English | FAQ | Sơ đồ website
TỔNG CỤC THỐNG KÊ
Số 54 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội
Hội thảo lấy ý kiến về đưa chỉ tiêu việc làm phi chính thức vào biểu mẫu thống nhất các chỉ tiêu thống kê ASEAN của Cơ quan Thống kê ASEAN (08:00 02/10/2020)

 

Sáng ngày 01/10/2020, Cơ quan Thống kê ASEAN (ASEANstats) đã tổ chức Hội thảo trực tuyến về việc làm phi chính thức để lấy ý kiến của Nhóm Công tác Phổ biến, chia sẻ, phân tích và truyền thông Thống kê (WGDSA) đối với việc đưa chỉ tiêu này vào biểu mẫu thống nhất các chỉ tiêu thống kê ASEAN (ASI-CT). Tham dự Hội thảo có thành viên Nhóm WGDSA và đầu mối nghiên cứu thống kê việc làm phi chính thức của các quốc gia ASEAN. Về phía Tổng cục Thống kê Việt Nam, ngoài thành viên của Nhóm WGDSA còn có đại diện Vụ Thống kê Dân số và Lao động, đại diện Vụ Thống kê nước ngoài và Hợp tác quốc tế tham dự Hội thảo.

Các đại biểu tham dự Hội thảo tại Việt Nam

Hội thảo đã thảo luận các nội dung: (1) Các chỉ tiêu ưu tiên về việc làm phi chính thức để đưa vào ASI-CT; (2) Cơ quan Thống kê ASEAN công bố số liệu việc làm phi chính thức ở cấp vùng. Việc công bố số liệu này phải tuân thủ Chính sách và Nguyên tắc về chia sẻ, bảo mật và phổ biến dữ liệu đã được Hệ thống Thống kê cộng đồng các nước ASEAN (ACSS) phê duyệt năm 2013; (3) Cơ sở dữ liệu về việc làm phi chính thức được cập nhật khi có dữ liệu mới của các nước thành viên; (4) Nhóm WGDSA phối hợp với các bộ phận liên quan của các nước thành viên để cung cấp số liệu việc làm phi chính thức trong ASI-CT. Trên cơ sở dữ liệu việc làm phi chính thức, Bộ phận thư ký Thống kê ASEAN là đầu mối cập nhật cơ sở dữ liệu cấp vùng, đồng thời công bố bản tin của dữ liệu này theo chu kỳ 2 năm hoặc Báo cáo chính thức theo chu kỳ 5 năm.

Kết thúc Hội thảo, Nhóm WGDSA của các nước thành viên đi đến thống nhất sẽ đưa các chỉ tiêu việc làm phi chính thức vào ASI-CT. Kết quả thảo luận sẽ được ASEANstats gửi tới Chủ tịch Hội nghị cấp cao ASEAN về việc làm phi chính thức (SLOM), ACSS và Nhóm SCPC.

- Trần Thu -

 
CÁC TIN KHÁC
  Khách quốc tế giảm mạnh, ngành du lịch chịu ảnh hưởng nặng nề (14/10/2020)
  Lạm phát được kiểm soát tốt, hướng tới đạt mục tiêu Quốc hội đề ra (09/10/2020)
  Tổng cục Thống kê họp báo công bố tình hình lao động, việc làm quý III và 9 tháng năm 2020 (06/10/2020)
  Báo cáo tác động của dịch COVID-19 đến tình hình lao động, việc làm quý III năm 2020 (06/10/2020)
  Thông cáo báo chí Tình hình Lao động việc làm Quý III và 9 tháng năm 2020 (06/10/2020)