THUỘC TÍNH VĂN BẢN

 
Số hiệu văn bản: 1225/QĐ/TTg
Loại văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Ngày ban hành: 7/31/2015
Ngày hiệu lực: 7/31/2015
Người ký: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng