THUỘC TÍNH VĂN BẢN

 
Số hiệu văn bản: 293/QĐ-TTg
Loại văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Ngày ban hành: 2/24/2020
Ngày hiệu lực: 2/24/2020
Người ký: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc