THUỘC TÍNH VĂN BẢN

 
Số hiệu văn bản: 85/2017/NĐ-CP
Loại văn bản: Nghị định
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Ngày ban hành: 7/19/2017
Ngày hiệu lực: 9/5/2017
Người ký: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc