THUỘC TÍNH VĂN BẢN

 
Số hiệu văn bản: 2176A/QCPH-TCT-TCTK
Loại văn bản: Chương trình hành động
Cơ quan ban hành: Tổng cục Thống kê
Ngày ban hành: 11/10/2015
Ngày hiệu lực: 11/10/2015
Người ký: Tổng cục trưởng Nguyễn Bích Lâm và Tổng cục trưởng Bùi Văn Nam