THUỘC TÍNH VĂN BẢN

 
Số hiệu văn bản: 1246/QĐ-TCTK
Loại văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: Tổng cục Thống kê
Ngày ban hành: 8/5/2020
Ngày hiệu lực: 8/20/2020
Người ký: Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương