THUỘC TÍNH VĂN BẢN

 
Số hiệu văn bản: QĐ 833/QĐ-TCTK
Loại văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: Tổng cục Thống kê
Ngày ban hành: 12/6/2016
Ngày hiệu lực: 12/6/2016
Người ký: Tổng cục trưởng Nguyễn Bích Lâm