THUỘC TÍNH VĂN BẢN

 
Số hiệu văn bản: 54/2016/QĐ-TTg
Loại văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Ngày ban hành: 12/19/2016
Ngày hiệu lực: 2/5/2017
Người ký: Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc