THUỘC TÍNH VĂN BẢN

 
Số hiệu văn bản: 286/QĐ-TCTK
Loại văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: Tổng cục Thống kê
Ngày ban hành: 4/10/2018
Ngày hiệu lực: 4/10/2018
Người ký: Tổng cục trưởng Nguyễn Bích Lâm