THUỘC TÍNH VĂN BẢN

 
Số hiệu văn bản: 1227/QĐ-TCTK
Loại văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: Tổng cục Thống kê
Ngày ban hành: 8/3/2020
Ngày hiệu lực: 9/1/2020
Người ký: Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương