THUỘC TÍNH VĂN BẢN

 
Số hiệu văn bản: 89/2015//QH13
Loại văn bản: Luật
Cơ quan ban hành: Quốc hội
Ngày ban hành: 11/23/2015
Ngày hiệu lực: 7/1/2016
Người ký: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng