THUỘC TÍNH VĂN BẢN

 
Số hiệu văn bản: 715/QĐ-TTg
Loại văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Ngày ban hành: 5/22/2015
Ngày hiệu lực: 5/22/2015
Người ký: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng