Tiêu đề:

Hướng dẫn tra cứu nội dung của ấn phẩm thống kê trên Website của Tổng cục Thống kê

Nội dung:

HƯỚNG DẪN TRA CỨU NỘI DUNG CỦA ẤN PHẨM THỐNG KÊ TRÊN WEBSITE TỔNG CỤC THỐNG KÊ

Các Ấn phẩm thống kê đã được công bố khai thác trực tuyến trên mục “Ân phẩm thống kê” Trang thông tin điện tử của Tổng cục Thống kê theo địa chỉ: www.gso.gov.vn

a) Trình tự thực hiện

Bước 1: Truy cập Trang thông tin điện tử của Tổng cục Thống kê (Trang Web.) theo địa chỉ: www.gso.gov.vn

Bước 2: Từ trang chủ, lựa  chọn chuyên mục “Ấn phẩm thống kê” tại thanh công cụ nằm ngang. Các ấn phẩm được sắp xếp theo trình tự thời gian cập nhật trên trang Web., ấn phẩm công bố mới nhất sẽ ở vị trí đầu tiên. Mỗi cửa sổ hiển thị 15 ấn phẩm, để xem những ấn phẩm được công bố trước đó chọn từng tab cuộn thời gian “1,2,3,4,5,…” dưới danh sách ấn phẩm;

Bước 3: Tìm kiếm và chọn ấn phẩm theo yêu cầu thông tin. Mỗi ấn phẩm gồm trang bìa và các file nội dung định dạng Acrobat đính kèm;

Bước 4: Chọn file đính kèm để tải nội dung sách

Nội dung sách có định dạng Acrobat nên người dùng cần có phần mềm Adobe Acrobat Reader (hay PDF reader) để có thể đọc file.

Lưu ý: Trong trường hợp sử dụng trình duyệt Crome hoặc Firefox, file tải về có thể bị lỗi định dạng đuôi chuyển thành .html không thể đọc được, trong tình huống này hãy làm theo 1 trong 2 cách sau:

Cách 1: Sử dung trình duyệt Internet Explorer (IE) là công cụ hỗ trợ tốt hơn cho quá trình tải file thông tin;

Cách 2: File thông tin sau khi tải về có đuôi .html, trước khi mở file đổi đuôi file .html thành đuôi .pdf;

Ví dụ: File lỗi khi tải về có tên anphamthongke.html, đổi đuôi file thành anphamthongke.pdf.

b) Phí:  Miễn phí.

c) Đối tượng sử dụng: Mọi đối tượng có nhu cầu sử dụng thông tin thống kê. 

Mọi thắc mắc xin liên hệ số điện thoại: 024.37332997, 02438464921 để được giải đáp.

ItemPreview