Tiêu đề:

Chào mừng 75 năm Ngành Kế hoạch và Đầu tư (31/12/1945-31/12/2020)

Nội dung:

Mời quý vị tham khảo các thông tin về hoạt động Chào mừng 75 năm Ngành Kế hoạch và Đầu tư (31/12/1945-31/12/2020) trên trang thông tin điện tử của Bộ kế hoạch và Đầu tư: http://mpi.gov.vn

ItemPreview