THUỘC TÍNH VĂN BẢN

 
Số hiệu văn bản: 1919/QĐ-BKHĐT
Loại văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: Tổng cục Thống kê
Ngày ban hành: 12/28/2016
Ngày hiệu lực: 12/28/2016
Người ký: Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng