THUỘC TÍNH VĂN BẢN

 
Số hiệu văn bản: 11/2018/QĐ/TTg
Loại văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Ngày ban hành: 3/1/2018
Ngày hiệu lực: 4/20/2018
Người ký: Thủ tưởng Nguyễn Xuân Phúc