THUỘC TÍNH VĂN BẢN

 
Số hiệu văn bản: 572/QĐ-BKHĐT
Loại văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Ngày ban hành: 5/6/2016
Ngày hiệu lực: 5/6/2016
Người ký: Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng