Tiêu đề:

Hướng dẫn sử dụng dịch vụ về thống kê theo yêu cầu

Nội dung:

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DỊCH VỤ VỀ THỐNG KÊ THEO YÊU CẦU

 

a) Trình tự thực hiện

- Bước 1: Cơ quan, tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng dịch vụ thống kê gồm: (1) Cung cấp số liệu thống kê; (2) Cung cấp CSDL vi mô;  (3) Điều tra thống kê; (4) Tư vấn thống kê cho hoạt động của mình, gửi đề nghị cung cấp dịch vụ thống kê bằng văn bản về Phòng Dịch vụ Thống kê, Trung tâm Tư liệu và Dịch vụ Thống kê số điện thoại 02437343240, Email: sdc@gso.gov.vn, trungtamtulieu@gso.gov.vn;

- Bước 2: Căn cứ  công văn (thư) đề nghị của cơ quan, tổ chức, cá nhân có nhu cầu cung cấp dịch vụ về thống kê, Trung tâm Tư liệu và Dịch vụ Thống kê tiến hành phân loại dịch vụ cần đáp ứng và liên hệ với các đơn vị chuyên môn của TCTK để xác định khả năng, khối lượng công việc, tính giá thành… và trả lời cho đơn vị biết;

- Bước 3: Cơ quan, tổ chức, cá nhân có nhu cầu chấp thuận dịch vụ sẽ tiến hành thương thảo và ký kết hợp đồng;

- Bước 4: Sau khi hợp đồng có hiệu lực, Trung tâm sẽ tiến hành triển khai thực hiện hợp đồng theo các điều khoản đã ký kết;

- Bước 5: Khi hoàn thành khối lượng công việc, Trung tâm Tư liệu và Dịch vụ Thống kê và bên đặt hàng sẽ tiến hành nghiệm thu và bàn giao kết quả;

- Bước 6: Làm các thủ tục thanh quyết toán hợp đồng.

b) Thành phần hồ sơ: 01 bộ

Hồ sơ được gửi bằng đường Bưu điện, email hoặc đến trực tiếp Trung tâm Tư liệu và Dịch vụ Thống kê gồm:

- Công văn đề nghị của cơ quan, tổ chức, cá nhân (Mẫu 01-CVDV); 

- Giấy báo giá của Trung tâm;

- Hợp đồng kinh tế (Mẫu 02-HĐDV);

- Bản số liệu theo yêu cầu của khách hàng;

- Hóa đơn tài chính cho khách hàng;

- Thanh lý hợp đồng.

c) Mức chi phí: Theo hợp đồng.

d) Thời hạn giải quyết: Theo hợp đồng.

e) Cơ quan thực hiện: Trung tâm Tư liệu và Dịch vụ Thống kê.

g) Kết quả thực hiện:

- Bản dữ liệu theo yêu cầu của khách hàng;

- Bảng thuyết minh, mô tả dữ liệu (nếu có).

Địa chỉ: Trung tâm Tư liệu và DVTK, số 54 Nguyễn Chí Thanh, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội. Email: sdc@gso.gov.vn, trungtamtulieu@gso.gov.vn.

*Tải về máy tính:

Mẫu công văn đề nghị cung cấp dịch vụ thống kê (Mẫu 01-CVDV)
Mẫu Hợp đồng dịch vụ thống kê (Mẫu 02-HĐDV)

ItemPreview