THUỘC TÍNH VĂN BẢN

 
Số hiệu văn bản: 01/2019/TT-BKHĐT
Loại văn bản: Thông tư
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Ngày ban hành: 1/4/2019
Ngày hiệu lực: 2/18/2019
Người ký: Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng