THUỘC TÍNH VĂN BẢN

 
Số hiệu văn bản: 94/2016/NĐ-CP
Loại văn bản: Nghị định
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Ngày ban hành: 7/1/2016
Ngày hiệu lực: 7/1/2016
Người ký: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc