THUỘC TÍNH VĂN BẢN

 
Số hiệu văn bản: QĐ 138/TCTK
Loại văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: Tổng cục Thống kê
Ngày ban hành: 1/25/2017
Ngày hiệu lực: 1/25/2017
Người ký: Tổng cục trưởng Nguyễn Bích Lâm