngi ccThc n gia sc v nguyn liuQung v khong sn khcThan Du thXng du cc loiHa chtPhn bn cc loiCht do nguyn liuSn phm t cht doG v sn phm g!Nguyn ph liu dt, may, da giy&Thy tinh v cc sn phm t thy tinh qu, kim loi qu v sn phmSt thp cc loiSn phm t st thp in thoi cc loi v linh kin"My nh my quay phim v linh kin Hng ho khcVT&Cht thm, m phm v ch phm v sinhTn hngTnDy in v dy cp inX, si dt cc loi t nguyn chic cc loiChic u tng Bng cc loiDu m ng thc vt Dc phm Giy cc loiHng in gia dng v linh kinKim loi thng khcLinh kin, ph tng tLa mNgNguyn ph liu dc phmNguyn ph liu thuc l$Phng tin vn ti khc v ph tngPh liu st thpSn phm khc t du mSn phm t giy Sn phm t kim loi thng khcThuc tr su v nguyn liu Vi cc loiTng sLngNhm/Mt hng ch yu Hng thy snSa v sn phm saCh phm thc phm khcXngDu DODu FONhin liu bayKh t ha lngSn phm t ha cht Phn U rPhn NPKPhn DAPPhn SA Phn Kali)My vi tnh, sn phm in t & linh kin%My mc, thit b, dng c & ph tng t 9 ch ngi tr xung t trn 9 ch ngi t tiXe my v linh kinThng 4Thng 5Thng 6 T/: Khu vc c vn TTTNNThng 01Thng 02 Tr gi (1000 USD) 6Tr gi v mt hng nhp khu s b cc thng nm 2020Thng 03Thng 7 S b thng 8S b 8 thng ZC DE GHI;KI_LmOM] ^Nl 1O? ccB ZO Mss;  dMbP?_*+%&?'?(?)?M HP LaserJet P2050 Series PCL6 C odXXLetterDINU"h :ɲ-Th SMTJX HP LaserJet P2050 Series PCL6InputBinFORMSOURCERESDLLUniresDLLESPRITSupportedTrueHPDocUISUITrueHPNUseDiffFirstPageChoiceTRUEHPPInstallTimeConfighpleq093.dll_getDevicePPMDuplexerWHPPInstallTimeConfigTray3hpleq093.dll_getTray3InstalledWHPPCompositeUSBFilehpleq093.dll_getDeviceSerialNumber_getDevicePPMDuplexerResolution600dpiFastResTrueCollateOFFOrientationPORTRAITHPOrientRotate180FalseDuplexNONEPaperSizeA4HPEnableRAWSpoolingTrueMediaTypeAUTOColorModeMonoEconomodeFalseTextAsBlackFalseTTAsBitmapsSettingTTModeOutlineJPEGEnableAutoAlternateLetterHeadFalseHPPaperSizeALMConstraintsSTATEMENTHPEnableGrafitCompressionTrueHPRequestObjectTagDumpFalseHPRequestNullStripCommandFalseHPHybridRenderSwitchHPHybridAutoHPManualDuplexDialogItemsInstructionID_01_FACEDOWN-NOROTATEHPManualFeedOrientationFACEDOWNHPOutputBinOrientationFACEDOWNPrintQualityGroupPQGroup_2HPLpiSelectionNoneHPDocPropResourceDatahpchl093.cabHPColorModeMONOCHROME_MODEHPPDLTypePDL_PCL6HPPngPassthroughTrueHPPJLEncodingUTF8HPDuplicateJobNameOverrideSWFWHPJobAccountingHPJOBACCT_JOBACNT_GROUPNAMEHPJobByJobOverrideJBJOHPJobAccWoPinTrueHPBornOnDateHPBODHPXMLFileUsedhpc20556.xmlHPEnableObjectTaggingFalseHPEnablePageTimerFalseHPSmartDuplexSinglePageJobTrueHPSmartDuplexOddPageJobTrueHPEnableNullStripsTrueHPEnableEfficientMonoFALSEHPEnableImageProcessingPathFALSEHPMonochromePrinterTRUEHPCallToWritePrinterRequiredTRUEHPMemoryManagerTrueHPGetCompressionRatioValue17MaxStripHeight64HPGetByteAlignedValueForWidth256HPGetDeltaRowHalfToneValue1HPPrintOnBothSidesManuallyFalseHPPaperSizeDuplexConstraintsEXECUTIVEHPMediaTypeDuplexConstraintsHEAVYHPPCL6PassThroughTrueHPStraightPaperPathFalseHPPageExceptionsFileHPCPE093HPPageExceptionsLowEndHPPageExceptionsLowEndVerHPPageExceptionsInterfaceShowPageExceptionsHPPageExceptionsCoverInsertionPSAlignmentFileHPCLS093PSServicesOptionHPServiceFileNameEndHPSmartHub_OnlinediagnostictoolsTRUEHPSmartHub_SupportandtroubleshootingTRUEHPSmartHub_ProductmanualsTRUEHPSmartHub_CheckfordriverupdatesTRUEHPSmartHub_OrdersuppliesTRUEHPSmartHub_ShowmehowTRUEHPSmartHubInet_SID_263_BID_514_HID_265HPConsumerCustomPaperTrueJRConstraintsJRCHDPartialHPPreAnalysisTrueHPManualDuplexDialogModelModelessHPManualDuplexPageOrderEvenPagesFirstHPCustomDUplexableRange3x5_8.5x14HPMapManualFeedToTray1TrueHPManualDuplexPageRotateDriverRotateIUPHxkAǿۀX"X/1 Vu35ŨbD=`BŃB'rxPxw]&]P\~?˼7fg 73/@I8ϑ%tO=leh"QlKo lC=LccpkhPۃBeZ"VȄŏxt:IF#z_KҠzVvu,`7qZebTb֓C[('~=>'Iފ1y.fBG>";O㝢* ,쭵G #fiQbɺ@3!D漧|>ҵ?Pc]+Nkc]ɧ6a45TfzHowI=ގ<}{?Ⱦ(bnQ˥>G:k j|AP7;Ԗ"p?];%u<J"dXX??&U} m4 } I } $ } m } $ } m } $ } m } $ } m } $ } m } $ } m } $ } m } $ } m } } I } $ Mw  v @ @@@ @ @ @ @ @@@@@@ @@@@@@@@@@@@ R    O P S K L M T U V  5 Q 5 Q 5 Q 5 Q 5 Q 5 Q 5 Q 5 Q 5 Q  4  SqA |?OqA /WN3uA 1D׹qA nIqA 1,sA ]JtA K!ԚuA KA N  OuhdA )\vTeA >hA %NcA )18vbA~  EweA -_fA I`|'hA Hz|A  6 7   sh|@~  J +]A~  ⥛EA~  RnMA~ CZA~ j|'A~  &1A~  $bsA~ tM 8   /P*@~  L7A@~  DL@~  ףp=d@~ x&1tO@~ lt8@~  nӔ@~  V@ V:'A    /݄@~  P{@~  V-%@~  C@~ C@~ $\ƒa@~  \91@~  &1@ F}(A  $ @*@ 2 @@ wͿ @ G0yA 4@ ` a@ Z6A~ pjA "ۮ A~ sA A~ A  T A~ -A %uW2A )  A Y fA W@ bA >[A x A u A x&1&@ UUUU5 A p= gW@ (wA ,  @ @~ Fs vA * r &A ,lA `A a A |)A OX zC ǚ h1A pW c . L 7 C" ! ~ `@ A`@~ @@ T4@~ A ʡ@~ @ > @~ |A dX9t@~ A Ss@~ py A (\)@~ @ K9ȪZ@~ Q L79" A #  ` A@~  t@~  5^IG@~  4333@~  ̆@  j|@ Dl't A   L7A@~  Ώ@~  Fd7@~  >5^@~  NbXIx@~  *qn@~  ^X9t0@~  v&10-@ X9C A 9  -k@~  /T@~  r@@~  -$]@~  x&k@~  Y9j@~  dfffr@~  )1@ X9"A   K QA~  K7! A~  ~?5FA~  F A~  /]A~  X94A~  kƉA ɞCA ,  !rhqb@~  ­@~  X9h@@~  Vs@~  Mb@~  <5^Q@~  [@~  ER@ K=xA  ~ P2A d;O @~ {7A DlTA~ >L Q@~ h7A S=@~ Q )@~ &Z tXA~ ZAM ʡEj A~ NZ /$crA~ l zn}.A  ~ JZ ;A~  ~jA~  Iz4A~ Q y&GA~  , A~ n ʈUA~  X|A~ D MbrA~  SEA  ~ 7 /$A~ |@ (\pl A~ _ x"A~ .A jtA~ ,}.A V@~ + ZI 2~A~ .8 Zd;\A~ F~3 YA~ f J VDA  >+. oL ,@"A z9A A { l%!A G^A~ u/ Rd;%A~ E wvA~ A A5^A~ X A A`兙 A j [^a8 : ~ mA G0@~ P@ $~A@~ @ ?@~ `f@ Ko@~ @ = 3@~ CA V-=@~ A Dz@ B`Fr* +2@ ~j@ J A=A ; ~ A v0FA~ `A K7 A~ hA l@~ A /H&@~ d#A otEA~ * ~j]A~ ~- JzA~ XA K7r[A~ V V]4A < ~ @<@ (p@~ -@ Gz|@~ @ r@~ K@ @~ @ x=@~ ]@ p=:w@~ @ Q.u@ %q 70@ lK~@ ?A = ~ hA /&CA~ 8A 8A`@~ @ 8v"@~ @ L7A@~ @ ףp@~ ;@ HzR}@~ @ /$@~  PbX9@~ !@ A`.A > ~ pA ffffh~@ y@ } A o@~ ~@ Cl3@~ A >5^;@~ @@ Cp@~ 0{A -'.@~ X A FzN@~ jG shE A /  rh @~  Fu@~  K7'M@~  4@~  Z@~  "~R5@~  K @~  "E@ KXm!A    i|iA~  (5 A~  Es A~  SuA~  ncA~  ᥛA~  QA "9HAD*!l $&**&<****<<<D<D<** @!@"@#@$@%@&@'@(@)@*@+@,@-@.@/@0@1@2@3@4@5@6@7@8@9@:@;@<@=@>@?@ ?   <A~  :A~  |?5I_!A~  Elg#A~ ʡٌA~ %o A~  uhm dA~  tJA 7A@KA ! + ! ! ! @~ ! ! ffff@~ ! ! K7@~ ! ! ; ף|o@~ ! ! +.P@~ ! ! V @~ ! ! x&A@~ ! ! ʡ@! !rh^A " $ " " " d;O A~ " " zgA~ " " ktn A~ " " "(A~ " " ԈsA~ " " KSuA~ " " n0A~ " " RbX%gA" q= g,-@A # # ~ # A# SU@~ # 44A# zw@~ # cA# Q@@~ # A# S0@~ # A# jfff@~ # lA# p= @~ # 8A# B`2n@~ # l`A# Gᾭ@~ # c# X9t#A $ @ $ ~ $ j@$ ^I @~ $ @$ $@~ $ @$ ֣p=j@~ $ k@$ ףpT@~ $ @$ n@~ $ @$ V-2@~ $ @$ V-W@~ $ ra$ Gza@~ $ @$ o4@ % A % ~ % @M@% ~jӿ@~ % 7@% _I @~ % L@% ?`bc@~ % @% 8>@~ % @% o= @~ % `@% /M@~ % @B@% SO@% N% !@% T㥛rs@% y&1&@ & B & ~ & 6@& C˲@~ & @@& p.@~ & `@& {Gճ@~ & @& S㥓@~ & @& th@~ & m@& Sm@~ & @& x9A@& B`PH& =@& ~jx@& F4A ' C ' ~ ' 4@' V^@' @ c @' Cld@~ ' @' r@~ ' @4@' 4@~ ' @' %cb@~ ' 5@' Qxͧ@' ԸĬ"' @' '1@' @ ( D ( ~ ( @( K6@~ ( @( +@( `u@ v@ @( 9@~ ( `A( MbG@~ ( @( rh]@~ ( N@( V΍@~ ( ?i( 0>@~ ( o@( pA ) ) ) ) A`(@~ ) ) /\@~ ) ) l@~ ) ) tg@~ ) ) L7A 7@~ ) ) |G@~ ) ) 1@~ ) ) d;O)@) Tե!A * 2 * * * ~j8q@~ * * @5^@~ * * V-i*@~ * * ? ףf4@~ * * vJ@~ * * Q@~ * * $7@~ * * X9@* '1,PA + + ~ + xA+ "y A~ + "A+ Cl&A~ + "+ ;.E'A~ + A+ 7ȶ$A~ + A+ 7vB!A~ + !A+ wz"A~ + =#+ J=$A~ + +!A+ &1ȭ$A~ + FV+ OW/ TA , , , , DlA~ , , &1AA~ , , |?5IU$A~ , , ^I̱ A~ , , :vDA~ , , n A~ , , N k"A~ , , F7A Z#A, v"QA - - ~ - @- Mbn@~ - ;@- Q@~ - @@- m.@~ - @- /6@~ - \@- m@~ - s@- E`P@~ - @- "H@~ - @- 5A`0@~ - H@!A- /$'A . . . . ^I b@~ . . rhY@~ . . _I @~ . . &1&@~ . . rha@~ . . K7Y@~ . . ~j|@~ . . E5^@. l A / / / / A~ / / lsA~ / / ~j&pA~ / / jt A~ / / HcA~ / / @ ףA~ / / +l A~ / / jt A/ ԏ7A 0 % 0 ~ 0 A0 Zd@~ 0 A0 WA~ 0 .A0 zG>A~ 0 ЛA0 +eA~ 0 HA0 X-7@~ 0 A0 Qh@~ 0 A0 ̢A~ 0 A0 Mb2@~ 0 O0 +IO0A 1 0 1 1 1 S 1 W-t@~ 1 1 Z@~ 1 1 J +SK@~ 1 1 MbR@~ 1 1 mh`@~ 1 1 e@~ 1 1 .ٚ@1 X9H~A 2 " 2 2 @ HA2 > ף(A~ 2 A2 CA~ 2 oA2 Z A~ 2 @2 &1/A~ 2 @2 "ZA~ 2 @2 QpA~ 2 u@2 /A~ 2 l>2 y&/8A 3 3 ~ 3 @3 q= A~ 3 @3 /ݓ A~ 3 @3 +٢ A~ 3 @3 S:A~ 3 @3 NbXH@~ 3 ^@3 [I &A~ 3 @@3 ObXzA~ 3 Ѓ@3 *A~ 3 &'3 $`3A 4 3 4 4 4 xf')A~ 4 4 x&%A~ 4 4 A`%W0A~ 4 4 W-29A,A~ 4 4 Sۖ-A~ 4 4 SR.A~ 4 4 V.A~ 4 4 #Ջ+A4 i\A 5 5 5 5 SXA~ 5 5 y&1A5 Ss 5 o@+A~ 5 5 lA~ 5 5 VA~ 5 5 _ A~ 5 5 1,A5 t輐IA 6 6 6 6 罹@~ 6 6 Qr@~ 6 6 8A`@6 _ 6 Zdi@~ 6 6 G&@~ 6 6 Sp@~ 6 6 M@6 M:H*A 7 7 7 7 SS @~ 7 7 KR@~ 7 7 ʡE*@~ 7 7 &~@~ 7 7 ~ʡU@~ 7 7 A`@~ 7 7 S-q@~ 7 7 ףp~@7 K7N;A 8 . 8 ~ 8 PxA8 ~j`u@~ 8 ,!8 &1RA~ 8 9A8 xH_@~ 8 XA8 aI ̸@~ 8 TA8 }G@~ 8 bA8 Ezx@~ 8 A8 %\'@~ 8 $A8 |?cA~ 8 8 !P-A 9 9 ~ 9 99 ne!A9 6> ! V~Q9 V-'(A~ 9 z1A9 vX%A~ 9 >@9 2#A~ 9 H9 ̡Ev#A~ 9 _W9 8'A~ 9 2A9 1b#A~ 9 >:9 A`TA : : : : X9H A~ : : T㥛A~ : : xA~ : : /$vGA~ : : V6A~ : : FzA~ : : QHA~ : : N㥛,$A: bXDA ; ' ; $; w@ _K7 9A { A; q= WI!A; A /c ЫA ; QA; aA A; գpA~ ; A; /"A~ ; )H; T㥫4LA < 1 < < < Fv@~ < < (\_@~ < < ҃h@~ < < nP@~ < < 4^I@~ < < "Eh@~ < < ԡEm@~ < < $Zd;}(@< m*A = E = = = Kd = O&PA~ = = E#SSA~ = = \ & > > > lA~ > > (\ A~ > > qh A~ > > SIA~ > > A5^fA~ > > %V# A~ > > 1zA~ > > "@> f5A ? ? ? u_1A~ ? ? Ը,A? U ? @5^zHa(A~ ? ? ~qv*A~ ? ? $A/A~ ? ? X9TI1A~ ? ? C̨8A? Hz|U`AD'l***<<DD2***<*<**< *<**<*** *@@A@B@C D@E@F@G@H@I@J@K@L@ @ @ @ Zd)A~ @ @ jtA~ @ @ ^I ] A~ @ @ ʡE$A~ @ @ A~ @ @ R-KA~ @ @ *}& A~ @ @ ʡE A@ %ur6A A F A A 6A KC /n9 G 3G A (ܼCA$A @mF I A k0HAA EuA B B B d;O@~ B B (\w>@~ B B :O`CA~ B B /ݧA~ B B - A~ B B V-WA~ B B M?A~ B B tEAB }?5I2A C C ~ C @C Zd@~ C @C l$ A~ C @C /j AC 1@ ! \@ C ʡ+@~ C D@C @~ C M@C Q@~ C C@C nA~ C F@C Qţ2A D G D ~ D B@D X9X@~ D @D B`A~ D 4@D +nA~ D n@D T㥛B@~ D ;@D 0@~ D D@D ra@~ D ,@D "6@~ D @D V[@~ D T@D "y&A E H E ~ E @E ClM@~ E @E ʡma@~ E A@E Mb@~ E ,@E GzY@~ E @E K7Am@~ E @E #1G@~ E F@E l@E ^@E J +ԟ@ F I F ~ F H@F Zdg@~ F <@F Zd;_@~ F @F |G@~ F @@F Zd;j@~ F r@F 0g@~ F @@F M2)@~ F 0@F Z0@~ F L@F 8A`0@~ F @F ƻA G ( G G K7A~ G G e;OA~ G G A~ G G :A~ G G |?5A~ G G &1A~ G G ~4A~ G G ]ТmAG -{^AA H J H H x*@~ H H J +G@~ H H X9@~ H H @~ H H (\j<@~ H H hX@~ H H x@~ H H Mbd@H Zd|`A I - I I ףp#@~ I I v@~ I I h|#@~ I I C@~ I I ga@~ I I 栗~@~ I I Fz@~ I I 8@I q3yA J J J C֟-A~ J J Ƌi.A~ J J Zd2A~ J J :A /A~ J J r= Jo/A~ J J ף=1A~ J J }&˽1A~ J J n1AJ !r `A.K L  *<*<  2>@P A C GGGZ  ggD Oh+'0HP`x LucyVũ Quang HàMicrosoft Excel@ah0D@!@È ՜.+,0 PXh px TCTK 2 Worksheets !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~   !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefhijklmnpqrstuvRoot Entry FWorkbook8SummaryInformation(gDocumentSummaryInformation8o