THUỘC TÍNH VĂN BẢN

 
Số hiệu văn bản: 1471/QĐ-BKHĐT
Loại văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Ngày ban hành: 10/12/2015
Ngày hiệu lực: 10/12/2015
Người ký: Bộ trưởng Bùi Quang Vinh