THUỘC TÍNH VĂN BẢN

 
Số hiệu văn bản: 1471/QD-BKHDT
Loại văn bản: Chương trình hành động
Cơ quan ban hành: Government
Ngày ban hành: 10/12/2015
Ngày hiệu lực: 10/12/2015
Người ký: Minister Bui Quang Vinh