THUỘC TÍNH VĂN BẢN

 
Số hiệu văn bản: 1161/QD-TTg
Loại văn bản: Decree
Cơ quan ban hành: Government
Ngày ban hành: 7/23/2015
Ngày hiệu lực: 7/23/2015
Người ký: Prime Minister Nguyen Tan Dung