THUỘC TÍNH VĂN BẢN

 
Số hiệu văn bản: 763/QĐ-TCTK
Loại văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: Tổng cục Thống kê
Ngày ban hành: 6/30/2015
Ngày hiệu lực: 6/30/2015
Người ký: Tổng cục trưởng Nguyễn Bích Lâm