THUỘC TÍNH VĂN BẢN

 
Số hiệu văn bản: 858/QĐ-TCTK
Loại văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: Tổng cục Thống kê
Ngày ban hành: 12/20/2016
Ngày hiệu lực: 12/20/2016
Người ký: Tổng cục trưởng Nguyễn Bích Lâm