THUỘC TÍNH VĂN BẢN

 
Số hiệu văn bản: 715/QD-TTg
Loại văn bản: Chương trình hành động
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Ngày ban hành: 5/22/2015
Ngày hiệu lực: 5/22/2015
Người ký: Prime minister Nguyen Tan Dung