THUỘC TÍNH VĂN BẢN

 
Số hiệu văn bản: 30/NQ-CP
Loại văn bản: Nghị quyết
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Ngày ban hành: 3/12/2020
Ngày hiệu lực: 3/13/2020
Người ký: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc