THUỘC TÍNH VĂN BẢN

 
Số hiệu văn bản: 13/2019/TT-BKHĐT
Loại văn bản: Thông tư
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Ngày ban hành: 12/31/2019
Ngày hiệu lực: 2/15/2020
Người ký: Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng