THUỘC TÍNH VĂN BẢN

 
Số hiệu văn bản: 1007/QĐ-TCTK
Loại văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: General Statistics Office
Ngày ban hành: 5/20/2020
Ngày hiệu lực: 5/20/2020
Người ký: Nguyễn Thị Hương