THUỘC TÍNH VĂN BẢN

 
Số hiệu văn bản: 43/2018/QĐ-TTg
Loại văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Ngày ban hành: 11/1/2018
Ngày hiệu lực: 12/20/2018
Người ký: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc