Tiêu đề:

Hướng dẫn khai thác thông tin thống kê trên Website của Tổng cục Thống kê

Nội dung:

HƯỚNG DẪN KHAI THÁC THÔNG TIN THỐNG KÊ TRÊN WEBSITE TỔNG CỤC THỐNG KÊ (Lập biểu thống kê theo yêu cầu)

 

1. Dữ liệu khai thác tìm kiếm dạng bảng trực tiếp trên Website

a) Trình tự thực hiện

Bước 1: Truy cập Trang thông tin điện tử của Tổng cục Thống kê (Trang Web.) theo địa chỉ: www.gso.gov.vn

Bước 2. Chọn lĩnh vực

+ Từ trang chủ, chọn mục “Số liệu Thống kê” tại thanh công cụ nằm ngang

Mục SỐ LIỆU THỐNG KÊ tìm kiếm dạng bảng trên thanh công cụ dọc  trái gồm 11 lĩnh vực thống kê được đánh số thứ tự

+ Chọn lĩnh vực quan tâm

Mỗi lĩnh vực gồm danh sách tên các bảng số liệu thống kê..

Bước 3: Chọn bảng số liệu trong danh sách của từng lĩnh vực;

Bước 4: Chọn giá trị cho các biến (biến hàng, biến cột, biến phân tổ)

Có bao nhiêu biến sẽ có số bảng chọn giá trị tương ứng. Mỗi bảng chọn giá trị cho biến đều có 4 nút lựa chọn nhanh:

Nút  √ : chọn tất cả giá trị

Nút  - : Bỏ tất cả giá trị

Nút ↑ và ↓ : Sắp xếp lại giá trị theo chiều tăng hoặc giảm

Bấm chọn ít nhất 1 giá trị của biến, hoặc chọn nhanh √ tất cả giá trị. Nếu chỉ cần vài giá   trị, giữ phím Ctrl và bấm chọn các giá trị cần;

Bước 5: Chọn cách hiển thị hoặc lưu trữ

Cuối trang giao diện, lựa chọn Bảng – Giao diện 1 luôn hiện ra, nhấp vào mũi tên có 7 lựa chọn để hiển thị trên màn hình dạng bảng, đồ thị hoặc để lưu file về máy theo các định dạng khác nhau. Bấm vào nút Tiếp tục để hoàn tất;

Bước 6: Hiển thị số liệu

Số liệu sẽ được hiển thị theo dạng bảng hoặc đồ thị đã lựa chọn ở Bước 5, nếu chọn lưu dưới dạng file khác nhau, file sẽ được tải về máy tính;

Bước 7:

Tại giao diện hiển thị của bảng, đồ thị, phía trên cùng luôn có 3 nhóm chức năng:

- Chỉnh sửa và tính toán: có các công cụ thuận tiện phục vụ việc thêm bớt hoặc tính toán giá trị.

- Lưu dưới dạng: Có 13 lựa chọn phù hợp nhu cầu người dùng tin để lưu về máy.

- Bảng – Giao diện 1: Có thể thay đổi dạng hiển thị khác.

Ví dụ: Cần số liệu về diện tích, dân số, mật độ dân số theo địa phương:

Bước 1. Truy cập trang www.gso.gov.vn

Bước 2. Trang chủ => Số liệu Thống kê => SỐ LIỆU THỐNG KÊ => 02. Dân số và lao động

Bước 3.: Chọn tên bảng số liệu  Diện tích, dân số và mật độ dân số phân theo địa phương

Bước 4. Chọn nút √ để lấy tất cả giá trị cho các biến địa phương, năm và chỉ tiêu.

Bước 5. Chọn hiển thị sẵn có dạng Bảng – Giao diện 1, chọn Tiếp tục

Bước 6. Xem bảng số liệu, có thể tải về máy hoặc chỉnh sửa, tính toán.

b) Phí:  Miễn phí.

c) Đối tượng thực hiện: Mọi đối tượng có nhu cầu sử dụng thông tin thống kê.

2. Khai thác thông tin thuộc mục Số liệu thống kê

a) Trình tự thực hiện

Bước 1: Truy cập Trang thông tin điện tử của Tổng cục Thống kê (Trang Web.) theo địa chỉ: www.gso.gov.vn

Bước 2: Từ trang chủ, chọn chuyên mục “Số liệu thống kê” tại thanh công cụ nằm ngang;

Bước 3: Chọn chuyên mục cần tìm kiếm thông tin.

Trong từng chuyên mục cho phép người dùng khai thác các thông tin thống kê mong muốn theo 4 nhóm nội dung:

(1) Tình hình kinh tế xã hội: Toàn bộ thông tin về tình hình kinh tế - xã hội của Việt Nam theo tháng, quý, năm với dãy thời gian bắt đầu từ tháng 3 năm 2005. Nội dung gồm lời văn và biểu số liệu đính kèm định dạng pdf;

(2) Chỉ số giá tiêu dùng: Toàn bộ thông tin về chỉ số giá tiêu dùng hàng tháng theo dãy thời gian bắt đầu từ tháng 5 năm 2005. Nội dung gồm các biểu số liệu đính kèm định dạng Acrobat;

(3) Chỉ số sản xuất công nghiệp: Toàn bộ thông tin về chỉ số sản xuất công nghiệp theo dãy thời gian bắt đầu từ năm 2008. Nội dung gồm các biểu số liệu đính kèm định dạng excel;

(4) Giá trị xuất nhập khẩu: Toàn bộ thông tin về số liệu xuất nhập khẩu hàng hóa theo dãy thời gian bắt đầu từ năm 2007.

Bước 4: Chọn nội dung thông tin cần tìm kiếm

Nội dung cần tra cứu được sắp xếp theo trình tự thời gian cập nhật trên trang Web., nội công bố mới nhất sẽ ở vj trí đầu tiên. Mỗi cửa sổ hiển thị 15 thông tin, để xem những thông tin được công bố trước đó chọn từng tab cuộn thời gian “1,2,3,4,5,…” dưới danh sách thông tin.

Ngoài lời văn đã được hiển thị online, các biểu đính kèm định dạng Acrobat hoặc excel có thể tải về máy tính cá nhân để sử dụng..

Lưu ý: Trong trường hợp sử dụng trình duyệt Crome hoặc Firefox, file tải về có thể bị lỗi định dạng đuôi chuyển thành .html không thể đọc được, trong tình huống này hãy làm theo 1 trong 2 cách sau:

Cách 1: Sử dung trình duyệt Internet Explorer (IE) là công cụ hỗ trợ tốt hơn cho quá trình tải file thông tin;

Cách 2: File thông tin sau khi tải về có đuôi .html, trước khi mở file đổi đuôi file .html thành đuôi .pdf hoặc .xls.

b) Phí:  Miễn phí.

c) Đối tượng thực hiện: Mọi đối tượng có nhu cầu sử dụng thông tin thống kê.

 

Mọi thắc mắc xin liên hệ số điện thoại: 024.37332997, 02438464921 để được giải đáp.

ItemPreview