English | FAQ | Sơ đồ website
TỔNG CỤC THỐNG KÊ
Số 54 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội
VĂN BẢN PHÁP LÝ
Số / Kí hiệuNgày
ban hành
Trích yếu nội dung
1225/QĐ/TTg 31/07/2015 Quyết định về tổ chức Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016
1026/QĐ-TCTK 26/10/2015 Ban hành Quy định biên soạn và công bố số liệu tổng sản phẩm trong nước
748/QĐ-TCTK 30/05/2019 Quyết định về việc ban hành Kế hoạch điều tra thống kê năm 2020 của Tổng cục Thống kê
146/QĐ-TTg 01/02/2019 Quyết định phê duyệt Đề án thống kê khu vực kinh tế chưa được quan sát
03/2019/TT-BKHĐT 22/01/2019 Quy định Bộ chỉ tiêu thống kê phát triển bền vững của Việt Nam
772/QĐ-TTg 26/06/2018 Quyết định về tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019
286/QĐ-TCTK 10/04/2018 Quyết định ban hành Kế hoạch thực hiện điều chỉnh quy mô GDP và GRDP giai đoạn 2015-2017