THUỘC TÍNH VĂN BẢN

 
Số hiệu văn bản: 03/2020/TT-BKHĐT
Loại văn bản: Thông tư
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Ngày ban hành: 3/31/2020
Ngày hiệu lực: 6/1/2020
Người ký: Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng