English | FAQ | Sơ đồ website
TỔNG CỤC THỐNG KÊ
Số 54 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội
Khách quốc tế giảm mạnh, ngành du lịch chịu ảnh hưởng nặng nề (14/10/2020)
Lạm phát được kiểm soát tốt, hướng tới đạt mục tiêu Quốc hội đề ra (09/10/2020)
Tổng cục Thống kê họp báo công bố tình hình lao động, việc làm quý III và 9 tháng năm 2020 (06/10/2020)
Báo cáo tác động của dịch COVID-19 đến tình hình lao động, việc làm quý III năm 2020 (06/10/2020)
Thông cáo báo chí Tình hình Lao động việc làm Quý III và 9 tháng năm 2020 (06/10/2020)
9 tháng xuất siêu gần 17 tỷ USD, điểm sáng của nền kinh tế (05/10/2020)
Tập huấn điều tra thí điểm Tổng điều tra Kinh tế năm 2021 (05/10/2020)
Hội thảo lấy ý kiến về đưa chỉ tiêu việc làm phi chính thức vào biểu mẫu thống nhất các chỉ tiêu thống kê ASEAN của Cơ quan Thống kê ASEAN (02/10/2020)