THUỘC TÍNH VĂN BẢN

 
Số hiệu văn bản: 213/QĐ-TCTK
Loại văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: Tổng cục Thống kê
Ngày ban hành: 3/3/2017
Ngày hiệu lực: 3/3/2017
Người ký: Tổng cục trưởng Nguyễn Bích Lâm