THUỘC TÍNH VĂN BẢN

 
Số hiệu văn bản: 146/QĐ-TTg
Loại văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Ngày ban hành: 2/1/2019
Ngày hiệu lực: 2/1/2019
Người ký: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc