THUỘC TÍNH VĂN BẢN

 
Số hiệu văn bản: 44/CT-TTg
Loại văn bản: Chương trình hành động
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Ngày ban hành: 12/6/2017
Ngày hiệu lực: 12/6/2017
Người ký: Nguyễn Xuân Phúc