Tiêu đề:

Đánh giá quy mô Tổng sản phẩm trong nước (GDP) giai đoạn 2010-2017

Nội dung:

 

Thông cáo báo chí Đánh giá lại quy mô tổng sản phẩm trong nước (Họp báo ngày 13/12/2019)

THÔNG CÁO BÁO CHÍ: Đánh giá lại quy mô tổng sản phẩm trong nước

Chương trình Vấn đề hôm nay ngày 16/8/2019: Đánh giá lại quy mô GDP

Đánh giá lại quy mô GDP_VTV.vn

VĂN BẢN PHÁP LÝ 

Quyết định phê duyệt Đề án thống kê khu vực kinh tế chưa được quan sát

Quyết định về việc ban hành Kế hoạch tuyên truyền đánh giá lại quy mô tổng sản phẩm trong nước (GDP)

CƠ SỞ LÝ LUẬN

Đánh giá lại quy mô GDP để có định hướng đúng phát triển kinh tế_Bnews.vn

Sự cần thiết đánh giá lại quy mô Tổng sản phẩm trong nước(GDP)

Thực trạng nguồn thông tin và phạm vi biên soạn chỉ tiêu Tổng sản phẩm trong nước (GDP) trước khi đánh giá lại ở Việt Nam

Phương pháp điều chỉnh quy mô Tổng sản phẩm trong nước (GDP)

Nguồn thông tin và quy trình đánh giá lại quy mô Tổng sản phẩm trong nước (GDP)

CÁC BÀI BÁO LIÊN QUAN

Tọa đàm đối thoại chính sách Đánh giá lại quy mô GDP của nền kinh tế: Những vấn đề đặt ra từ các góc nhìn đa chiều

Chưa tính kinh tế ngầm khi đánh giá lại quy mô GDP_Nhandan.com.vn

Tổng cục Thống kê: Không dùng cách tính mới khi đánh giá lại GDP_Vnexpress.net

Tổng cục Thống kê tiến hành đánh giá lại quy mô GDP_Chinhphu.vn

Tổng cục Thống kê giải thích vì sao phải đánh giá lại quy mô GDP?_VTC.vn

GDP Việt Nam bất ngờ tăng lên, cũng là chuyện dễ hiểu_Vietnamnet.vn

Tổng cục Thống kê thông tin về việc đánh giá lại GDP_Thời báo ngân hàng.vn

“Đánh giá lại quy mô GDP không phải là cách tính mới”_Báo Đại biểu nhân dân online

Tổng cục Thống kê: Đánh giá lại quy mô GDP là yêu cầu cấp thiết_VietnamPlus

Tổng cục Thống kê: Đánh giá lại quy mô GDP không phải là “cách tính mới”_Báo Diễn đàn doanh nghiệp

Đánh giá lại quy mô GDP: Chưa tính khu vực kinh tế ngầm_Thời báo Tài chính Việt Nam online

Đánh giá lại quy mô GDP để tính đúng, tính đủ theo chuẩn quốc tế?_VOV.vn

76.000 doanh nghiệp được bổ sung vào quy mô GDP_VOV.vn

Không tính mại dâm, tham nhũng vào kinh tế ngầm, GDP _ Vietnamexpress

Khu vực kinh tế chưa được quan sát: Khi nào “lộ sáng”, khi nào tính vào GDP?_Pháp luật

Khu vực kinh tế chưa được quan sát là gì? _VOV.vn

6 giải pháp thực hiện đề án thống kê khu vực kinh tế chưa quan sát _VOV.vn

 

 

 

 

ItemPreview