THUỘC TÍNH VĂN BẢN

 
Số hiệu văn bản: 01/2019/QĐ-TTg
Loại văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Ngày ban hành: 1/5/2019
Ngày hiệu lực: 3/5/2019
Người ký: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc