THUỘC TÍNH VĂN BẢN

 
Số hiệu văn bản: 43/2016/QĐ-TTg
Loại văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Ngày ban hành: 10/17/2016
Ngày hiệu lực: 12/1/2016
Người ký: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc